29 sierpnia w Warszawie, w obecności ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, gen. broni Jarosław Mika, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych (DG RSZ) i gen. dyw. Jarosław Gromadziński, dowódca 18. Dywizji Zmechanizowanej im. gen. broni Tadeusza Buka, podpisali protokoły o zmianie podporządkowania 21. Brygady Strzelców Podhalańskich (21. BSP) w Rzeszowie i 1. Warszawskiej Brygady Pancernej (WBPanc) im. Tadeusza Kościuszki w Wesołej. Jest to kolejny etap formowania czwartej dywizji Wojska Polskiego, której dowództwo ma siedzibę w Siedlcach.

Dywizja dziedziczy tradycje 18. Dywizji Piechoty. Dowódcą 18. Dywizji Zmechanizowanej jest generał dywizji Jarosław Gromadziński. Nowo formowany związek taktyczny będzie spełniał wszystkie standardy NATO i będzie gotowy do wykorzystania w ramach wzmocnienia sojuszniczego. Jego podstawowym zadaniem będzie obrona terytorium RP

Dywizja dziedziczy tradycje 18. Dywizji Piechoty. Dowódcą 18. Dywizji Zmechanizowanej jest generał dywizji Jarosław Gromadziński. Nowo formowany związek taktyczny będzie spełniał wszystkie standardy NATO i będzie gotowy do wykorzystania w ramach wzmocnienia sojuszniczego. Jego podstawowym zadaniem będzie obrona terytorium RP

W skład 18. Dywizji Zmechanizowanej (18. DZ) mają wchodzić trzy brygady: jedna pancerna i dwie zmechanizowane (w tym jedna nowo sformowana). Ponadto elementem nowej dywizji będzie dowództwo, pułk dowodzenia, batalion rozpoznania, pułk artylerii, pułk przeciwlotniczy, pułk logistyczny (18. Pułk Logistyczny w Łomży, którego formowanie rozpocznie się w październiku 2019 i zakończy do 31 grudnia 2022) oraz pułk inżynieryjny.

/Film i zdjęcie: Ministerstwo Obrony Narodowej

W połowie czerwca 2019 rozpoczęto formowania 18. Brygady Zmechanizowanej. Będzie składać się z garnizonów Lublin, Zamość i Chełm. W Garnizonie Lublin powstanie nowy pułk przeciwlotniczy, wyposażony w Samobieżne Przeciwlotnicze Zestawy Rakietowe (SPZR) bardzo krótkiego zasięgu Poprad oraz zostanie sformowany batalion zmodyfikowanych czołgów T-72M1. Brygada otrzyma również 155-mm samobieżne armatohaubice Krab. W ramach formowania sztabu 18. BZ w jej struktury wejdzie batalion dowodzenia Wielonarodowej Brygady LITPOLUKRBRIG w Lublinie. Z kolei Garnizon Biała Podlaska zostanie włączony do 1. WBPanc. Cykl tworzenia brygady wynosi trzy lata, po czym następuje jej certyfikacja (Remont i modyfikacja T-72M1, 2019-07-22; Kolejne Poprady w WP, 2019-05-31).

Ponadto, w Dęblinie zostanie sformowany pułk saperów, który jednak nie będzie wchodzić w struktury 18. DZ, tylko będzie podlegać pod DG RSZ. Jednostka będzie jednak ściśle współpracować z nową dywizją. Podobnie będą tworzone inne jednostki, m.in. takie jak grupy cywilno-wojskowe CIMIC (Civil-Military Co-operation), jednostki PsyOps do realizacji operacji psychologicznych czy też kompania wojsk chemicznych.

Zgodnie z planami, 18. DZ osiągnie pełną gotowość bojową do 2026, a koszt jej formowania wyniesie 27 mld zł w ciągu dekady. W czasie pokoju ma liczyć 7780 żołnierzy (w tym 750 oficerów, 2160 podoficerów i 4860 szeregowych). Mariusz Błaszczak podkreślił, że tworzące nową dywizję trzy brygady będą się składać z 12 batalionów i odpowiadać potencjałowi czterech brygad (SKON o 18. Dywizji Zmechanizowanej, 2018-11-15).