12 lipca Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej opublikował zapytanie o informację (RFI) w sprawie zakupu systemu broni laserowej do rażenia bezzałogowych statków latających (bsl) oraz nieopancerzonych celów naziemnych o kryptonimie Laser, posadowionego na podwoziu gąsienicowym lub kołowym, zdolnej do przerzutu drogą powietrzną, morską i lądową. System mógłby stać się w przyszłości elementem obrony powietrznej bardzo krótkiego zasięgu.  Faza analityczno-koncepcyjna badania rynku ma zakończyć się do 31 lipca 2019 i ma na celu uzyskanie ogólnych informacji na temat broni i jej dostępności.

IU MON opublikował zapytanie o informację ws. zwiększenia możliwości rażenia BSP za pomocą laserowych systemów broni skierowanej energii (LSBSE) kr. Laser. / Grafika: Lockheed Martin

IU MON opublikował zapytanie o informację ws. zwiększenia możliwości rażenia BSP za pomocą laserowych systemów broni skierowanej energii (LSBSE) kr. Laser. / Grafika: Lockheed Martin

Podstawowym zadaniem poszukiwanego laserowego systemu broni skierowanej energii (LSBSE) ma być efektywne uszkodzenie i eliminacja obiektu z pola walki bezzałogowców i celów naziemnych, dzięki możliwości precyzyjnego nakierowania wiązki lasera. Ma charakteryzować się dużą skutecznością rażenia, tj. uszkodzenia celu aż do jego zniszczenia poprzez przepalenie kadłuba czy obudowy. Broń ma mieć dużą moc wyjściową, ale także zasięg.

LSBSE ma charakteryzować wykorzystaniem wysokowydajnych źródeł energii o dużej pojemności wraz z układami natychmiastowego przekazywania energii. Wstępne naprowadzanie na cel ma odbywać się na podstawie informacji z systemów radarowych lub wizualnej obserwacji pola walki. Naprowadzanie i celowanie ma odbywać się za pomocą precyzyjnego systemu celowania wykorzystującego promieniowanie laserowe. System ma śledzić cel także podczas jego rażenia.

System będzie przeznaczony do wykonywania zadań na szczeblu taktycznym w bardzo krótkim czasie, także dla odstępów pomiędzy kolejnymi impulsami energii skierowanej. Ważne, aby LSBSE był odporny na zakłócenia systemu obserwacji i miał bezpieczną rejestrację pozyskanych danychodporną na zakłócenia transmisję informacji obrazowej i danych telemetrycznych.

System ma zostać zakupiony wraz z odpowiednim oprogramowaniem, kompatybilnym z systemami będącymi na wyposażeniu Wojska Polskiego. Oprócz samego systemu broni, wojsko oczekuje także wyposażenia do serwisowania, a przeglądy techniczne, czynności obsługowe, badania, kalibracja oraz konserwacja muszą być możliwe do przeprowadzenia przez żołnierzy.

Analiza
Zaawansowane prace nad systemami broni laserowej, przeznaczonymi do zwalczania bsl, rażenia celów nieopancerzonych lub innych zadań są prowadzone i rozwijane w kilku państwach, takich jak USA, Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Chiny, Rosja czy Japonia (USMC testuje CLaWS, 2019-06-22; Dynetics zbuduje 100 kW laser, 2019-05-17; Pierwsza próba lasera SHiELD, 2019-05-05; Laboratorium laserowe MBDA, 2019-04-12; Rheinmetall testuje broń laserową, 2019-03-02; Laserowy Pierieswiet w służbie?, 2018-12-06; Laserowy LW-30, 2018-11-05).

18 czerwca 2014 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) ogłosiło konkurs na wykonanie projektów w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności bezpieczeństwa państwa pod nazwą Nowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej, obejmujący m.in. laserowe systemy rażenia. Z dostępnych informacji wiadomo, że poszczególne projekty realizowano w ścisłej kooperacji z podmiotami gospodarczymi i ośrodkami naukowo-badawczymi.