21 kwietnia Huta Stalowa Wola (HSW) poinformowała, że w najbliższy piątek przekaże po jednym egzemplarzu 120-mm moździerza samobieżnego M120K Rak i Artyleryjskiego Wozu Dowodzenia (AWD) do Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia (CSAiU) w Toruniu. Centrum otrzyma też nowy Artyleryjski Wóz Rozpoznawczy (AWR).

Huta Stalowa Wola przekaże 120-mm moździerz samobieżnego M120K Rak i Artyleryjski Wóz Dowodzenia (AWD) do Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu / Zdjęcie: HSW

Przekazywane pojazdy to zmodyfikowane wersje prototypów M120K i AWD, które zostały dostarczone do CSAiU po realizacji pracy rozwojowej. Modyfikacja polegała na dostosowaniu pojazdów do wersji, które obecnie służą w Wojsku Polskim, a więc zawierające zmiany wynikłe po doświadczeniach z eksploatacji sprzętu i uwzględnieniu uwag użytkownika. Po modyfikacji, pojazdy te będą przygotowane również do korzystania w zautomatyzowanym systemie magazynu oraz ładowania amunicji dłuższej niż przewidywał pierwowzór – a więc o zasięgu powyżej 10 km (Pierwsze artyleryjskie wozy amunicyjne dla Raków).

Przekazywane dwa egzemplarze pojazdów to tylko część umowy realizowanej przez Hutę Stalowa Wola na rzecz Inspektoratu Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej. W ramach aneksu do pierwotnej umowy na dostawę seryjną w latach 2016-2019 ośmiu kompanijnych modułów ogniowych (kmo), HSW zmodyfikuje wszystkie pięć kmo (40 moździerzy) do wersji umożliwiającej wykorzystanie docelowej, dłuższej amunicji. Szóste, siódme i ósme kmo posiadają już wprowadzoną modyfikację (Kolejna partia amunicji do M120K Rak, Amunicja HE do Raków po badaniach).

Realizowane obecnie przez HSW umowy na rzecz Wojska Polskiego w zakresie dostaw w latach 2020-2021 elementów do dwóch kmo (umowa z 2019) oraz w latach 2022-2024 elementów do pięciu kmo (umowa z 2020) uwzględniają już przystosowanie sprzętu do użycia nowej, obecnie wprowadzanej amunicji. Jednocześnie, w grudniu 2020, CSAiU otrzymało – zgodnie z podpisaną umową – w terminie, dwa egzemplarze moździerzy 120 mm na podwoziu kołowym. Po dostawie zmodyfikowanych egzemplarzy pojazdów – CSAiU dysponować będzie AWD oraz trzema moździerzami samobieżnymi do realizacji szkoleń artylerzystów (Zamówienie na Raki i mundury).

Ostatnim elementem pozyskiwanych przez Wojsko Polskie kompanijnych modułów ogniowych w wersji kołowej jest Artyleryjski Wóz Rozpoznawczy (AWR). Obecnie, z powodzeniem zakończono badania kwalifikacyjne (państwowe) konstrukcji i prowadzone są rozmowy na temat przeszkolenia załogi na tego typu sprzęcie oraz przygotowanie w przyszłości instruktorów do samodzielnego prowadzenia szkoleń AWR w trakcie ich dostawy. Wykonawca jest gotowy do podpisania umowy na dostawę seryjną AWR jeszcze w 2021 (Szef Sztabu Generalnego WP w HSW).

AWR był prezentowany 16 lutego br. W siedzibie spółki WB Electronics w Ożarowie Mazowieckim m.in. szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego (SG WP) gen. Rajmundowi T. Andrzejczakowi i szefowi Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych SG WP gen. bryg. Norbertowi Iwanowskiemu (Szef Sztabu Generalnego WP w Grupie WB).