21 lipca Komenda Główna Policji (z opóźnieniem 4 miesięcy względem spodziewanego terminu) rozpoczęła postępowanie 138/Cut/17/MG na dostawę 250 hełmów odłamko- i kuloodpornych oraz 108 osłon kuloodpornych (potocznie zwanych przyłbicami) montowanych do bocznych szyn montażowych. Jest to novum, gdyż do tej pory nie było takiego zamówienia nie było. Przewidywana wartość zakupu hełmów (zgodnie z 23 punktem Planu postępowań o udzielenie zamówień na 2017 wynosi 712 195 zł netto).

Funkcjonariusze hiszpańskiej policji w hełmach Ceturion 05 z długimi wizjerami / Zdjęcie: MON Hiszpanii

Funkcjonariusze hiszpańskiej policji w hełmach Ceturion 05 z długimi wizjerami / Zdjęcie: MON Hiszpanii

Pod koniec 2016 lub na początku 2017 nie przewidywano pozyskania ciężkich osłon balistycznych montowanych na hełmach. Zakup tych elementów wiąże się ze znacznym, nawet dwukrotnym zwiększeniem budżetu zarezerwowanego na osłony balistyczne. Szacowany koszt umowy może sięgnąć nawet 1,01 mln zł. Dostawy osłon mają być zrealizowane nie później, niż do 15 grudnia 2017. Termin składania ofert mija 28 sierpnia bieżącego roku. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Nowe hełmy zastąpią wcześniej zakupione osłony głowy Revision Military, z których użytkowania nie byli zadowoleni funkcjonariusze Biura Operacji Antyterrorystycznych (BOA). Mimo, że z wieloma problemami w końcu dostarczono im amerykańskie osłony głowy z podcięciami typu high-cut, po krótkim okresie użytkowania okazało się, że nie wystarczy ufać katalogowym opisom.

Z ocen BOA wynika, że hełmy nie są komfortowe w użytkowaniu. Wystąpiły problemy z współdziałaniem z aktywnymi ochronnikami słuchu, wyposażenie wewnętrzne okazało się zbyt twarde, co powodowało uciski głowy i dyskomfort. To właśnie wymusiło rozpoczęcie nowego postępowania. Z nieoficjalnych informacji wynika, że wcześniejsze hełmy zostaną przesunięte do Samodzielnych Pododdziałów Antyterrorystycznych Policji (SPAP), a zamawiana partia trafi właśnie do funkcjonariuszy BOA.

Policja chce kupić osłony balistyczne wykonane z materiału kompozytowego o odłamkoodporności O3 i kuloodporności K2 zgodnie z polską normą PN-V-87001 Osłony balistyczne lekkie, Hełmy ochronne odłamko- i kuloodporne, Wymagania i badania. Hełm musi zapewnić stałość swoich parametrów w zakresie temperatur od -40 do +50 °C.

Zgodnie z wymaganiami, czerep musi być wykonany w standardach ACH lub MICH w wersji z wysokim podcięciem (high-cut) i być pomalowany na matowy kolor czarny, zielony lub oliwkowy. Płynna regulacja dopasowania wyposażenia wewnętrznego do kształtu i obwodu głowy ma się odbywać za pomocą tylnego pokrętła z blokadą w zakresie 53-60 cm. Hełm musi zapewnić komfort noszenia i użytkowania oraz bezproblemową współpracę z aktywnymi ochronnikami słuchu.

Poszukiwana konstrukcja musi zapewnić jednoczesne posługiwanie się przez policjanta przy założonym hełmie maską gazową, aktywnymi ochronnikami słuchu, goglami noktowizyjnymi i balistycznymi. Śruby użyte do montażu podpinki nie mogą być źródłem odłamków wtórnych. Ważną funkcją hełmu o którą dopomina się zamawiający jest możliwość montażu i stosowania łączności podhełmowej. Standardowo hełm musi być wyposażony w czołowe gniazdo montażowe i komplet bocznych szyn montażowych, z elastycznymi linkami odciągu zakończonymi hakami do stabilizacji noktowizora.

Żołnierz austriackich wojsk lądowych podczas strzelania, na głowie dobrze widoczny hełm Sentry z wizjerem / Zdjęcie: MON Austrii

Żołnierz austriackich wojsk lądowych podczas strzelania, na głowie dobrze widoczny hełm Sentry z wizjerem / Zdjęcie: MON Austrii

Podpinka hełmu musi być wykonana z taśm w kolorze czarnym, zielonym lub oliwkowym o szerokości 14-21 mm. Mocowanie taśm do czerepu ma być czteropunktowe w układzie Y z potyliczną ruchomą poprzeczką amortyzacyjną w układzie H o szerokości 35-60 mm. Końce taśm podpinki nie mogą odstawać. Łyżka podbródkowa ma być dwudzielna obejmująca brodę z góry i z dołu. Hełm musi stabilnie być osadzony na głowie szczególnie podczas używania urządzeń noktowizyjnych, których osadzenie i masa powodują naturalne osuwanie się  konstrukcji na oczy.

Należy przypomnieć, że m.in. z tego powodu w listopadzie 2016 Komenda Główna Policji odrzuciła ofertę przedsiębiorstwa PSO Maskpol na dostawę 500 hełmów HP-05. W tym modelu ochronniki słuchu były zawieszone za nisko na szynach bocznych i nie zasłaniały całkowicie małżowin uszu. Ponadto po zamontowaniu monokularu PCO MU-3M Koliber w gnieździe czołowym, hełm spadał na oczy. Okular znajdował się przez to poniżej linii oczu.

Nowe hełmy mają być dostarczone w trzech rozmiarach opcjonalnie: z czerepem o jednej wielkości o masie do 1550 g (masa hełmu kompletnego); lub z dwoma wielkościami czerepów o masie dla rozmiaru M do 1350 g i dla dwóch wielkości L/XL o do 1550 g; lub z trzema wielkościami rozmiarowymi dla M do 1350 g, dla L do 1450 g i dla XL do 1550g. Co ciekawe, w punkcie 19 protokołu z testów, będącym załącznikiem nr 5, masy te zostały określone w całkowicie innych przedziałach, a ich maksymalna wartość wynosi 1680 g lub 1480 i 1680 g lub 1480, 1580 i 1680 g. Dla jednego rozmiaru czerepu wielkość obwodu głowy ma wynosić 53-60 cm. Przy dwóch wielkościach M i L/XL obwody to 53-55 cm i 55-60 cm. Dla trzech rozmiarów – 53-55 cm, 55-58 cm i 58-60 cm.

Kompletny hełm musi zostać wyposażony w kartę gwarancyjną oraz szczegółową instrukcję użytkowania, przechowywania oraz konserwacji. Minimalny okres użytkowania hełmu ma wynosić nie mniej niż 5 lat, a okres przechowywania nie mniej niż 10 lat. Po 5 latach użytkowania lub przechowywania zaleca się sprawdzenie odporności balistycznej hełmu.

Na szczególna uwagę zasługuje przyłbica, która właśnie w ten sposób z nazwy jako element dodatkowego wyposażenia hełmu jest wymieniona w normie PN-V-87001. Zgodnie ze specyfikacją techniczną Przyłbica kuloodporna montowana do szyn na hełmie, wymagania minimalne musi zapewniać stałość parametrów od -20 do +50 °C.

Montaż osłony balistycznej musi się odbywać w szybki i prosty sposób bez używania narzędzi. Ma być ona podczepiana do czołowego gniazda montażowego lub bocznych szyn montażowych. Maska musi być dobrze dopasowana do kształtu hełmu w różnych wielkościach. Ma mieć też 3-stopniową możliwość regulacji położenia lub jednostopniową z blokadą unieruchamiającą.

Zamawiający określił, że wizjer musi osłaniać twarz z boków i od krawędzi hełmu po brodę. Zapis ten może być kontrowersyjny, gdyż jednocześnie napisano, iż przyłbica musi umożliwiać przyjmowanie naturalnych postaw strzeleckich przy wykorzystaniu broni maszynowej (MP5, HK416, HK417) wyposażonej w celowniki optoelektroniczne. Taka formuła może zmusić producenta do wykonania wycięcia w zasłonie.

Alternatywą dla pociętych osłon może być wymiana kolb w broni strzeleckiej na specjalnie ukształtowane, umożliwiające prowadzenie celnego ognia przez policjantów używających podobnych osłon głowy. Tak zmodyfikowane konstrukcje można zobaczyć u niemieckich funkcjonariuszy, korzystających z hełmów Centurion i Hoplite.

Maksymalna masa wizjera nie może przekroczyć 1,5 kg. Odporność maski została określona dla pocisków .357 Magnum JSP lecących z prędkością odpowiednio 410-440 i pełnopłaszczowych 9 mm x 19 osiągających 345-375 m/s. Wizjer ma wytrzymywać minimum dwa punktowe trafienia taką amunicją w temperaturach -20 i 50 °C.

Okres gwarancji użytkowania zasłony to minimum 6 lat, a czas jej przechowywania bez utraty własności wynosi 10 lat. Do kompletu, w skład którego wchodzi maska z pokrowcem ochronnym, muszą być dołączone instrukcja użytkowania, przechowywania i konserwacji. Zamawiający żąda dostarczenia jednego egzemplarza hełmu w rozmiarze L celem przeprowadzenia testu potwierdzającego spełnienie wymagań i parametrów oferowanego modelu.

Kryterium oceny jest w 60% cena, w 15% gwarancja na elementy balistyczne, w 10% gwarancja na pozostałe elementy i w 15% masa hełmu z zasłoną. W przypadku, gdy masa testowego modelu nie będzie odpowiadać wymaganej, z dokładnością do 5 g, oferta zostaje odrzucona. Pytanie, jak to się ma do specyfikacji, w której różnica mas tych samych hełmów sięga aż 130 g.