8 lutego służba prasowa Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) poinformowała, że żołnierze Terytorialnej Służby Wojskowej (TSW) z 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej (1. PBOT) rozpoczęli pierwsze samodzielne loty bezzałogowymi statkami latającymi (bsl)  WB Electronics FlyEye 3.0. Pierwsze kursy kandydatów na operatorów  zostały zakończone we wrześniu 2019 (Operatorzy FlyEye w WOT, 2019-09-01).

FlyEye 3.0 to bsl krótkiego zasięgu klasy mini, zaprojektowany do prowadzenia powietrznych działań obserwacyjnych, trudnych, bądź też niemożliwych do zrealizowania przy pomocy innych środków rozpoznania

FlyEye 3.0 to bsl krótkiego zasięgu klasy mini, zaprojektowany do prowadzenia powietrznych działań obserwacyjnych, trudnych, bądź też niemożliwych do zrealizowania przy pomocy innych środków rozpoznania

Jak informuje WOT, szkolenie operatorów statków powietrznych jest wieloetapowym procesem. Żołnierze TSW uczestniczyli m.in. w szkoleniu prowadzonym przez przedstawicieli WB Electronics oraz w kursach prowadzonych w Lotniczej Akademii Wojskowej (LAW) w Dęblinie. Do momentu uzyskania uprawnień loty wykonywali pod okiem instruktorów. Obecnie mogą już prowadzić samodzielne loty. Dzięki współpracy z Aeroklubem Białostockim, pierwsze samodzielne loty operatorzy wykonali 5 lutego na terenie lotniska Białystok-Krywlany.

FlyEye w WOT

Żołnierze WOT w 2018 i 2019 brali udział w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych 13 razy. Uwidoczniło to potrzebę zakupu bezzałogowców, mogłyby być wykorzystywane we wsparciu lokalnych społeczności w ramach działań kryzysowych lub poszukiwawczych, zapewniając możliwość prowadzenia rozpoznania z powietrza (Nowe bataliony WOT, 2019-09-07).

 Jeden zestaw bsl FlyEye 3.0 składa się z czterech statków powietrznych, stacji nadawczo-odbiorczej, stacji kontroli i kierowania oraz plecaków i skrzyń transportowych / Film i zdjęcia: WOT

Jeden zestaw bsl FlyEye 3.0 składa się z czterech statków powietrznych, stacji nadawczo-odbiorczej, stacji kontroli i kierowania oraz plecaków i skrzyń transportowych / Film i zdjęcia: WOT

WOT dysponuje łącznie 48 bsl FlyEye 3.0, które zostały dostarczone na podstawie umowy z Grupą WB, a później aneksu do niej. Umowa ramowa została podpisana 3 grudnia 2018 i miała wartość 10 282 137,40 zł brutto. Obejmowała dostawę 3 zestawów zmodernizowanych bsl FlyEye 3.0 z opcją na 9 kolejnych. 12 bsl dostarczono wraz z końcem roku. 18 lipca 2019 podpisano aneks dotyczący realizacji opcji, dzięki czemu liczebność bezzałogowych samolotów w WOT wzrosła o 36 egzemplarzy. Dostawy zakończono w ostatnich miesiącach 2019 (Kolejne FlyEye do WOT, 2019-07-19; FlyEye dla WOT, 2018-12-04). Po amunicji krążącej Warmate 1 – także produkcji Grupy WB – to drugi rodzaj bezzałogowych statków latających, pozostający na wyposażeniu Wojsk Obrony Terytorialnej (MON kupuje Warmate, 2017-11-21).

Pierwsze dwa zestawy FlyEye (z ośmioma statkami powietrznymi) w Wojsku Polskim zostały zamówione w listopadzie 2010 dla Jednostki Wojskowej NIL, która wykorzystała je bojowo podczas misji w Afganistanie. W lutym 2013 kolejne dziewięć zestawów trafiło do JW NIL, a 3 następne do Dywizjonu Rozpoznania Powietrznego 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych i jednostek Wojsk Rakietowych i Artylerii (WRiA). W lutym 2015 Komenda Główna Straży Granicznej zamówiła zestawy do Nadbużańskiego Oddziału SG w Chełmie.