30 listopada br. Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) poinformowała, że cztery dni wcześniej wchodząca w jej skład spółka PIT-Radwar z Warszawy zakończyła tegoroczne dostawy 24 Samobieżnych Przeciwlotniczych Zestawów Rakietowych (SPZR) Poprad dla jednostek Wojska Polskiego oraz Centrum Szkolenia Sił Powietrznych im. Romualda Traugutta (CSSP) w Koszalinie.

Tegoroczne dostawy objęły 24 egzemplarzy. Jak dotąd odebrano 60 pojazdów. W przyszłym roku zaplanowano dostawę ostatnich 19

Tegoroczne dostawy objęły 24 egzemplarzy. Jak dotąd odebrano 60 pojazdów. W przyszłym roku zaplanowano dostawę ostatnich 19

Dostawy sfinalizowano przekazaniem ostatniego w tym roku egzemplarza. Tym samym dostarczono łącznie 60 z 79 zakontraktowanych zestawów, posadowionych na podwoziu AMZ-Kutno Żubr-P. Pozostałe 19 zostanie przekazanych w przyszłym roku. Umowa o wartości 1,083 mld zł brutto została zawarta 16 grudnia 2015 (nie obejmuje ona dwóch zmodyfikowanych egzemplarzy dla CSSP z partii próbnej dostarczonych w br.).

Hubert Stępniewicz, członek zarządu PGZ powiedział, że dostarczenie 24 nowoczesnych systemów klasy VSHORAD to ważny etap w modernizacji Sił Zbrojnych RP. Sprawna realizacja zamówienia, przy jednoczesnym prowadzeniu szeregu innych projektów, między innymi nad systemami łączności i dowodzenia, radiolokatorami na rzecz programu pk. Narew, najlepiej potwierdza potencjał spółek GK PGZ do ambitnych i wymagających projektów.

Wybrane pułki przeciwlotnicze w Siłach Powietrznych i dywizjony przeciwlotnicze w brygadach Wojsk Lądowych mają mieć na stanie po dziewięć egzemplarzy SPZR Poprad / Zdjęcia: PGZ

Wybrane pułki przeciwlotnicze w Siłach Powietrznych i dywizjony przeciwlotnicze w brygadach Wojsk Lądowych mają mieć na stanie po dziewięć egzemplarzy SPZR Poprad / Zdjęcia: PGZ

Prezes spółki PIT-Radwar dr hab. Krzysztof Kluza dodał, że zestawy POPRAD, podobnie jak inne oferowane przez PIT-RADWAR rozwiązania, dzięki modułowej i skalowalnej architekturze mają duży potencjał, jeśli chodzi o możliwość modernizacji, modyfikacji oraz dalszego rozwoju. PIT-RADWAR oferuje spójne, nowoczesne systemy, nie tylko w klasie VSHORAD, ale też w zakresie OP krótkiego zasięgu, dysponujące możliwością współdziałania z innymi elementami obrony powietrznej, spełniające potrzeby operacyjne SZ RP i adekwatne do wymagań pola walki – zarówno w bliższej, jak i dalszej perspektywie.

Tegoroczny harmonogram rozpoczęto dostawą pierwszego systemu 19 marca. Następnie, na początku kwietnia kolejne trzy trafiły do 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego. Jednostka ta odebrała sześć kolejnych SPZR Poprad 22 czerwca, podczas ćwiczeń międzynarodowej grupy bojowej pk. Bull Run-12. (Poprady w 15. Brygadzie Zmechanizowanej, 2020-04-16; PIT-Radwar kontynuuje dostawy Popradów, 2020-03-19).

26 sierpnia pierwsze dwa zestawy odebrał 17. Dywizjon Przeciwlotniczy z Wędrzyna, wchodzący w skład 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. Z kolei 4 listopada trzy zestawy trafiły do 19. Dywizjonu Przeciwlotniczego 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej. Swoje zestawy odebrały także wspomniane CSSP 8. Koszaliński Pułk Przeciwlotniczy – ten ostatni kolejne już egzemplarze (Pierwsze Poprady w 19. Brygadzie Zmechanizowanej, 2020-11-05).

Wcześniej, Poprady trafiły w liczbie 14 egzemplarzy w roku 2018 i 22 egzemplarzy w roku 2019 do wspomnianego 8. Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego, a także 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego, 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego oraz 21. dywizjonu artylerii przeciwlotniczej z 21. Brygady Strzelców Podhalańskich. Każda jednostka liniowa ma liczyć docelowo po dziewięć egzemplarzy.

Opis
SPZR Poprad jest systemem obrony przeciwlotniczej bardzo krótkiego zasięgu (VSHORAD). Podobnie jak stacja radiolokacyjna bliskiego zasięgu Soła, jest posadowiony na podwoziu Żubr-P. Razem przeznaczone są do osłony ważnych obiektów, zgrupowań sprzętu i żołnierzy w najniższej warstwie systemu obrony powietrznej i przeciwrakietowej. Służy do wykrywania, rozpoznania i niszczenia celów powietrznych na bliskich odległościach (do 5500 m) i małych wysokościach (do 3500 m).

Uzbrojenie stanowią 4 przeciwlotnicze pociski rakietowe bardzo krótkiego zasięgu Grom (w dalszej perspektywie Piorun). Zestawy wyposażone są m.in. w głowicę śledząco-celowniczą, system automatycznego śledzenia celów oparty o kamerę wideo (pracującą w świetle widzialnym i podczerwieni) i system identyfikacji swój-obcy. Zestaw ma możliwość działania autonomicznego lub w ramach zintegrowanego systemu obrony powietrznej.