4 lipca Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej rozpoczął negocjacje z Wojskowymi Zakładami Łączności (WZŁ) nr 1 w sprawie dostaw 50 Polowych Kancelarii Kryptograficznych na samochodzie (PKKs). W 2018 Wojsko Polskie planuje otrzymać 38 urządzeń, dalsze 12 w 2019. PPKs ma powstać przez modernizację Polowej Kancelarii Kryptograficznej i integrację jej z samochodem ciężarowym.

Polowa Kancelaria Kryptograficzna PKKs przeznaczona jest do przyjmowania, przechowywania i przekazywania dokumentów niejawnych do klauzuli Ściśle tajne włącznie / Zdjęcie: WZŁ nr 1

Polowa Kancelaria Kryptograficzna PKKs przeznaczona jest do przyjmowania, przechowywania i przekazywania dokumentów niejawnych do klauzuli Ściśle tajne włącznie / Zdjęcie: WZŁ nr 1

PKKs będą stanowiły wysokomobilny element stanowiska dowodzenia, umożliwiający przetwarzanie informacji niejawnych do klauzuli Ściśle tajne włącznie, w ramach mobilnego komponentu kryptograficznego organizowanego w strukturze stanowiska dowodzenia od szczebla brygady (pułku, samodzielnego batalionu) wzwyż i w ramach Polskich Kontyngentów Wojskowych. Wykorzystywane są w czasie realizacji zadań przez etatową kancelarię kryptograficzną jednostki poza miejscem stałej dyslokacji.

Polowe Kancelarie Kryptograficzne zostały wprowadzone do Sił Zbrojnych RP Poleceniem nr 20/Log/GZDiŁ-P6 Szefa Generalnego Zarządu Logistyki z 28 kwietnia 2006. Gestorem zestawów jest Narodowe Centrum Kryptologii.

Inspektorat Uzbrojenia MON poinformował, że Wojskowe Zakłady Łączności nr 1 są jedynym dysponentem praw autorskich i majątkowych do dokumentacji technicznej do produkcji seryjnej obecnie eksploatowanych w Siłach Zbrojnych RP Polowych Kancelarii Kryptograficznych. W konsekwencji WZŁ nr 1 mają wyłączne uprawnienia do wprowadzania w nich zmian. Wskazuje to tę spółkę jako jedynego wykonawcę przedmiotowego zamówienia.

Uzasadniając zamówienie z wolnej ręki, Inspektorat wskazuje, że PKKs powstają w oparciu o Polowe Kancelarie Kryptograficzne powierzone z zasobów Sił Zbrojnych RP, z których cztery są nadal objęte zobowiązaniami gwarancyjnymi spółki. Jakiekolwiek próby ingerencji w wyroby przez inny podmiot spowodowałyby utratę 24-miesięcznej gwarancji.

Opis
Polowa Kancelaria Kryptograficzna przeznaczona jest do przyjmowania, przechowywania i przekazywania dokumentów niejawnych w miejscach chronionych, które zapewniają infrastrukturę energetyczną i teleinformatyczną.

PKKs zaprojektowana została w kontenerze 891 P i spełnia wymagania zaleceń DBBT 301C i wytycznych Służby Kontrwywiadu Wojskowego o powoływaniu kancelarii kryptograficznych. Na wyposażeniu PKKs są trzy sejfy do przechowywania dokumentów do klauzuli Tajnej. Kancelaria została wyposażona w urządzenia służące do alarmowania i zabezpieczania przed dostępem osób nieuprawnionych. System ogrzewania i klimatyzacji zapewnia komfortowe warunki pracy dla dwóch osób wewnątrz kontenera.

Kancelaria, w przypadku długotrwałej pracy w jednej lokalizacji, może być wyposażona w zewnętrzne ogrzewanie pracujące automatycznie przez całą dobę, obsługiwane bez konieczności wchodzenia do kancelarii.

Okablowanie strukturalne PPKs umożliwia dołączenie kancelarii do analogowej sieci telefonicznej poprzez dwa moduły wprowadzeń liniowych MWL PS5 i do sieci Ethernet poprzez dwa zespoły światłowodowe CTOS i jeden moduł wprowadzeń liniowych MWL RJ45. Do zasilania kancelarii niezbędne jest źródło prądu o napięciu jednofazowym 230V AC. Maksymalny pobór mocy w kancelarii nie przekracza 7 kW.