13 listopada krakowska 3. Regionalna Baza Logistyczna (3 RBLog.) podpisała z Przedsiębiorstwem Sprzętu Ochronnego (PSO) Maskpol umowę na dostawę 148 000 kompletów mundurów polowych wz. 124P/MON i mundurów polowych letnich wz. 124L/MON. Wartość kontraktu to 79 666 485 zł brutto (MSPO 2018: Nowości Maskpolu, 2018-09-04; Maskpol dostarczy części do hełmów, 2018-09-28)

Pierwotnie wojsko chciało kupić 154 750 mundurów polowych letnich wz. 124L/MON i 159 652 mundurów polowych wz. 124P/MON. Ostatecznie, w latach 2018-2019 do żołnierzy trafi 50 500 i 97 500 kompletów powyższego umundurowania / Zdjęcie: Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Mundurowej

Pierwotnie wojsko chciało kupić 154 750 mundurów polowych letnich wz. 124L/MON i 159 652 mundurów polowych wz. 124P/MON. Ostatecznie, w latach 2018-2019 do żołnierzy trafi 50 500 i 97 500 kompletów powyższego umundurowania / Zdjęcie: Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Mundurowej

Mundury zostaną uszyte w Polsce i zostaną w całości wykonane z materiałów krajowych najwyższej jakości. PSO Maskpol współpracuje w procesie produkcyjnym z krajowymi podwykonawcami, w tym z zakładami pracy chronionej. Zlecenie zakłada dostarczanie 97,5 tysięcy mundurów wz. 124P/MON i 50,5 tys. odmiany wz. 124L/MON w kamuflażu Pantera.

Termin składania ofert minął 21 września. Kryteriami wyboru były w 60% cena, w 20% termin wykonania zamówienia i w 20% gwarancja. Dostawy mają zostać zrealizowane w latach 2018-2019. Umundurowanie trafi do Składu Jawidz w Spiczynie.

Postępowanie ogłoszono 3 września. Oprócz mundurów polowych i letnich zakładało także zakup 79 054 kurtek i spodni goreteksowych wz. 128Z/MON (Wielki przetarg na umundurowanie, 2018-09-16).

W przypadku mundurów wz. 124P/MON pierwotnie zakładano dostawę 20 tysięcy kompletów w 2018 i 139 652 w 2019, po siedem partii. Decyzja o zakupie 97 500 kompletów oznacza dostawę siedmiu partii w 2018 (po 1500, 1500, 1500, 2000, 2500, 5000 i 6000 kompletów) i trzech partii w 2019 (30 000, 25 000 i 22 500).

MON planował zakup 25 tysięcy mundurów polowych letnich wz. 124L/MON w 2018 i 129 750 w 2019, po sześć partii. Podpisanie umowy na 50 500 kompletów oznacza dostawę trzech partii w 2018 (po 2500, 8000 i 10 000) i jednej 30-tysięcznej partii w 2019 (Dostawa mundurów dla WP unieważniona, 2018-08-06).