22 maja Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej (IU MON) opublikował informację o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego na system rakietowy ziemia-powietrze bardzo bliskiego zasięgu o kryptonimie Sona. Poszukiwany jest kompleksowy system do zwalczania pocisków rakietowych, moździerzowych i artyleryjskich (Counter rocket, artillery, and mortar, C-RAM) oraz załogowych i bezzałogowych statków latających (bsl).

Rakietowym zestawem przeciwlotniczym bliskiego zasięgu, wypełniającym zadania w zakresie C-RAM jest np. izraelski Iron Dome, opracowany przez spółki Rafael Advenced Defense Systems i Israel Aerospace Industries (IAI) / Zdjęcie: Ministerstwo Obrony Izraela

Rakietowym zestawem przeciwlotniczym bliskiego zasięgu, wypełniającym zadania w zakresie C-RAM jest np. izraelski Iron Dome, opracowany przez spółki Rafael Advenced Defense Systems i Israel Aerospace Industries (IAI) / Zdjęcie: Ministerstwo Obrony Izraela

Termin składania wniosków dla zainteresowanych podmiotów o udział w dialogu technicznym minie 19 czerwca 2020. Dialog techniczny ma zostać przeprowadzony pomiędzy 1 października a 18 grudnia 2020, z możliwością wydłużenia terminu. IU MON jest zainteresowany kompleksowymi rozwiązaniami, które można zintegrować w ramach systemu obrony powietrznej bardzo krótkiego zasięgu (Very Short Range Air Defense, VSHORAD) (Poprady w 15. Brygadzie Zmechanizowanej, 2020-04-16; Wiosenne zgrupowanie PSR-A Pilica, 2020-04-15).

IU MON planje zbadać czy oferowane konstrukcje wypełnią wstępne wymagania techniczne, jakie mogą być wstępne koszty realizacji zadania oraz harmonogramu dostaw. Zostanie przeprowadzona analiza ograniczeń i uwarunkowań dotyczących transferu technologii, ryzyka dla programu, możliwości i sposobu potwierdzenia założeń technicznych, kosztów cyklu eksploatacji i zabezpieczenia logistycznego.

Warto przypomnieć, że w zakresie zwalczania bezzałogowych statków latających, 12 lipca 2019 IU MON rozpoczął fazę analityczną-koncepcyjną dotyczącą systemu broni laserowej o kryptonimie Laser. System, posadowiony na podwoziu gąsienicowym, miałby również zwalczać nieopancerzone cele naziemne (Wojsko Polskie zainteresowane laserami, 2019-07-16).