28 maja Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej (IU MON) poinformował o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego na modernizację systemu teleinformatycznego, urządzeń oraz sprzętu łączności i dowodzenia elementów systemu dowodzenia obroną przeciwlotniczą Łowcza-Rega. Termin składania wniosków do udziału w dialogu technicznym to 16  czerwca, a planowany termin jego przeprowadzenia to wrzesień-listopad 2020 (Dialog na przeciwlotniczą Sonę, 2020-05-23).

Modernizacja elementów systemu Łowcza-Rega pozwoli na dostosowanie ich wyposażenia do standardów NATO / Zdjęcie: Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki

Modernizacja elementów systemu Łowcza-Rega pozwoli na dostosowanie ich wyposażenia do standardów NATO / Zdjęcie: Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki

Modernizacja ma objąć elementy systemu Łowcza-Rega, takie jak zautomatyzowane wozy dowodzenia ZWD-10R Łowcza-3K na podwoziu Star 944 z nadwoziem Sarna, wozy dowodzenia WD-2001 Rega-1 na podwoziu Honker 2324 oraz terminale Rega-2 do wyrzutni pocisków przeciwlotniczych 2K12 Kub, 9K33 Osa-P i ZSU-23-4MP Biała, Rega-3 dla dowódców plutonów przeciwlotniczych z przenośnymi zestawami rakietowymi Grom i zestawami artyleryjsko-rakietowymi ZU-23-2 oraz Rega-4 dla dowódców drużyn przeciwlotniczych (Poprady w 15. Brygadzie Zmechanizowanej, 2020-04-16).

Prace pozwolą na dostosowanie wyposażenia powyższych elementów do standardów NATO, tj. do zbierania i wymiany informacji do szczebla nadrzędnego za pomocą protokołów transmisyjnych takich jak Link-11B czy Link-16, integrację z systemami łączności Wojska Polskiego, możliwość przetwarzania informacji niejawnej do klauzuli NATO SECRET / TAJNE, precyzyjnego raportowania swojej pozycji oraz unifikację i wymianę pojazdów na obecnie wykorzystywane w wojsku (PIT-Radwar dostarczy komponenty Soły i Liwca, 2020-03-12).

Analiza
System Łowcza-Rega został wprowadzony do Wojska Polskiego w 1998. Oprócz wyżej wymienionych elementów, które zostaną poddane modernizacji, system zbiera informacje również z mobilnych stacji radiolokacyjnych (takich jak Nur-21M i Soła, a w przyszłości Bystra) systemów obrony powietrznej, wozów dowodzenia WD-95 Blenda baterii armat przeciwlotniczych S-60 i wozów Rega-5, przeznaczonych do realizacji interfejsu tego systemu z otoczeniem koalicyjnym przy wykorzystaniu standardu LLAPI (Low Lewel Air Picture Interface) (MSPO2019: Radary Bystra dla WP, 2019-09-06).

W 2014 spółka PIT-Radwar, odpowiedzialna za opracowanie i wdrożenie systemu Łowcza-Rega (wówczas jako WZR Rawar), zaproponowała użytkownikowi jego modyfikację. Polegałaby ona na przeniesieniu aparatury systemu do standardowych kontenerów 10-stopowych, wymianę radiostacji PR4G na R-450C, wymianę sprzętu teleinformatycznego oraz zastąpienie protokołu transmisyjnego PASUW na Link-11B (Modernizacja radarów NUR-21, 2019-08-05).