3 grudnia 1. Regionalna Baza Logistyczna w Wałczu poinformowała o rozstrzygnięciu przyspieszonego postępowania na naprawę i modyfikację stacji radiolokacyjnych NUR-41 (RW-32). Urządzenia są zabudowane na podwoziach Tatra 815 i Star 266 z przyczepami 1-osiowymi i 2-osiowymi.

Stacja radiolokacyjna do pomiaru wysokości NUR-41 Bożena jest wyposażona w anteną paraboliczną, którą w ustawia się w płaszczyźnie pionowej. Jest używana przez Wojsko Polskie od lat 1990. NUR-41 współpracuje z NUR-31, która służy do pomiaru odległości / Zdjęcie: 3. Wrocławska Brygada Radiotechniczna

Stacja radiolokacyjna do pomiaru wysokości NUR-41 Bożena jest wyposażona w anteną paraboliczną, którą w ustawia się w płaszczyźnie pionowej. Jest używana przez Wojsko Polskie od lat 1990. NUR-41 współpracuje z NUR-31, która służy do pomiaru odległości / Zdjęcie: 3. Wrocławska Brygada Radiotechniczna

Wykonawcą zlecenia o wartości 6 279 629,44 zł brutto będą w latach 2019-2020 Wojskowe Zakłady Elektroniczne (WZE) z Zielonki (Modernizacja radarów NUR-21, 2019-08-05). Postępowanie ogłoszono 14 sierpnia, a termin składania wniosków minął 27 sierpnia. Otwarcie ofert nastąpiło 18 października, a WZE były jedynym oferentem.

Kryteriami wyboru oferty była w 90% cena i w 10% okres gwarancji. Wyboru oferty dokonano 24 października, decyzja o udzieleniu zamówienia zapadła 25 listopada. Termin realizacji zamówienia wynosi 8 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Uzasadnieniem przeprowadzenia postępowania była potrzeba zapewnienia ciągłości pracy stacji radiolokacyjnych w systemie obrony powietrznej kraju (w systemach obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu) i zabezpieczenie funkcjonowania zintegrowanego systemu obrony powietrznej NATINADS (NATO Inegrated Air and Missile Defence).

Opis
Pracujący w paśmie S (a także w podpasmach E i F), mobilny wysokościomierz radiolokacyjny NUR-41 Bożena ma zasięg instrumentalny 360 km i maksymalny pułap wykrywania do 30 000 m (w przypadku odległości 240 km pułap spada do 10 000 m).

Paraboliczna antena N-41 ma wymiary 10 x 2,2 m. Moc stacji wynosi 600 W. Zestaw składa się wozu z aperturą (o masie 24,5 t), przyczepy (4,5 t), stacji zasilania SZ-1MR (17 t) oraz agregatu PAD-36 (2,7 t).

NUR-41 współpracuje z odległościomierzem radiolokacyjnym NUR-31 Justyna. Wypełniają razem zadania trójwspółrzędnej stacji radiolokacyjną i tworzą trójwymiarowy obraz obiektu powietrznego, czyli odległość, azymut i wysokość. Obie stacje w warunkach bojowych obsługuje zespół kilkunastu osób. Przygotowanie do pracy na wysuniętym posterunku radiolokacyjnym trwa godzinę.