11 czerwca Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej poinformował o zakończeniu negocjacji z Wojskowymi Zakładami Łączności nr 1 (WZŁ-1) w sprawie dostaw Polowych Kancelarii Kryptograficznych (PKK) na samochodzie wykonanych w ramach zadania Polowa kancelaria kryptograficzna na samochodzie (PKKs) – modernizacja PKK i integracja z samochodem.

Inspektorat Uzbrojenia MON poinformował o zakończeniu negocjacji z Wojskowymi Zakładami Łączności nr 1 w sprawie dostaw 34 Polowych Kancelarii Kryptograficznych na samochodzie / Zdjęcie: WZŁ-1

Inspektorat Uzbrojenia MON poinformował o zakończeniu negocjacji z Wojskowymi Zakładami Łączności nr 1 w sprawie dostaw 34 Polowych Kancelarii Kryptograficznych na samochodzie / Zdjęcie: WZŁ-1

Siły Zbrojne zamówiły 34 Polowych Kancelarii Kryptograficznych na samochodzie (PKKs). Mają być wykonane przez modernizację PKK i integrację z podwoziami samochodów ciężarowych średniej ładowności wysokiej mobilności Jelcz 442.32 z kabiną czteroosobową nieopancerzoną.

Wojsko chciało kupić 18 PKKs w ramach zamówienia podstawowego w 2019, które szacowane jest na 2 432 397,16 zł netto. Opcja w 2020 ma obejmować dostawy dalszych 16 Polowych Kancelarii Kryptograficznych na samochodzie, co zwiększy cenę o 3 440 900,62 zł netto. Całkowita wartość zamówienia w latach 2019-2020 ma wynieść 5 873 297,78 zł bez podatku VAT. Początkowo szacowano ją na 6 051 282,03 zł.

Inspektorat Uzbrojenie zdecydował się na procedurę negocjacyjną z pięciu powodów. Pierwszy wynika z potrzeb SZRP, które zostały określone na 50 Polowych Kancelarii Kryptograficznych na samochodzie wykonanych przez modernizację PKK i integrację z Jelczem. Drugi to realizowana umowa z Wojskowymi Zakładami Łączności nr 1 (WZŁ-1) na dostawę 16 PKKs (Polowe Kancelarie Kryptograficzne dla WP, 2018-07-08). Trzeci to konieczność przekazania pozostających w depozycie spółki Jelcz 34 ciężarówek 442.32 z kabiną czteroosobową nieopancerzoną ze skrzynią ładunkową i adaptacjami umożliwiającymi zamocowanie i przewóz PKK (wersja P04 PKK), zamówionych na podstawie umowy z 29 listopada 2013 z aneksami.

Dodatkowo Wojskowe Zakłady Łączności nr 1 są właścicielem dokumentacji technicznej Polowej Kancelarii Kryptograficznej na samochodzie numer 114.00.00.00.P-02 i mają do niej autorskie prawa majątkowe. Dokumentacja Techniczna do Produkcji Seryjnej PKKs, na podstawie udzielonej przez WZŁ-1 licencji niewyłącznej, uprawnia Inspektorat Uzbrojenia do jej wykorzystania, ale nie daje uprawnień do pozyskania sprzętu od innego wykonawcy.

Ostatnim powodem jest opracowanie Karty katalogowej PKKs i uzgodnieniem jej z szefem Szefostwa Eksploatacji Sprzętu Łączności Informatyki i WE Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, dyrektorem Wojskowego Centrum Metrologii i szefem Zarządu Organizacji i Uzupełnień – P1 Sztabu Generalnego WP. To warunkuje konieczność zachowania jednolitych parametrów technicznych sprzętu wojskowego.

Biorąc to pod uwagę, w połączeniu z informacją że PPKs są wykonywane przez modyfikację PKK z zasobów SZRP, nie jest możliwy inny rodzaj postępowania, niż udzielenie zamówienia WZŁ-1 w trybie z wolnej ręki.

Opis
Polowa Kancelaria Kryptograficzna na samochodzie (numer indeksowy według IM-WP/68-289 112, JIM-5811PL1856586) została wprowadzona do Sił Zbrojnych RP na podstawie rozkazu nr 281/NCBC Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego 7 maja 2019.

PKKs przeznaczona jest do przyjmowania, przechowywania i przekazywania dokumentów niejawnych w miejscach chronionych, które zapewniają infrastrukturę energetyczną i teleinformatyczną. Została zaprojektowana w kontenerze 891 P i spełnia wymagania zaleceń DBBT 301C i wytycznych Służby Kontrwywiadu Wojskowego o powoływaniu kancelarii kryptograficznych.

Na wyposażeniu kancelarii są trzy sejfy do przechowywania dokumentów do klauzuli tajnej. PKKs została wyposażona w urządzenia służące do alarmowania i zabezpieczania przed dostępem osób nieuprawnionych. System ogrzewania i klimatyzacji zapewnia komfortowe warunki pracy dla dwóch osób funkcyjnych pracujących wewnątrz kontenera.

Kancelaria, w przypadku długotrwałej pracy w jednej lokalizacji, może być wyposażona w zewnętrzne ogrzewanie pracujące automatycznie przez całą dobę, obsługiwane bez konieczności wchodzenia do kancelarii.

Okablowanie strukturalne umożliwia dołączenie kancelarii do analogowej sieci telefonicznej poprzez dwa moduły wprowadzeń liniowych MWL PS5 oraz do sieci Ethernet poprzez dwa zespoły światłowodowe CTOS oraz jeden moduł wprowadzeń liniowych MWL RJ45.

Do zasilania kancelarii niezbędne jest źródło prądu o napięciu jednofazowym 230V AC. Maksymalny pobór mocy w kancelarii nie przekracza 7 kW.