20 grudnia 3. Regionalna Baza Logistyczna (3. RBLog.) z Krakowa opublikowała ogłoszenie o zamówieniu procedurą ograniczoną 345 927 kompletów mundurów polowych letnich wz. 124L/MON w kamuflażu Pantera w ramach zamówienia podstawowego i 42 200 kompletów umundurowania w ramach opcji. Dostawy mają zostać zrealizowane w latach 2020-2022.

Mundur polowy letni wz. 124L/MON to nowa konstrukcja z tkaniny US-23/1 barwionej na kolor jasnozielony z nadrukiem Pantera. Zastępują one w Wojsku Polskim mundury polowe letnie wz. 2010 wz. 123UL/MON / Zdjęcie: Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Mundurowej

Mundur polowy letni wz. 124L/MON to nowa konstrukcja z tkaniny US-23/1 barwionej na kolor jasnozielony z nadrukiem Pantera. Zastępują one w Wojsku Polskim mundury polowe letnie wz. 2010 wz. 123UL/MON / Zdjęcie: Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Mundurowej

Zamawiający przewiduje maksymalną liczbę wykonawców w liczbie pięciu. Kryteriami wyboru oferty będą cena (60%), termin wykonania (20%) i gwarancja (20%). Termin składania ofert minie 20 stycznia 2020 o godz. 8.00.

Zamówienie zostało podzielone na pięć części. W ramach pierwszego obejmuje dostawy 26 300 mundurów w 2020, 26 300 w 2021 oraz 20 000 w 2022. Drugie zadanie to dostawa 28 000 mundurów w 2020, 22 000 w 2021 i 20 000 w 2022. Zadanie trzecie to 28 000 kompletów w 2020, 20 000 w 2021 i 22 000 w 2022. Czwarte – 24 460 mundurów w 2020, 24 590 w 2021 i 21 897 w 2022. Piąte – 26 680 w 2020, 21 000 w 2021, 21 000 w 2022.

W ramach prawa opcji, zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia dodatkowego, również w pięciu transzach. W ramach pierwszej 4000 kompletów umundurowania w 2021 i 4 000 w 2022, drugiej, odpowiednio, 4400 i 4000, trzeciej 4000 i 4400, czwartej 4800 i 4200 oraz piątej 4200 i 4200.

Umundurowanie musi być wyprodukowane według wymagań określonych w Wojskowej Dokumentacji Techniczno-Technologicznej (WDTT) 124L/MON oraz w Warunkach Technicznych (WT US-23). Ma być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji. W stosunku do dostaw realizowanych w latach 2021-2022 dopuszcza się dostawę w I kwartale z produkcji pochodzącej z roku poprzedniego. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania zawarte w AQAP 2110 wydanie D wersja 1, a także mieć zaświadczenie o jakości Wojskowego Ośrodka Badawczo-Wdrożeniowego w Łodzi.

W ubiegłym tygodniu Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) poinformowała, że spółka Maskpol dostarczyła wojsku m.in. 50 500 kompletów mundurów polowych letnich na podstawie umów zawartych w październiku i listopadzie 2018. Umundurowanie trafiło do Składu Jawidz w Spiczynie (Maskpol dostarczył mundury, 2019-12-12).