13 września Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej (DWOT) poinformowało w mediach społecznościowych, że żołnierze 1. Podlaskiej Brygady OT (1. PBOT) współdziałali z żołnierzami Batalionowej Grupy Bojowej (eFP) NATO z amerykańskich (US Army) i brytyjskich (British Army) wojsk lądowych.

ołnierze 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej współdziałali z żołnierzami Batalionowej Grupy Bojowej (eFP) Sojuszu Północnoatlantyckiego, którzy stacjonują na co dzień w Orzyszu.

ołnierze 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej współdziałali z żołnierzami Batalionowej Grupy Bojowej (eFP) Sojuszu Północnoatlantyckiego, którzy stacjonują na co dzień w Orzyszu.

Żołnierze WOT mieli okazję bliskiej współpracy z żołnierzami amerykańskiego 2. Pułku Kawalerii (2nd Cavalry Regiment, 2nd Dragoons) i brytyjskiego pułku rozpoznawczego The Light Dragoons, którzy stacjonują na co dzień w Orzyszu (Amerykanie w 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygadzie OT, 2020-09-13). 

Polscy operatorzy bezzałogowych statków latających (bsl) WB Electronics FlyEye 3.0 wykonywali loty treningowe (w zakresie dozorowania terenu) oraz loty na zastosowanie bojowe (wyszukiwanie i śledzenia obiektów). Współdziałanie Polaków, Amerykanów i Brytyjczyków było też okazją do wymiany doświadczeń oraz porównania wykorzystywanego sprzętu oraz procedur ich użycia (Agencja NATO oferuje system FlyEye Grupy WB, 2020-09-09). 

Jak podkreśla komunikat DWOT, kompetencje formacji w zakresie wykorzystania bsl FlyEye 3.0 mogą być używane we wsparciu lokalnych społeczności w ramach działań kryzysowych lub poszukiwawczych. Ocenia się na przykład, że jeden bezzałogowiec rozpoznawczy może zastąpić nawet tysiąc osób, które należałoby zaangażować do poszukiwań osoby zaginionej (WOT na szkoleniu w Wirginii Zachodniej, 2019-07-08).

Sojusznicy mieli okazję do zapoznania się z działaniem zaprojektowanych i wyprodukowanych w Polsce rozpoznawczych, bezzałogowych statków latających WB Electronics FlyEye 3.0, które są na wyposażeniu WOT. / Zdjęcia: WOT

Sojusznicy mieli okazję do zapoznania się z działaniem zaprojektowanych i wyprodukowanych w Polsce rozpoznawczych, bezzałogowych statków latających WB Electronics FlyEye 3.0, które są na wyposażeniu WOT. / Zdjęcia: WOT

Takie zdolności są klasycznym przykładem kompetencji tzw. podwójnego zastosowania, czyli przydatnych zarówno w czasie konfliktu zbrojnego, jak i sytuacjach klęsk żywiołowych czy katastrof spowodowanych działalnością człowieka. Operatorzy z 1. PBOT okazję zaprezentować swoje umiejętności oraz wartość sprzętu, gdy zaangażowali byli w kwietniową akcję gaśniczą w Biebrzańskim Parku Narodowym. Żołnierze używający bsl FlyEye 3.0 dozorowali obszar objęty pożarem, przekazywali informacje do sztabu kierującego działaniami, a także oceniali straty i obszar pogorzeliska (FlyEye nad Polską i Ukrainą, 2020-04-23). 

Pierwsze samodzielne loty żołnierze Terytorialnej Służby Wojskowej (TSW) z 1. PBOT rozpoczęli w lutym br., po zakończeniu we wrześniu 2019 pierwszych kursów kandydatów na operatorów. Łącznie WOT dysponuje 48 bsl typu FlyEye 3.0, które zostały dostarczone na podstawie zawartej z Grupą WB umowy z 3 grudnia 2018 o wartości 10 282 137,40 zł brutto, a później aneksu do niej z 18 lipca 2019 (Podlaskie WOT z FlyEye , 2020-02-10).