12 października Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) uruchomiło  7,7 mln zł, które zostaną przeznaczone na uruchomienie nowoczesnej spawalni w Hucie Stalowa Wola (HSW). Podpisana pomiędzy Skarbem Państwa a HSW umowa wsparcia, zgodnie z deklaracją MPiT, w świetle obowiązujących przepisów nie jest pomocą publiczną.

Dofinansowanie ułatwi kontynuowanie rozbudowy potencjału Huty Stalowa Wola. Zakład realizuje szereg inwestycji mających unowocześnić proces produkcji pojazdów wojskowych w tym armatohaubic Krab i moździerzy Rak

Dofinansowanie ułatwi kontynuowanie rozbudowy potencjału Huty Stalowa Wola. Zakład realizuje szereg inwestycji mających unowocześnić proces produkcji pojazdów wojskowych w tym armatohaubic Krab i moździerzy Rak

Spawalnia pozwoli na opracowanie i wdrożenie do produkcji technologii spawania korpusów wież i podwozi pojazdów wojskowych z blach pancernych. Pozwoli także na zabezpieczenie produkcji wojskowej w zakresie artyleryjskich i pancernych pojazdów ujętych w Planie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP w latach 2013-2022 (Większy zysk HSW, 2018-09-15).

Nowa spawalnia pozwoli m.in. na wdrożenie do produkcji technologii spawania korpusów wież i podwozi 155-mm samobieżnych armatohaubic Krab / Zdjęcia: Huta Stalowa Wola

Nowa spawalnia pozwoli m.in. na wdrożenie do produkcji technologii spawania korpusów wież i podwozi 155-mm samobieżnych armatohaubic Krab / Zdjęcia: Huta Stalowa Wola

Wcześniej w lipcu, HSW zakończyła rozbudowę nowej hali produkcyjnej o powierzchni 3,5 tys. m2, a także laboratorium badań RTG z największą w Polsce komorą do prześwietleń wielkogabarytowych konstrukcji spawanych. Komora pozwala na wykonanie prześwietleń radiograficznych wyrobów o wymiarach 4 m x 10 m x 2,5 m i masie do 15 t oraz materiałów konstrukcyjnych, w tym stalowych materiałów i połączeń spawanych, o przekrojach poprzecznych do 100 mm. Komora jest unikatowym i największym obiektem tego typu w kraju i jednym z największych w Europie (MSPO 2018: Borsuk nabiera kształtów, 2018-09-06; Kolejne Raki dla WP, 2018-08-24).

Natomiast w kwietniu rozpoczęto wdrażanie uniwersalnego stanowiska zrobotyzowanego do spawania systemów wieżowych dla 155-mm samobieżnych armatohaubic Krab, 120-mm moździerzy automatycznych M120 Rak, 30-mm zdalnie sterowanych systemów wieżowych ZSSW-30, a także systemów podwozi m.in. M120G, WD czy bwp Borsuk. (GRUPA WB na AUSA 2018, 2018-10-07).

Ponadto, od początku 2018 spółka zatrudniła około 55 wysoko wykwalifikowanych pracowników, a do końca 2018 zaplanowano zatrudnienie kolejnych kilkudziesięciu. W związku z inwestycjami HSW poszukuje ślusarzy i frezerów OSN, lakierników, spawaczy, tokarzy, praserów, traserów, operatorów elektrodrążarki, technologów oraz konstruktorów, a także specjalistów ds. kontroli wewnętrznej i logistyków czy specjalistów ds. sprzedaży, zakupów, marketingu, zarządzania projektami, informatyki, zarządzania zasobami ludzkimi, inwestycji i ochrony środowiska (Testy Excalibura na Krabie?, 2018-04-12).