13 grudnia Urząd do spraw zakupów obronnych Bundeswehry BAAINBw (Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr) podpisał z Rheinmetall Group siedmioletnią umowę ramową obejmującą gwarantowaną dostawę 32 ciężkich zestawów transportowych RMMV HX81 SaZgM Elefant 2 w wersji nieopancerzonej z opcją na 105 kolejnych (Sprzedaż Rheinmetall w 2018, 2018-11-12).

RMMV podpisał umowę na dostawy 32 ciężkich zestawów transportowych HX81 SaZgM Elefant 2 z opcją na 105 kolejnych / Rysunek: Rheinmetall

RMMV podpisał umowę na dostawy 32 ciężkich zestawów transportowych HX81 SaZgM Elefant 2 z opcją na 105 kolejnych / Rysunek: Rheinmetall

Producentem pojazdów będzie spółka Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMV). Pierwszy zestaw ma zostać dostarczony wojskom lądowym (Heer) w 2019, a pozostałe 31 w 2020. Wartość gwarantowanej części umowy wynosi 28,5 mln EUR (123 mln zł). Całkowita wartość umowy ramkowe przy założeniu dostaw 137 wozów to 122 mln EUR (525 mln zł).

Jest to kolejna umowa na pojazdy kołowe, która zostanie wykonana przez RMMV. 7 lipca 2017 podpisano siedmioletni kontrakt o wartości 900 mln EUR (3,89 mld zł) na dostawę 2271 samochodów ciężarowych HX2 w ramach programu nieopancerzonych pojazdów transportowych UTF o klasie obciążenia 5 i 15 t (Ungeschützte Transportfahrzeuge mil gl in den Zuladungsklassen 5 t und 15 t). Odbiór pierwszych pojazdów nastąpił 5 listopada (Pierwsze RMMV HX2 dla Bundeswehry, 2018-11-08).

Obecnie zamówione zestawy będą używane m.in. do transportu zmodernizowanych czołgów Leopard 2A7V, także w związku z zapowiedzianą rozbudową niemieckich sił pancernych (Kolejny batalion pancerny Bundeswehry, 2018-12-08).

Analiza
Ciągnik siodłowy RMMV HX81 SaZgM Elefant 2 jest napędzany 8-cylindrowym silnikiem wysokoprężnym o mocy 680 KM, który zapewnia mu prędkość maksymalną do 89 km/h i możliwość pokonywania zboczy o nachyleniu do 60%. Maksymalne dopuszczone obciążenie zestawu wynosi 130 t. Pojazd wyposażono w nieopancerzoną kabinę z wariantu HX2, ale na życzenie odbiorcy może zostać zmodyfikowane pod kątem zwiększonej ochrony balistycznej. Wyposażenie dodatkowe stanowi system podwójnych wciągarek Rotzler o sile uciągu 20 000 kg.

Nie są to pierwsze zestawy transportowe nowego typu w niemieckich wojskach lądowych (Heer). W grudniu 2011 złożono zamówienie na dostawę 12 ciągników siodłowych HX81 Mammut (SLT-2) z opancerzoną kabiną wraz z naczepami DOLL.

Zwiększenie liczebności ciężkich zestawów transportowych w Heer ma także istotne znaczenie w świetle zobowiązań Niemiec wystawienia w 2023 wystawi kolejnej rotacji sił natychmiastowego reagowania NATO (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF). Zdolność do transportu ciężkich pojazdów opancerzonych będzie miało kluczowe znaczenie nie tylko dla niemieckich sił zbrojnych (Niemiecki NNbS nabiera rozpędu, 2018-12-07; Ciężkie zestawy transportowe dla WP, 2018-03-22).