15 kwietnia Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) poinformowała, że na terenie na terenie Centralnego Poligonu Sił Powietrznych (CPSP) w Ustce zrealizowano kolejne, wiosenne zgrupowanie poligonowe, Przeciwlotniczy System Rakietowo-Artyleryjski (PSR-A) Pilica.
 Skuteczny zasięg rażenia PSR-A Pilica to 5000 m. Każdy z zestawów posiada własną głowicę optoelektroniczną z kamerą termowizyjną oraz dalmierzem laserowym

Skuteczny zasięg rażenia PSR-A Pilica to 5000 m. Każdy z zestawów posiada własną głowicę optoelektroniczną z kamerą termowizyjną oraz dalmierzem laserowym

Celem prób było potwierdzenie gotowości do rozpoczęcia badań zdawczo-odbiorczych przed pierwszą dostawą Pilicy. Było to trzecie zgrupowanie nowego systemu obrony powietrznej, przeznaczonego dla Sił Powietrznych RP.

Tegoroczne zgrupowanie poligonowe to ostatni etap weryfikacyjny, polegający na sprawdzeniu wszystkich wymaganych funkcjonalności i docelowego ukompletowania systemu na poligonie przed wejściem PSR-A Pilica w fazę badań zdawczo-odbiorczych i rozpoczęciem dostaw do jednostek wojskowych. Poprzednio, w listopadzie 2019, potwierdzono właściwą integrację poszczególnych elementów wchodzących w skład systemu przeciwlotniczego bardzo bliskiego zasięgu (Pilica wraca do Ustki, 2019-11-23).

W skład każdej jednostki ogniowej PSR-A Pilica wchodzą dwie 23-mm armaty przeciwlotnicze ZUR-23-2SP Jodek, będące modyfikacją ZU-23-2, dwie wyrzutnie zestawów rakietowych Piorun/Grom, a także skomputeryzowane stanowisko dowodzenia, radar Soła, punkt obserwacji wzrokowej oraz system łączności przewodowej i radiowej / Zdjęcia: PGZ

W skład każdej jednostki ogniowej PSR-A Pilica wchodzą dwie 23-mm armaty przeciwlotnicze ZUR-23-2SP Jodek, będące modyfikacją ZU-23-2, dwie wyrzutnie zestawów rakietowych Piorun/Grom, a także skomputeryzowane stanowisko dowodzenia, radar Soła, punkt obserwacji wzrokowej oraz system łączności przewodowej i radiowej / Zdjęcia: PGZ

Podczas dwutygodniowych badań wstępnych prototypu PSR-A Pilica na CPSP w Ustce sprawdzano działanie poszczególnych komponentów systemu podczas ostrzału zróżnicowanych imitatorów celów powietrznych. Wykonywano również próby szybkostrzelności praktycznej, z wykorzystaniem poruszającego się obiektu (imitator transportera opancerzonego) oraz strzelania rakietowe z użyciem rakiety szkolno-działającej Grom.

Andrzej Kensbok, prezes zarządu PGZ poinformował, że trwający stan pandemii COVID-19 wpłyna na przebieg prób. Dlatego zgrupowanie przeciwlotnicze w Ustce odbyło się przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności i w mniejszym gronie, niż to było planowane (Nowy zarząd Polskiej Grupy Zbrojeniowej, 2020-03-23).

Wszyscy uczestnicy zgrupowania przeszli testy na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zostali wyposażeni w indywidualne środki zabezpieczające. Poziom współpracy z przedstawicielami Sił Zbrojnych oraz odpowiednia organizacja pracy pozwoliły na wypełnienie zaleceń służb sanitarnych, zgodnie z aktualnymi przepisami bezpieczeństwa związanych z zagrożeniem epidemicznym.

Hubert Stępniewicz, członek zarządu PGZ dodał, że po wprowadzeniu zaleceń, Grupa będzie gotowa do badań zdawczo-odbiorczych oraz realizacji dostaw jeszcze w tym roku. Podczas zgrupowania sprawdzano również śledzenie celów rzeczywistych, (wykorzystano samolot myśliwsko-bombowy Su-22M4). Testowano możliwości kierowania, śledzenia i podtrzymania śledzenia dla różnych trajektorii lotu i prędkości oraz sprawdzenia możliwości zwalczania tego typu platform lotniczych przy użyciu pocisku rakietowego.

Badania wstępne prowadzono wykorzystując stanowisko dowodzenia, dwie jednostki ogniowe z ciągnikami artyleryjskimi i wozem amunicyjnym. Po raz pierwszy wykorzystano docelową stacjię radiolokacyjną SRL-97.  Jedna z jednostek ogniowych została posadowiona na ciągniku artyleryjskim, bezpośrednio z którego prowadzono ogień.

Zgodnie z umową z 24 listopada 2016 o wartości 746,16 mln zł brutto, w latach 2019-2022 do Wojska Polskiego miało trafić sześć baterii PSR-A Pilica. Łącznie to 6 stanowisk dowodzenia, 36 jednostek ogniowych, 6 stacji radiolokacyjnych oraz 60 pojazdów niezbędnych do zapewnienia mobilności, w tym 36 ciągników artyleryjskich, 12 pojazdów transportowych i 12 wozów amunicyjnych. Aneks do umowy na realizację zamówienia podpisano 31 października 2018 (PSR-A Pilica do produkcji, 2018-11-02).