Przedsiębiorstwo Miranda, wchodzące w skład Grupy Lubawa, zawarło dwuletnią umowę z Inspektoratem Uzbrojenia na dostawę systemów maskowania zimowego Berberys-S o wartości 24,8 mln zł netto. Dostawy mają być zrealizowane w dwóch transzach w latach 2017-2018. Pierwsza część umowy, opiewająca na 13,6 mln zł netto ma być wykonana do 31 października 2017; druga, o wartości 11,2 mln zł netto, do 31 października 2018.

Maskowanie Berberys-S charakteryzuje, poza zdolnościami kamuflażu w zakresie optycznym, termalnym i radiolokacyjnym, także niska masa, wysoka wytrzymałość na zrywanie i rozdzieranie oraz niska absorpcja wody. Kamuflaż Mirandy, zapewniający pełny zakres maskowania, używany jest przez Wojsko Polskie na różnorodnym sprzęcie oraz obiektach wojskowych / Zdjęcie: Lubawa Group

Maskowanie Berberys-S charakteryzuje, poza zdolnościami kamuflażu w zakresie optycznym, termalnym i radiolokacyjnym, także niska masa, wysoka wytrzymałość na zrywanie i rozdzieranie oraz niska absorpcja wody. Kamuflaż Mirandy, zapewniający pełny zakres maskowania, używany jest przez Wojsko Polskie na różnorodnym sprzęcie oraz obiektach wojskowych / Zdjęcie: Lubawa Group

Wielozakresowe pokrycie maskujące BERBERYS-S jest przeznaczone jest do maskowania sprzętu w zakresie optycznym, termalnym i radiolokacyjnym na terenach zaśnieżonych. Zapewnia bezpośrednią ochronę przed środkami rozpoznania optycznego (w przedziale długości fal 0,38×10-6 do 1,2×10-6 m), termalnego (w przedziale długości fal 3 x10-6 do 14×10-6 m) i radiolokacyjnego (w przedziale długości fal 3×10-3 do 1×10-1 m).