27 września Rada Nadzorcza Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ) rozstrzygnęła konkurs na stanowisko prezesa zarządu, powołując na to stanowisko Witolda Słowika.

Rada Nadzorcza Polskiej Grupy Zbrojeniowej rozstrzygnęła konkurs na stanowisko prezesa zarządu, powołując na to stanowisko Witolda Słowika. /Zdjęcie: PGZ

Rada Nadzorcza Polskiej Grupy Zbrojeniowej rozstrzygnęła konkurs na stanowisko prezesa zarządu, powołując na to stanowisko Witolda Słowika. /Zdjęcie: PGZ

Jednocześnie, zgodnie ze statutem spółki, skierowane do Ministra Obrony Narodowej wniosek o wyrażenie opinii na temat zaproponowanej kandydatury.Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak pozytywnie zaopiniował decyzję Rady Nadzorczej PGZ, w związku z czym 28 września Witold Słowik objął stanowisko.

Witold Słowik jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Krakowskiej Szkoły Managerów oraz podyplomowych studiów w zakresie zarządzania nieruchomościami na Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. W 2018 ukończył Program ARGO Top Public Executive – zagraniczny program kształcenia dla kadry zarządzającej w administracji publicznej organizowany przez IESE Business School i Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. Uczestniczył też w wielu kursach i szkoleniach z zakresu rachunkowości i finansów.

Od 26 listopada 2015 sprawował funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju, a od 18 stycznia do 20 września 2018 podsekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Był odpowiedzialny za dystrybucję środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, wdrażanie instrumentu Łącząc Europę (Connecting Europe Facility, CEF), wdrażanie instrumentów Planu Junckera oraz rozwój Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Pod jego kierunkiem Instytucje Zarządzające w ramach perspektywy 2014 – 2020 POIiŚ, stan na 20 września 2018 zakontraktowały 80 mld zł dotacji z puli wynoszącej 117,6 mld zł. Z kolei w ramach CEF zrealizowały 46 projektów o łącznej wartości 5,9 mld EUR (25,1 mld zł), z dofinansowaniem CEF w wysokości 4,2 mld EUR (17,87 mld zł).

Dodatkowo koordynacja wdrażania i promocji instrumentów Planu Junckera dla dużego okna EFIS zakończyła się zatwierdzeniem przez EBI 34 projektów o łącznej wartości 34,2 mld zł, które uzyskały wsparcie w wysokości 11,9 mld zł. Ponadto dla małego okna EFIS podpisano przeszło 12,7 tysiąca umów na łączną kwotę wsparcia wynoszącą ponad 2,5 mld zł.

W ramach prac nad rozwojem Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Polsce doprowadził do przyjęcia przez Radę Ministrów Polityki Rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego oraz zakończenia procesu legislacyjnego obejmującego zmianę Ustawy o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym oraz 19 innych ustaw.

Od 2013 sprawował funkcję pełnomocnika Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ds. budowy Centrum Wystawienniczo-Kongresowego województwa podkarpackiego w podrzeszowskiej Jasionce – projektu współfinansowanego ze środków Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Wcześniej, jako ekspert Departamentu Kontrolingu Banku Gospodarstwa Krajowego, odpowiadał za kontrolę wydatków administracyjno-logistycznych banku. Od września 2006 do października 2011 był prezesem zarządu Centrum Bankowo-Finansowego Nowy Świat w Warszawie.

W latach 2002-2006, jako dyrektor Biura Strategii Rozwoju i Integracji Europejskiej (późniejszego Biura Funduszy Europejskich) w Urzędzie miasta Warszawy, koordynował prace związane z pozyskaniem łącznie 2 mld zł z funduszy unijnych. Reprezentował też Unię Metropolii Polskich w komitecie tworzącym Program Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, a także był członkiem Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Województwa Mazowieckiego.

W latach 2000-2002 pełnił funkcję dyrektora Oddziału Prumerica Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie. W latach 1994-1999 pracował w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (KDPW) – od 1995 jako Dyrektor Generalny, a następnie jako Dyrektor Działu Administracyjno-Finansowego. Był również przewodniczącym rad nadzorczych spółek: Centrum Giełdowe, Kupieckie Domy Towarowe, Złote Tarasy.