29 czerwca 2018 Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej podpisał z Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych (ITLW) umowę dotyczącą dostaw imitatorów celów powietrznych ICP-1 i ICP-R dla Sił Powietrznych RP. Negocjacje bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu z ITLW, który posiada właściwe prawa autorskie oraz dokumentację techniczną na imitatory celów powietrznych ICP-1 i ICP-R, rozpoczęły się 30 marca 2018 (Cele ITWL ICP-1/R dla SP , 2018-03-31).

Bazą dla imitatorów ICP-1 i ICP-R są niekierowane pociski rakietowe S-8. Zastąpiły one rakiety oświetlające FLG-5000, wyprodukowane jeszcze w b. NRD / Zdjęcie: Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Bazą dla imitatorów ICP-1 i ICP-R są niekierowane pociski rakietowe S-8. Zastąpiły one rakiety oświetlające FLG-5000, wyprodukowane jeszcze w b. NRD / Zdjęcie: Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Przedmiotem zamówienia nr IU/58/VI-145/ZO/WROiB/DOS/ZSS/2018-2020/349 wartego 11 886 568,45 zł (łącznie z 22% podatkiem VAT) jest dostawa 350 imitatorów celów powietrznychICP-1 i 323 ICP-R w latach 2018-2020. Zgodnie z harmonogramem dostaw, w 2018 zostanie odebranych 64 ICP-1 i 77 ICP-R, w 2019, odpowiednio, po 108 i 95, a w 2020 po 178 i 151. Początkowa, szacunkowa wartość całkowita zamówienia wynosiła 9 805 891,48 zł netto.

Opis
Bazą dla imitatorów ICP-1 i ICP-R są niekierowane 57-mm pociski rakietowe S-5. Prace nad nimi rozpoczęto w marcu 2006. Badania zdawczo-odbiorcze zakończono w lipcu 2008 i przystąpiono do wdrożenia produkcji seryjnej. Imitatory zastąpiły rakiety oświetlające typu FLG-5000.

ICP-1 imituje poruszający się punkt świetlny, który umożliwia wzrokowe śledzenie i naprowadzenie ognia artyleryjskiego. Dodatkowo emituje promieniowanie cieplne, dzięki czemu może być celem dla przenośnych zestawów rakietowych, wyposażonych w głowice na podczerwień. Z kolei ICP-R imituje cel termiczny, opadający na spadochronie po oddzieleniu się od głowicy rakiety. Pozwala na ćwiczenia z przenośnymi zestawami rakietowymi, wyposażonymi w głowice samonaprowadzające się na cel.