17 sierpnia do garnizonu Lublin przybył transport pierwszych zmodyfikowanych czołgów T-72M1. Wozy przebazowano na potrzeby formowanego tam 19. batalionu czołgów w ramach 19. Brygady Zmechanizowanej. Poinformowała o tym służba prasowa 18. Dywizji Zmechanizowanej im. gen. broni Tadeusza Buka (18. DZ) z dowództwem w Siedlcach (Gotowość 18. Dywizji Zmechanizowanej, 2020-07-03).

W ramach prowadzonych prac silniki wysokoprężne W-46-6 czołgów T-72M1 otrzymały dodatkowo cyfrowy system rozruchu. Zamontowano także nowe systemy zasilania z akumulatorami buforowymi. PCO dostarczyła pasywne przyrządy kierowcy (PNK-72 Radomka w miejsce aktywnego TWNE-4B) i dowódcy (POD-72 Liswarta w miejsce TKN-3), zamontowano także Peryskopowy Celownik Termowizyjny PCT-72 wyposażony w kamery termowizyjne 3. generacji KLW-1 Asteria dla działonowego (w miejsce nocnego celownika TPN-1-49-23). Z tyłu wieży zamontowano kosz na dodatkowe kanistry z paliwem, rurą dopływu powietrza do silnika w przypadku pokonywania brodów wodnych oraz ognioodporną opończę. Czołgi otrzymały nowe zestawy gąsienic. / Zdjęcie: Polska Grupa Zbrojeniowa

W ramach prowadzonych prac silniki wysokoprężne W-46-6 czołgów T-72M1 otrzymały dodatkowo cyfrowy system rozruchu. Zamontowano także nowe systemy zasilania z akumulatorami buforowymi. PCO dostarczyła pasywne przyrządy kierowcy (PNK-72 Radomka w miejsce aktywnego TWNE-4B) i dowódcy (POD-72 Liswarta w miejsce TKN-3), zamontowano także Peryskopowy Celownik Termowizyjny PCT-72 wyposażony w kamery termowizyjne 3. generacji KLW-1 Asteria dla działonowego (w miejsce nocnego celownika TPN-1-49-23). Z tyłu wieży zamontowano kosz na dodatkowe kanistry z paliwem, rurą dopływu powietrza do silnika w przypadku pokonywania brodów wodnych oraz ognioodporną opończę. Czołgi otrzymały nowe zestawy gąsienic. / Zdjęcie: Polska Grupa Zbrojeniowa

Jak wynika z opublikowanej informacji, do Lublina przybyły pierwsze czołgi, co jest jednoznaczne z rozpoczęciem formowania nowego batalionu zgodnie z założonym harmonogramem formowania pododdziałów wchodzących w skład nowej dywizji. Nie poinformowano o liczbie przybyłych wozów  bojowych. Na opublikowanym krótkim nagraniu wideo widać jedynie dwa czołgi na lawetach. Docelowo batalion ma liczyć 58 wozów. Formalnie rozpoczęcie formowania batalionu nastąpiło 25 maja br. 

Docelowo, w ramach 19. Brygady Zmechanizowanej będą funkcjonować dwa bataliony czołgów (łącznie 116 czołgów; po 58 każdy). Oprócz wspomnianego, tworzonego od podstaw, będzie to także istniejący batalion z 21. Brygady Strzelców Podhalańskich (21. BSP) z Żurawicy w woj. podkarpackim, nad którym zostanie zmieniona podległość. W zamian, w skład 21. BSP wejdzie nowo tworzony batalion w Wojnarowej w woj. małopolskim, który zostanie wyposażony w kołowe transportery opancerzone Rosomak. Zmodyfikowane czołgi trafią również do dwóch batalionów 34. Brygady Kawalerii Pancernej z Żagania (116 wozów) i jednego batalionu 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej (58) oraz dwóch kompanii rezerwowych (po 14). 

W skład 19. Brygady Zmechanizowanej wejdą także 19. batalion dowodzenia w Lublinie, 3. batalion zmechanizowany w Zamościu, 19. batalion zmechanizowany w Chełmie, 19. dywizjon artylerii samobieżnej w Chełmie oraz będący w trakcie formowania 19. dywizjon przeciwlotniczy w Lublinie. Zgodnie z decyzją Nr 148/MON z 18 września 2019, brygada kultywuje tradycję Samodzielnej Grupy Operacyjnej Polesie. Otrzymała wyróżniającą nazwę Lubelska oraz obchodzi swoje coroczne święto 5 października w dniu rocznicy bitwy pod Kockiem. 

Remonty i modyfikacje czołgów T-72M1 odbywają się na podstawie umowy o wartości 1,749 mld zł brutto zawartej 22 lipca 2019 pomiędzy 1. Regionalną Bazą Logistyczną (1. RBLog.) a Konsorcjum Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ), w skład którego wchodzą również Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy, Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne (WZM), Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM i PCO. Podwykonawcą jest także Grupa WB, która dostarcza systemy łączności wewnętrznej (FONET) i zewnętrznej (RADMOR) (Remont i modyfikacja T-72M1, 2019-07-22). 

Pierwsza partia wozów została przekazana Wojsku Polskiemu 9 grudnia 2019. Ustalony przez strony porozumienia harmonogram dostaw przewiduje przekazanie w br. kolejnych 46 czołgów, następnie po 35 w l. 2021-2022, 34 wozów w 2023, 33 pojazdów w 2024 oraz 39 w 2025. Daje to liczę 230 T-72M1 które zostaną zmodyfikowane. Umowa zawiera w sobie opcję na modyfikację kolejnych 88 wozów – dzięki czemu liczba to może wzrosnąć do 318 (PGZ przekazała pierwsze T-72M1 , 2019-12-13).