10 listopada Prezydent RP podpisał ustawę wprowadzającą zmiany w dowodzeniu wojskiem. Nowe przepisy są pierwszym z etapów reformy systemu kierowania i dowodzenia Sił Zbrojnych RP. Na początku października 2018 Sejm uchwalił nowelizację ustaw o urzędzie ministra obronyo powszechnym obowiązku obrony.

Prezydent RP podpisał ustawę wprowadzającą zmiany w dowodzeniu Siłami Zbrojnymi. Sztab Generalny uzyskuje uprawienia dowódcze i zwierzchnictwo nad dowódcami operacyjnym i generalnym / Zdjęcie: Wojciech Król/CO MON

Prezydent RP podpisał ustawę wprowadzającą zmiany w dowodzeniu Siłami Zbrojnymi. Sztab Generalny uzyskuje uprawienia dowódcze i zwierzchnictwo nad dowódcami operacyjnym i generalnym / Zdjęcie: Wojciech Król/CO MON

W jej efekcie zmiany ustaw naczelny organ planowania, czyli Sztab Generalny Wojska Polskiego (SGWP) uzyskuje funkcje dowódcze. Szef SGWP staje się zwierzchnikiem dowódców generalnego i operacyjnego rodzajów sił zbrojnych i szef Inspektoratu Wsparcia. Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) do czasu osiągnięcia przez ten rodzaj sił zbrojnych pełnej zdolności będzie bezpośrednio podlegał ministrowi Obrony Narodowej.