31 maja wchodzące w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ) Wojskowe Zakłady Elektroniczne (WZE) z Zielonki podpisały umowę o wartości ponad 30 mln zł na budowę kompleksu produkcyjno-serwisowego wraz z wyposażeniem specjalnym rakietowych pocisków przeciwokrętowych NSM (Naval Strike Missile). Tego typu system obrony wybrzeża, wyposażony w pociski NSM, jest eksploatowany przez Marynarkę Wojenną w Morskiej Jednostce Rakietowej (MJR) w Siemirowicach od 2013. Inwestycja jest powiązana z projektem offsetowym realizowanym w WZE w ramach pozyskania przez Siły Zbrojne RP Nadbrzeżnego Dywizjonu Rakietowego (NDR), który później wszedł w skład MJR.

W uroczystości podpisania umowy uczestniczyli m.in. Sebastian Chwałek, wiceprezes Zarządu PGZ, dr inż. Przemysław Kowalczuk, prezes zarządu i dyrektor naczelny WZE oraz wykonawcy inwestycji / Zdjęcie: PGZ

W uroczystości podpisania umowy uczestniczyli m.in. Sebastian Chwałek, wiceprezes Zarządu PGZ, dr inż. Przemysław Kowalczuk, prezes zarządu i dyrektor naczelny WZE oraz wykonawcy inwestycji / Zdjęcie: PGZ

Centrum rakietowe pozwoli na produkcję, remonty, serwisowanie i certyfikację pocisków rakietowych NSM na terenie kraju, do tej  realizowane w Norwegii. Inwestycja jest częścią procesu budowy w Grupie Kapitałowej PGZ nowych zdolności w zakresie technologii rakietowych. Przejęcie know-how ma zwiększyć potencjał nowego ośrodka. Zostanie on wykorzystany także przy innych projektach rakietowych realizowanych przez PGZ. Inwestycja ma być zakończona na przełomie 2019 i 2020 (Kolejne Jelcze dla WP, 2019-05-30).

System obrony wybrzeża NSM Morskiej Jednostki Rakietowej składa się z wyrzutni pocisków przeciwokrętowych (MLV), wozów dowodzenia (CCV), wozów dowodzenia baterii (BCV), wozów dowodzenia dywizjonu (SCV), ruchomych węzłów łączności (MCC), stacji radiolokacyjnych (MRV) PIT-Radwar TRS-15C Odra-C, pojazdów transportowych i warsztatów ruchomych / Zdjęcie: WZE

System obrony wybrzeża NSM Morskiej Jednostki Rakietowej składa się z wyrzutni pocisków przeciwokrętowych (MLV), wozów dowodzenia (CCV), wozów dowodzenia baterii (BCV), wozów dowodzenia dywizjonu (SCV), ruchomych węzłów łączności (MCC), stacji radiolokacyjnych (MRV) PIT-Radwar TRS-15C Odra-C, pojazdów transportowych i warsztatów ruchomych / Zdjęcie: WZE

WZE jest beneficjentem dwóch umów offsetowych o łącznej wartości 1 410 320 000 zł  z norweską spółką Kongsberg Defence and Aerospace, która opracowała pociski NSM (znane początkowo jako Nye Sjomalsmissiler). W ramach wykonania pierwszej z nich, podpisanej 10 czerwca 2015, wybudowano Centrum Wsparcia Serwisowania i Zarządzania Konfiguracją Systemu NSM. Uruchomiono je 23 listopada 2016. Druga umowa offsetowa zakładała powstanie infrastruktury służącej do realizacji programu modernizacji MLU (Mid-Life Upgrade) i ponownej certyfikacji pocisków, będących na wyposażeniu MJR. Jej założeniem jest zapewnienie gotowości bojowej polskich pocisków rakietowych NSM.

Opis
30 grudnia 2008 Ministerstwo Obrony Narodowej i Ministerstwo Gospodarki podpisały ze spółką Kongsberg Defence and Aerospace pierwszy kontrakt o wartości 420,9 mln zł brutto na dostawę wyposażenia Nadbrzeżnego Dywizjonu Rakietowego 3. Flotylli Okrętów Marynarki Wojennej. Zgodnie z kontraktem zakupiono 12 pocisków NSM. Z kolei 6 grudnia 2010 podpisano kontrakt w ramach opcji o wartości 332,56 mln zł brutto na dostawę dodatkowych 38 NSM, w tym dwóch przeznaczonych do prób. Nadbrzeżny Dywizjon Rakietowy został odebrany 28 czerwca 2013. 1 stycznia 2015 została sformowana Morska Jednostka Rakietowa. W jej skład wszedł NDR. Dodatkowo utworzono Drugi Nabrzeżny Dywizjon Rakietowy i zamówiono do niego kolejne 24 pociski wraz z pojazdami i wyposażeniem specjalistycznym za równowartość 800 mln zł (Wojsko Polskie ćwiczy w Estonii, 2019-05-08).