10 lipca Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej poinformował o udzieleniu zamówienia na dostawę 34 Polowych Kancelarii Kryptograficznych na podwoziu samochodowym (PKKs) w latach 2019-2020. Wartość kontraktu to 7 224 156,31 zł brutto. Negocjacje z Wojskowymi Zakładami Łączności nr 1 (WZŁ-1) zakończono 11 czerwca, a decyzja o udzieleniu zamówienia została podjęta 25 czerwca 2019 (34 kancelarie PKKs dla SZRP, 2019-06-20).

Mobilne PKKs bedą komponentem stanowiska dowodzenia umożliwiającym przetwarzanie informacji niejawnych do klauzuli Ściśle Tajne włącznie, w ramach mobilnego komponentu kryptograficznego organizowanego w strukturze stanowiska dowodzenia od szczebla brygady (pułku, samodzielnego batalionu) wzwyż i w ramach Polskich Kontyngentów Wojskowych / Zdjęcie: WZŁ nr 1

Mobilne PKKs bedą komponentem stanowiska dowodzenia umożliwiającym przetwarzanie informacji niejawnych do klauzuli Ściśle Tajne włącznie, w ramach mobilnego komponentu kryptograficznego organizowanego w strukturze stanowiska dowodzenia od szczebla brygady (pułku, samodzielnego batalionu) wzwyż i w ramach Polskich Kontyngentów Wojskowych / Zdjęcie: WZŁ nr 1

IU MON zamierzał zakupić 18 PKKs w ramach zamówienia podstawowego (szacowanego na 2 432 397,16 zł netto) w 2019. Opcja (do wykorzystania w 2020) miała obejmować dostawy dalszych 16, co miało zwiększyć cenę o 3 440 900,62 zł netto. Całkowita wartość zamówienia w latach 2019-2020 miała zatem wynieść 5 873 297,78 zł netto, ale teraz ją oszacowano na 6 051 282,03 zł netto. Zakup jest realizowany w ramach zadania Polowa kancelaria kryptograficzna na samochodzie (PKKs) – modernizacja PKK i integracja z samochodem.

Zamówienie zostanie zrealizowane poprzez modernizację obecnie użytkowanych zestawów poprzez integrację ich z nowym podwoziem Jelcz 442.32 z nieopancerzoną, czteroosobową kabiną i skrzynią ładunkową. Pozwolą na to modyfikacje konstrukcji ciężarówki umożliwiające zamocowanie i przewóz PKK (wersja P04 PKK). IU MON zamierzał zakupić łącznie 50 kancelarii, z czego 38 w 2018 i 12 w 2019, gdyż takie było zapotrzebowanie Sił Zbrojnych RP. Obecnie jest realizowana dostawa 16 z nich (Polowe Kancelarie Kryptograficzne dla WP, 2018-07-08).

Opis
Polowa Kancelaria Kryptograficzna przeznaczona jest do przyjmowania, przechowywania i przekazywania dokumentów niejawnych w miejscach chronionych, które zapewniają infrastrukturę energetyczną i teleinformatyczną.

PKKs została zabudowana w kontenerze 891 P zgodnie z wytycznymi Służby Kontrwywiadu Wojskowego o powoływaniu kancelarii kryptograficznych. Na wyposażeniu PKKs są trzy sejfy do przechowywania dokumentów do poziomu klauzuli Ściśle Tajne. Kancelaria została wyposażona w urządzenia służące do alarmowania i zabezpieczania przed dostępem osób nieuprawnionych. System ogrzewania i klimatyzacji zapewnia komfortowe warunki pracy dla dwóch osób wewnątrz kontenera.

Okablowanie strukturalne PPKs umożliwia dołączenie do sieci telefonicznej poprzez dwa moduły wprowadzeń liniowych MWL PS5 i do sieci Ethernet poprzez dwa zespoły światłowodowe CTOS i jeden moduł wprowadzeń liniowych MWL RJ45. Do zasilania niezbędne jest źródło prądu o napięciu jednofazowym 230V AC. Maksymalny pobór mocy w kancelarii nie przekracza 7 kW.