Sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz poinformował, że rozpoczęła się modernizacja bojowych wozów rozpoznawczych BWR-1D i BWR-1S. Prace potrwają do 2022 i są realizowane w Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych (WZM) w Poznaniu.

Jak poinformowały WZM S.A. w Poznaniu 13 i 14 grudnia 2017 przeprowadzono próby poligonowe pierwszych zmodernizowanych BWR-1D i BWR-1S na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko w ramach umowy na Remont i modyfikację Bojowych Wozów Rozpoznawczych. /Zdjęcie: Rafał Muczyński

Jak poinformowały WZM S.A. w Poznaniu 13 i 14 grudnia 2017 przeprowadzono próby poligonowe pierwszych zmodernizowanych BWR-1D i BWR-1S na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko w ramach umowy na Remont i modyfikację Bojowych Wozów Rozpoznawczych. /Zdjęcie: Rafał Muczyński

Informacja, która pojawiła się 27 lutego jest odpowiedzią na interpelację nr 17875 posłanki Anny Marii Siarkowskiej z 11 grudnia 2017. Z racji, iż posiadane przez Wojsko Polskie bojowe wozy rozpoznawcze BWR-1D i BWR-1S zostały wyprodukowane w latach 1970. i 1980., pojawiło się pytanie o plany ich głębokiej modernizacji.

Według posłanki wymagane jest zainstalowanie nowoczesnych urządzeń rozpoznania i obserwacji pola walki oraz zmniejszenie własnej sygnatury termalnej i radiolokacyjnej poprzez zastosowanie kamuflażu mobilnego na tych wozach. Wśród innych pytań padły kwestie unifikacji obu wariantów wozów, wyposażenia ich w bezzałogowe systemy latające pionowego startu i lądowania, instalację dodatkowych systemów na drodze etapowej modernizacji czy w końcu modyfikację istniejących BWP-1 do wersji BWR-1.

W odpowiedzi Wojciech Skurkiewicz stwierdził, że w 2017 MON rozpoczął remonty modernizacyjne pięciu BWR-1D i BWR-1S, które powinny zakończyć się w 2018. Ponadto, w grudniu 2017 Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych wystąpiło do Zarządu Planowania Rzeczowego-P8 Sztabu Generalnego WP, poprzez Zarząd Logistyki-P4 (Organizator Systemu Funkcjonalnego Logistyki w zakresie remontów), z prośbą o zabezpieczenie środków finansowych na remonty pozostałych BWR-1 w latach 2019-2022.

Skurkiewicz dodał, że w ramach procesu wszystkie BWR-1 zostaną ujednolicone pod kątem wyposażenia, ale wozy nie otrzymają systemów bezzałogowych zwiększających zasięg rozpoznania tych pojazdów. Nie rozpatrywano także etapowej modernizacji i modyfikacji BWP-1. W przyszłości wszystkie BWR-1D i BWR-1S mają bowiem zostać zastąpione nowymi gąsienicowymi transporterami rozpoznawczymi Żuk, wykonanymi na bazie Uniwersalnej Platformy Gąsienicowej Borsuk.

Analiza
Wojska Lądowe wyposażone są w dwa typy bojowych wozów rozpoznawczych: 22 BWR-1D (oznaczenie oryginalne: BRM-1K) wyprodukowane w ZSRR i służące od 1987 i 16 BWR-1S (BPzV Svatawa) kupione od Czechosłowacji początku lat 1990. Pojazdy uzbrojone są w 73-mm armaty 2A28 Grom i wyposazone w radiolokacyjne stacje obserwacji pola walki PSNR-5K. Zasięg wykrycia żołnierza wynosi 6 km, pojazdu – 15 km.

Dialog techniczny na remonty modernizacyjne tych pojazdów w 2015 rozpoczęła 1. Regionalna Baza Logistyczna z Wałcza. Z racji, iż nikt się nie zgłosił, ogłoszono go powtórnie pod koniec marca 2016. Prace miały zostać pierwotnie przeprowadzone w latach 2016-2019. Zgodnie z zapisami wozy mają otrzymać nowe stacje radiolokacyjne pola walki, pasywne przyrządy optyczne i środki łączności. Według planów, zmodernizowane BWR-1 zostaną zastąpione w przyszłości przez 150 wozami rozpoznawczymi Żuk.

Prace modernizacyjne swoich BWR-1 prowadzi również Słowacja. 6 listopada 2017 czeski portal Armádní Noviny poinformował, że słowackie MON planuje do 2023 modernizację 35 BpzV Svatawa. Obdywa się to w ramach projektu P1-4 modernizacji BVP, który jest częścią długoterminowego planu rozwoju sił zbrojnych Słowacji do 2030.

Zakres prac na Słowacji jest znacznie szerszy niż w przypadki polskich wozów. BWR-1 mają zostać wyposażone w zdalnie sterowaną wieżę TURRA 30 uzbrojoną w 30-mm armatę automatyczną 2A42 (z zapasem 330 nabojów), 7,62-mm karabin maszynowy PKT (zapas 600 sztuk amunicji) i dwie wyrzutnie przeciwpancernych pocisków kierowanych (ppk) 9M113 Konkurs (AT-5 Spandrel). Warto zauważyć, że jest prowadzone studium wykonalności możliwości integracji ppk 3. generacji, a największe szanse mają izraelskie Rafael ADS Spike LR.

Zmodernizowane wozy mają być wyposażone także w system kierowania ogniem składający się z: kamery termowizyjnej Leonardo Tilde A o rozdzielczości 640×480 pikseli, dalmierza laserowego i kamery telewizyjnej dzienno-nocnej. Na dachu wieży ma zostać zamocowany wykrywacz opromieniowania wiązką laserową izraelskiej spółki Elbit Systems. Zmieni się również wnętrze wozu, gdzie zostanie zastosowana szerokopasmowa łączność typu Harris RF-7800 oraz fotele przeciwwybuchowe Bogges BOG-AMS-V. Kierowca otrzyma nowy przyrząd obserwacyjny Meopta DND-5F.