21 sierpnia 3. Regionalna Baza Logistyczna poinformowała o podpisanej 13 sierpnia 3-letniej (2019-2021) umowie ze spółką Griffin Group Defence o wartości 9 250 000 zł dotyczącej napraw, diagnostyki, konserwacji, serwisowania oraz usług utrzymujących w sprawności technicznej 681 używanych przez Siły Zbrojne RP wielofunkcyjnych lornetek termalnych dalekiego zasięgu Safran JIM LR oraz system zdalnego kierowania ROS (Remote Operating System) II.

Wieloletnim dostawcą wielofunkcyjnych lornetek termalnych dalekiego zasięgu Safran JIM LR oraz używanego wraz z nimi systemu zdalnego kierowania ROS (Remote Operating System) II jest przedsiębiorstwo Griffin Group S.A. Defence Sp.k. / Zdjęcie: Marcin Górka

Wieloletnim dostawcą wielofunkcyjnych lornetek termalnych dalekiego zasięgu Safran JIM LR oraz używanego wraz z nimi systemu zdalnego kierowania ROS (Remote Operating System) II jest przedsiębiorstwo Griffin Group S.A. Defence Sp.k. / Zdjęcie: Marcin Górka

Wojsko zastrzegło sobie w umowie możliwość skorzystania z prawa opcji, co oznacza zwiększenie jej wartości w poszczególnych latach jej obowiązywania, również w sytuacji wyczerpania kwoty maksymalnej kontraktu przeznaczonej na zrealizowanie zamówienia podstawowego (w 2019 do 250%, w 2020 do 50% i w 2021 do 50%).

Czas przeglądu powinien nie przekraczać 30 dni roboczych (liczonych od dnia zaakceptowania kosztorysu), a weryfikacja i naprawa poszczególnego systemu lub lornetki ma wynosić do 135 dni.

Postępowanie zostało prowadzone w ramach procedury negocjacyjnej bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Ogłoszono to 4 lipca 2019. Wcześniejsze postępowanie zostało unieważnione z braku złożonych ofert. Jedynym i wyłącznym autoryzowanym przedstawicielem Sagem w Polsce jest Griffin Group S.A. Defence Sp.k., która realizuje zadania związane z zapewnieniem obsługi posprzedażowej sprzętu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

Zgodnie z dokumentacją techniczną i warunkami udzielonej gwarancji na podstawie umowy z 11 grudnia 2015 na dostawy JIM LR, w celu wypełnienia zapisów gwarancyjnych urządzenia należy poddać w autoryzowanej stacji corocznemu przeglądowi pod kątem szczelności przestrzeni wypełnionej azotem. W okresie gwarancyjnym obecnie jest 298 JIM LR, a łącznie naprawie i serwisowaniu podlegać będzie 681 lornetek i systemów zdalnego kierowania ROS II.

Sprzęt użytkowany jest przez jednostki na terenie całego kraju. Oznaczało to, że w przypadku podpisania umowy później niż w lipcu 2019, nie było możliwości technicznych i logistycznych sprawdzenia szczelności przestrzeni wypełnionej azotem, a zatem wypełnienia zapisów gwarancyjnych. Tym właśnie przedstawiciele 3. Regionalnej Bazy Logistycznej uzasadniają obecne zamówienie w trybie z wolnej ręki.

Wcześniej zakładano, że podpisanie umowy na usługi utrzymujące w sprawności technicznej JIM LR nastąpi do końca czerwca 2019. Ponieważ to nie nastąpiło, a wymagana była konieczność natychmiastowego wykonania zamówienia i objęcie lornetek wsparciem technicznym, naprawą i serwisowaniem oraz dlatego, że istotne warunki zamówienia nie zostały zmienione zdecydowano się na negocjację z wybranym przedsiębiorstwem.