3 września 3. Regionalna Baza Logistyczna Kraków (3. RBLog.) rozpoczęła postępowanie na dostawę w latach 2018-2019 ubrań ochronnych (kompletów goreteksowych) wz. 128Z/MON, mundurów polowych letnich wz. 124L/MON i mundurów polowych wz. 124P/MON.

3. Regionalna Baza Logistyczna Kraków rozpoczęła postępowanie na dostawę 79 tys. ubrań ochronnych (kurtek i spodni goreteksowych) wz. 128Z/MON, 155 tys. mundurów polowych letnich wz. 124L/MON i 160 tys. mundurów polowych 124P/MON / Zdjęcie: Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Mundurowej

3. Regionalna Baza Logistyczna Kraków rozpoczęła postępowanie na dostawę 79 tys. ubrań ochronnych (kurtek i spodni goreteksowych) wz. 128Z/MON, 155 tys. mundurów polowych letnich wz. 124L/MON i 160 tys. mundurów polowych 124P/MON / Zdjęcie: Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Mundurowej

Zamówienie zostało podzielone na szesnaście części, a dostarczane umundurowanie ma trafić do Składu Jawidz w Spiczynie. Przewidywalna liczba wykonawców została ograniczona do pięciu. Kryteriami wyboru oferty będą cena (60%), termin wykonania zamówienia (20%) i gwarancja (20%). Termin składania ofert mija 21 września (Dostawa mundurów dla WP unieważniona, 2018-08-06).

Przedstawiciele Wojska Polskiego wymagają, aby w 2018 nastąpiły trzy dostawy ubrań ochronnych wz. 128Z/MON. Pierwsza partia ma liczyć 10 tys. kurtek i spodni goreteksowych, druga 5 tys., zaś trzecia 2439. W 2019 planowane są trzy dostawy, liczące 11 000, 10 000 i 40 615 ubrań ochronnych. Łącznie Wojsko Polskie ma otrzymać 79 054 komplety wz. 128Z/MON.

Dostawy mundurów polowych letnich wz. 124L/MON rozłożono na sześć części. W 2018 do Sił Zbrojnych RP ma trafić 25 tys. kompletów umundurowania (partiami po 1500, 1500, 1500, 2500, 8000 i 10 000), zaś w 2019 – 129 750 (partiami po 30 000, 25 000, 22 500, 32 500, 12 000 i 7750). Łącznie wojsko chce kupić 154 750 mundurów polowych letnich.

Dostawy mundurów polowych wz. 124P/MON podzielono na siedem części, z czego w 2018 ma zostać dostarczonych 20 tys. kompletów umundurowania (partiami po 1500, 1500, 1500, 2000, 2500, 5000 i 6000). W 2019 planuje się zakup 139 652 mundurów (partiami po 30 000, 25 000, 22 500, 10 000, 32 500, 10 000 i 9562). Łącznie Wojsko Polskie chce pozyskać 159 652 kompletów wz. 124P/MON.

Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania zawarte w AQAP 2110 wydanie D wersja 1, a także mieć zaświadczenie o jakości Wojskowego Ośrodka Badawczo-Wdrożeniowego w Łodzi. Odbiór nastąpi poprzez 79. Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Krakowie.

Warto dodać, że zamawiane są nowe wzory umundurowania, zastępujące wcześniejsze modele. Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Mundurowej poinformował 30 sierpnia 2018, że zakończono prace rozwojowe dotyczące munduru polowego wz. 124P/MON (następca obecnie używanego wz. 2010 wz. 123UP/MON) i munduru polowego letniego wz. 124L/MON (zastępujący wz. 2010 wz. 123UL/MON). Wszystkie zakupy w latach 2018-2019 będą realizowane w oparciu o zmienioną wojskową dokumentację techniczno-technologiczną.

Mundur polowy wz. 124P/MON charakteryzuje się nowym rozwiązaniem materiałowo-konstrukcyjne z zastosowaniem tkaniny US-22/1 barwionej na kolor jasnozielony z nadrukiem Pantera. Podobnie w wz. 124L/MON zastosowano tkaninę US-23/1 w identycznym wzorze maskującym.