18 grudnia w nowo wybudowanej hali Huty Stalowa Wola (HSW) o powierzchni 3,5 tys. m2 uruchomiła laboratorium badań RTG do prześwietleń radiograficznych wielkogabarytowych konstrukcji spawanych o wymiarach 4 x 10 x 2,5 m oraz masie do 15 t oraz materiałów konstrukcyjnych, w tym stalowych materiałów i połączeń spawanych, o przekrojach poprzecznych do 100 mm.

Laboratorium pozwoli na przeprowadzanie prześwietleń radiograficznych wielkogabarytowych konstrukcji spawanych o wymiarach większych, niż było to do tej pory możliwe w Polsce.

Laboratorium pozwoli na przeprowadzanie prześwietleń radiograficznych wielkogabarytowych konstrukcji spawanych o wymiarach większych, niż było to do tej pory możliwe w Polsce.

Komora jest unikatowym i największym obiektem tego typu w kraju i jednym z największych w Europie. Rozbudowa hali zakończyła się w lipcu. Dotychczasowe zaplecze badawcze wraz z dzierżawionym obiektem pozwalało na wykonanie badań konstrukcji maksymalnych wymiarach 2,5 x 2,5 x 2,5 m i masie do 2 t. Także lokalizacja obiektu, który znajdował się 2 km od zakładu stanowiła dodatkowe obciążenie logistyczne (Większy zysk HSW, 2018-09-15).

Konstrukcja nowopowstałej komory do badań RTG umożliwia wykonywanie prześwietleń z wykorzystaniem lamp radiograficznych o mocy do 350 kV. HSW uzyskała również niezbędne zezwolenia Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) na wykonywanie działalności z użyciem urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze oraz wytwarzające promieniowanie jonizujące.

Nowe zaplecze badawcze zabezpiecza potrzeby HSW w zakresie konieczności prowadzenia badań korpusów wież i podwozi po ich spawaniu, będącym jednym z ważniejszych etapów cyklu produkcyjnego. Konieczność prowadzenia badań materiałowych i konstrukcyjnych związana jest z weryfikacją elementów spawanych pod kątem spełnienia wymagań konstrukcyjnych i jakościowych, w tym podwozi do 155-mm samobieżnych armatohaubic Krab Testy Excalibura na Krabie?, 2018-04-12).

Na potrzeby laboratorium RTG, w lipcu bieżącego roku zakończono rozbudowę nowej hali produkcyjnej o powierzchni 3,5 tys. m2. /Zdjęcia: Huta Stalowa Wola

Na potrzeby laboratorium RTG, w lipcu bieżącego roku zakończono rozbudowę nowej hali produkcyjnej o powierzchni 3,5 tys. m2. /Zdjęcia: Huta Stalowa Wola

Komora do badań RTG znajdzie również zastosowanie w realizacji kolejnych projektów prowadzonych przez HSW, takich jak Nowy Pływający Bojowy Wóz Piechoty Borsuk (NPBWP) czy inne pojazdy m.in. z programu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Wisła (integracja i produkcja wyrzutni rakiet M903 systemu MIM-104F Patriot PAC-3+). HSW liczy też na zamówienia kooperacyjne (MSPO 2018: Borsuk nabiera kształtów, 2018-09-06; HSW dla programu Wisła, 2018-10-25

Wcześniej, HSW otrzymało środki w wysokości 7,7 mln zł od Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) a uruchomienie nowoczesnej spawalni. Natomiast w kwietniu rozpoczęto wdrażanie uniwersalnego stanowiska zrobotyzowanego do spawania systemów wieżowych dla Krabów, 120-mm moździerzy automatycznych M120 Rak, 30-mm zdalnie sterowanych systemów wieżowych ZSSW-30, a także systemów podwozi m.in. M120G, WD czy Borsuk (MPiT inwestuje w HSW, 2018-10-16; Kolejne Raki na wschodzie Polski, 2018-12-04).