3 sierpnia 2. Regionalna Baza Logistyczna (2. RBLog) z Warszawy unieważniła postępowanie na dostawę w bieżącym roku 222 541 mundurów polowych wz. 2010 dla Wojska Polskiego. Postępowanie zostało rozpoczęte 12 czerwca, a termin otwarcia ofert – po zmianach – miał nastąpić 20 lipca.

Wprowadzenie mundurów polowych wz. 2010 rozpoczęto 30 kwietnia 2012 rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej, a do końca 2018 miały całkowicie zastąpić mundury polowe wz. 93. /Zdjęcie: 11 LDKP

Wprowadzenie mundurów polowych wz. 2010 rozpoczęto 30 kwietnia 2012 rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej, a do końca 2018 miały całkowicie zastąpić mundury polowe wz. 93. /Zdjęcie: 11 LDKP

Zgodnie z pierwotnymi wymaganiami, dostawy miały zostać zrealizowane do 14 grudnia 2018. Zamówienie podzielono je na sześć części. Obejmowały one dostarczenie 32 900, 29 600 i 24 969 mundurów polowych letnich wz. 2010, 56 202, 50 000 i 28 870 mundurów polowych wz. 2010 dla Wojska Polskiego (Tytan zgodnie z harmonogramem?, 2018-07-20).

Szacunkowa wartość zamówienia to 45 681 783,50 zł bez podatku VAT, w tym poszczególnych części: 7 053 431 zł, 6 345 944 zł i 5 353 103,90 zł za mundur letni wz. 2010 (cena jednostkowa 214 zł) oraz 11 204 992,70 zł, 9 968 500 zł i 5 755 811,90 zł za mundur wz. 2010 (cena jednostkowa 199 zł). O przyznaniu zamówienia w 60% miała decydować cena, w 35% termin wykonania, a w 5% gwarancja.

19 lipca zamawiający unieważnił postępowanie. Powodem była korespondencja z potencjalnymi wykonawcami, którzy poinformowali, że w wyznaczonym terminie nie są w stanie zrealizować dostaw. Producenci wskazali na długotrwały proces pozyskania surowców do wykonania mundurów i zwrócili uwagę na cykl produkcyjny.

Wytwórcy poinfomorwali, że dostawy można było zrealizować, ale przesuwając termin na I kwartał 2019. 2. RBLog nie mogła spełnić wymogu zapewniającego umieszczenie w umowach klauzul gwarantujących, że ostateczny termin nastąpi do 30 listopada 2018, a rozliczenie wynagrodzenia do 10 grudnia 2018. Zamawiający uznał, że prowadzone postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, która uniemożliwia zawarcie umowy niepodlegającej unieważnieniu.

Harmonogram był zawarty w planie dostaw przedmiotów umundurowania i wyekwipowania w 2018. Uzasadnieniem przyspieszonej procedury zakupu umundurowania były zmniejszone dostawy w latach 2016-2017 i potrzeba uzupełnienia zasobów dla żołnierzy rezerwy do zabezpieczenia międzynarodowych ćwiczeń Anakonda-18, a także żołnierzy Polskich Kontyngentów Wojskowych, Terytorialnej Służby Wojskowej, Legii Akademickiej, jak również z konieczności odtworzenia do końca roku zwolnionych okresowo zapasów wojennych i nienaruszalnych umundurowania (MSPO17: Dromader z Maskpolu, 2017-09-08).

Mundury polowe wz. 2010, obejmujące wersje: wz. 123UP/MON, letni wz. 123UL/MON, tropikalny wz. 123UT/MON i specjalny wz. 123SP/MON, powstały w latach 2007-2010, aby zastąpić mundury wz. 93. Wprowadzenie mundurów rozpoczęto 30 kwietnia 2012 rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej, a do końca 2018 miały całkowicie zastąpić wz. 93.