W odpowiedzi na interpelacje poselskie Anny Marii Siarkowskiej (nr 24884) i Adama Andruszkiewicza (nr 25961), Sekretarz Stanu w MON Wojciech Skurkiewicz poinformował o planach resortu dotyczących modernizacji artylerii rakietowej Wojska Polskiego, w tym zestawów WR-40 Langusta i przyszłych WR-300 Homar.

Na wyposażeniu Wojska Polskiego znajduje się 75 wyrzutni 122-mm zestawów artylerii rakietowej WR-40 Langusta. W planach MON jest m.in. modernizacja starszych RM-70/85 i BM-21 Grad do standardu Langusta/Langusta-2, a także zakup nowej amunicji i systemów dowodzenia i kierowania ogniem. /Zdjęcie: MON

Na wyposażeniu Wojska Polskiego znajduje się 75 wyrzutni 122-mm zestawów artylerii rakietowej WR-40 Langusta. W planach MON jest m.in. modernizacja starszych RM-70/85 i BM-21 Grad do standardu Langusta/Langusta-2, a także zakup nowej amunicji i systemów dowodzenia i kierowania ogniem. /Zdjęcie: MON

W odpowiedzi na pierwszą interpelację, Wojciech Skurkiewicz udzielił informacji, że w gestii Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii (WRiA) znajduje się obecnie 75 wyrzutni 122-mm zestawów WR-40 Langusta w składzie trzech dywizjonów wchodzących w strukturę pułków artylerii. Ponadto, trzy egzemplarze wykorzystywane są do szkolenia specjalistów w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia (CSAiU) w Toruniu (ASOP dla wozów bojowych US Army, 2018-03-05; Modernizacja polskich T-72M1, 2018-09-28; Modernizacja BWR-1D i BWR-1S, 2018-03-04).

W planach resortu jest pozyskanie elementów zautomatyzowanego systemu dowodzenia i kierowania ogniem dywizjonowego modułu ogniowego po zakończeniu projektu w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Nie planuje się pozyskiwania dla WR-40 żadnych rozwiązań pomostowych, gdyż nie jest to uzasadnione ekonomicznie. W przypadku niepowodzenia projektu, przewiduje się zakup wozów dowodzenia opartych na KTO Rosomak poprzez adaptację rozwiązań przyjętych w module ogniowym 120-mm moździerzy automatycznych M120 Rak, 155-mm samobieżnych armatohaubic Krab i dowódczych pojazdów Rosomak WD pozyskiwanych dla Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód jako rozwiązania docelowego (Rosomaki WD przekazane, 2018-10-03; Kolejne Raki dla WP, 2018-08-24).

MON prowadzi analizy pozyskania na drodze modernizacji 122-mm pocisków Feniks-FHD o zasięgu ponad 40 km wraz z pociskami Feniks-Z, wyposażonymi w podpociski kumulacyjno-odłamkowe GKO, a także nowoczesnych rakietowych systemów minowania narzutowego. Resort chce również zainicjować prace badawczo-rozwojowe związane z pozyskaniem zapalników zbliżeniowych i amunicji z korekcją toru lotu pocisku (Powstanie zmodernizowany W-3WA WPW, 2018-09-10; MW wycofa śmigłowce SH-2G, 2018-05-15).

Ministerstwo Obrony Narodowej rozważa także zmodernizowanie najstarszych zestawów artylerii rakietowej kalibru 122 mm, a więc RM-70/85 i BM-21 Grad, do standardu Langusta lub Langusta-2 (a zatem m.in. podwozi Jelcz P662D/S662D). Ma to związek z planami sformowania 18. Dywizji Zmechanizowanej, w skład której ma wejść nowy pułk artylerii (SKON o 18. Dywizji Zmechanizowanej, 2018-11-15).

W odpowiedzi na drugą interpelację, sekretarz stanu w MON poinformował, że Polska przekazała już stronie amerykańskiej szczegółowe zamówienie (Letter of Request, LoR) na dostawę jednego dywizjonu systemu M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) w ramach realizacji zadania o kryptonimie Homar. W praktyce oznacza to, że w ciągu najbliższych tygodni należy się spodziewać informacji amerykańskiej Agencji ds. Współpracy Obronnej (DSCA) na temat zgody Departamentu Stanu na sprzedaż wraz z maksymalną wyceną wszystkich elementów pakietu, które strona Polska chce pozyskać (Pierwszy dywizjon Homar w realizacji, 2018-10-19).