Zarząd spółki Lubawa poinformował, że otrzymał informację o przyznaniu zamówienia na system mobilnego kamuflażu wielozakresowego. Zamówienie zostało złożone przez amerykańskiego partnera Lubawy, HDT Global, w ramach postępowania przetargowego na systemy maskowania dla US Army. Za kontrakt ma odpowiadać Lubawa USA, spółka córka polskiego przedsiębiorstwa.

Wielozakresowy kamuflaż mobilny od Lubawy, produkowany przez spółkę Miranda, może być stosowany na pojazdach opancerzonych, takich jak KTO Rosomak / Zdjęcie: Lubawa

Wielozakresowy kamuflaż mobilny od Lubawy, produkowany przez spółkę Miranda, może być stosowany na pojazdach opancerzonych, takich jak KTO Rosomak / Zdjęcie: Lubawa

Zamówienie, opiewające na kwotę 468 000 USD netto (1 636 500 zł) zostało przyjęte do realizacji 26 kwietnia w późnych godzinach nocnych czasu polskiego. Jest to pierwszy kontrakt w ramach fazy CCP (Competitive Prototyping Phase) przetargu na wieloletnie dostawy systemu kamuflażu wielozakresowego dla US Army. Potwierdza ono wybór konsorcjum HDT Global i Lubawa USA do ostatniej fazy postępowania. W tym etapie bierze udział łącznie trzech oferentów.

W ramach CCP Lubawa dostarczy systemy maskowania wyprodukowane zależną spółkę Miranda z siedzibą w Turku. Postępowanie ma zostać zakończone w 2018 wyborem jednego oferenta. W przypadku zwycięstwa konsorcjum HDT Global i Lubawa USA, po zaakceptowaniu warunków współpracy, rozpocznie produkcję.

W fazie produkcyjnej przewidywane jest dostarczenie dla US Army kamuflażu wielozakresowego o wartości 480 mln USD (1,68 mld zł) w ciągu 10 lat, począwszy od 2019. Ewentualna produkcja, w przypadku wyboru kamuflażu Lubawy, będzie realizowana przez HDT Global na terytorium USA. Licencji udzieli Lubawa USA.. Przychodem polskiej spółki będą opłaty licencyjne od HDT Global, jednak ich dokładna wartość stanowi tajemnicę handlową.

Grupa Lubawa, do której należą spółki Lubawa USA i Miranda, w 2017 wykazała przychody w wysokości 230,8 mln zł przychodów i 2,3 mln zł zysku netto. Są to jednak wartości niższe od osiągniętych w rekordowym 2016 (spadek o 16%) (709 kamizelek dla SG, 2017-03-23 Hełmy Lubawy dla straży bankowej, 2017-06-24Olympia EOD dla Egiptu, 2017-05-15Lubawa dla skarbówki i Policji, 2017-12-14).

Analiza

Kamuflaż mobilny Lubawy zapewnia wielozakresowąochronę, imitując teksturę naturalnego środowiska. Specjalny wzór kamuflażu w trybie VIS komponuje z naturalnym otoczeniem i zapewnia skuteczną ochronę przed optycznymi systemami rozpoznawczymi oraz uzbrojonym i nieuzbrojonym okiem. Tryb NIR posiada z kolei właściwości reemisjne, naśladujące otoczenie naturalne dając ochronę przed urządzeniami noktowizyjnymi. TIR zapewnia redukcję promieniowania termalnego do 85%, a RADAR dwukierunkowe tłumienie odbicia wiązki do poziomu 20 db. Pokrycie charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na zrywanie i rozdzieranie, niską masę (3 g/m kw.). Umożliwia szybki montaż i demontaż na pojazdach (poniżej 30 min.) oraz łatwy dostęp do wszystkich paneli.

Kamuflaż mobilny był już wcześniej eksportowany. Trafił na 106 egzemplarzy zmodernizowanych bojowych wozów piechoty BMP-2MD (FIN) wojsk lądowych Finlandii (Maavoimat) na podstawie zamówienia z czerwca 2016 o wartości 4,5 mln zł. 

Wojsko Polskie użytkuje z kolei produkowane przez Miranda siatki maskujące Berberys i Berberys-S, przeznaczone dla obiektów stacjonarnych oraz mobilnych podczas postoju (Berberys-S dla WP, 2017-07-06). Tymczasem Inspektorat Uzbrojenia MON informował, że trwa faza analityczno-koncepcyjna dotycząca zakupu mobilnego kamuflażu wielozakresowego. Według planów, decyzja o wyborze wykonawcy, ma nastąpić w 2018.