11 grudnia Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ), poinformowała że Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego (PSO) Maskpol dostarczyło Wojsku Polskiemu 148 tysięcy kompletów mundurów polowych wz. 124P/MON i mundurów polowych letnich wz. 124L/MON w kamuflażu Pantera na podstawie umów zawartych w październiku i listopadzie 2018 o wartości 79 666 485 zł brutto. Umundurowanie trafiło do Składu Jawidz w Spiczynie.

Zakończenie dostaw oznacza finalizację największej umowy na mundury dla Wojska Polskiego w ostatnich latach / Zdjęcie: PSO Maskpol

Zakończenie dostaw oznacza finalizację największej umowy na mundury dla Wojska Polskiego w ostatnich latach / Zdjęcie: PSO Maskpol

W ramach zamówienia dostarczono 97,5 tys. kompletów mundurów polowych i 50,5 tys. kompletów mundurów polowych letnich. Mundury polowe dostarczono w siedmiu partiach w 2018 (po  1500, 1500, 1500, 2000, 2500, 5000 i 6000 kompletów) i trzech partii w 2019 (30 000, 25 000 i 22 500). W przypadku mundurów polowych letnich dostarczono trzy partie w 2018 (po 2500, 8000 i 10 000) i jedną 30-tysięczną partię w 2019 (148 tys. mundurów dla WP, 2018-11-14).

W ramach kontraktu spółka uruchomiła nową szwalnię w Częstochowie, zatrudniającą blisko 150 osób. Maskpol zakończył również dostawy wszystkich zakontraktowanych na 2019 hełmów kompozytowych wz. 2005, kamizelek kuloodpornych KWM-02 jak również kompletów filtracyjnej odzieży ochronnej oraz masek przeciwgazowych (Koniec hełmów wz. 2005, 2018-12-04).

Oprócz mundurów polowych i letnich zakładano także zakup 79 054 kurtek i spodni goreteksowych wz. 128Z/MON, ale ostatecznie nikt nie zgłosił się w tej części postępowania (Wielki przetarg na umundurowanie, 2018-09-16).

Mundur polowy wz. 124P/MON charakteryzuje się nowym rozwiązaniem materiałowo-konstrukcyjne z zastosowaniem tkaniny US-22/1 barwionej na kolor jasnozielony z nadrukiem Pantera. Podobnie w wz. 124L/MON zastosowano tkaninę US-23/1 w identycznym wzorze maskującym. Mundur polowy wz. 124P/MON jest następcą obecnie dotychczas użytkowanego munduru wz. 2010 wz. 123UP/MON, a wz. 124L/MON zastępuje mundury polowe letnie wz. 2010 wz. 123UL/MON.