23 marca Rada Nadzorcza Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ) rozstrzygnęła otwarty konkurs na prezesa, wiceprezesa i członka zarządu Grupy. Stanowisko prezesa objął Andrzej Kensbok, wiceprezesa Michał Pietrzyk, natomiast członka zarządu Hubert Stępniewicz. Zgodnie ze statutem spółki, Rada Nadzorcza PGZ skierowała do ministra obrony narodowej wniosek o wyrażenie opinii na temat zaproponowanych kandydatur. Mariusz Błaszczak pozytywnie zaopiniował decyzję. To już szósty zarząd powołany od 2015.

Nowy prezes zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Andrzej Kensbok jest absolwentem Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i studiów MBA w szkole INSEAD we Francji / Zdjęcie: PGZ

Nowy prezes zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Andrzej Kensbok jest absolwentem Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i studiów MBA w szkole INSEAD we Francji / Zdjęcie: PGZ

Poprzedni zarząd grupy PGZ, z prezesem Witoldem Słowikiem i członkami zarządu Radosławem Łabędzkim-Domagalskim i Michałem Kuczmierowskim na czele, został odwołany 6 lutego 2020. Wcześniej, 26 stycznia ze stanowiska wiceprezesa zarządu odwołany został Sebastian Chwałek, który następnie objął stanowisko wiceministra obrony odpowiedzialnego m.in. za modernizację techniczną sił zbrojnych. Witold Słowik był prezesem PGZ od 27 września 2018, gdy zastąpił na tym stanowisku Jakuba Skibę (Nowy prezes Grupy PGZ, 2018-10-01).

Andrzej Kensbok jest od początku swojej kariery zawodowej związany z działalnością biznesową. Posiada doświadczenie w polskich i międzynarodowych korporacjach, spółkach produkcyjnych, konsultingowych, a także prowadzeniu własnej działalności. Dysponuje wieloletnim doświadczeniem menadżerskim. Prowadził projekty inwestycyjne, restrukturyzacyjne, łączenia spółek, budowania zespołów, a także reorganizacji produkcji i rozwoju sprzedaży, realizowane w Polsce i za granicą. Był m.in. konsultantem w spółce doradczej Bain & Company, Dyrektorem Fabryki Wedla w Płońsku, Dyrektorem Zakupów w Pepsi Co. oraz Wiceprezesem Pepsi Co. w Europie Wschodniej.

Od marca 2017 do lipca 2019 pełnił funkcję Wiceprezesa Agencji Rozwoju Przemysłu, odpowiedzialnego za grupę kapitałową i finanse, a od lipca 2019 funkcję Dyrektora Zarządzającego ds. Projektów Strategicznych w KGHM Polska Miedź. Od maja 2018 do stycznia 2020 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej PKP, a 29 stycznia 2020 został powołany do Rady Nadzorczej PGZ.

Michał Pietrzyk od 1995 związany jest z sektorem bankowym. W 2003 rozpoczął pracę w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie (PGNiG), początkowo na stanowisku kierownika Działu Skarbu, następnie zastępcy dyrektora Departamentu Ekonomicznego i dyrektora Departamentu Ekonomicznego. Od 31 grudnia 2016 do 9 stycznia 2020 sprawował funkcję Wiceprezesa Zarządu PGNiG ds. Finansowych. Michał Pietrzyk jest absolwentem kierunku Finanse i Bankowość Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz studiów podyplomowych w zakresie prawa dla menedżerów na Akademii Leona Koźmińskiego. Posiada tytuł CFA.

Hubert Stępniewicz jest menedżerem z wieloletnim doświadczeniem w restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw. Karierę zawodową rozpoczynał w Fund.1 NFI, gdzie wspierał wdrożenia projektów restrukturyzacyjnych. W kolejnych latach zarządzał spółką Hygienika, która po reorganizacji została wprowadzona na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (2002-2005), a także pełnił funkcję prezesa Zakładów Naprawczych Lokomotyw Elektrycznych w Gliwicach, gdzie wdrożył program rozwoju, zakończony sprzedażą spółki inwestorowi branżowemu (2005-2009). W ostatnim czasie (w latach 2016-2020) pełnił funkcję prezesa zarządu H. Cegielski Fabryka Pojazdów Szynowych w Poznaniu, gdzie był odpowiedzialny m.in. za opracowanie i skuteczne wdrożenie programu restrukturyzacji opartego na optymalizacji procesów produkcji, logistyki i projektowania. Hubert Stępniewicz jest m.in. absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (kierunek finanse i bankowość).