21 maja Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej poinformował o podpisaniu umowy o wartości 100 390 260 zł brutto z konsorcjum spółek Huta Stalowa Wola, Autosan i Janusz Kania Agregaty Pex-Pool Plus na dostawę Uniwersalnych Kontenerowych Warsztatów Obsługowo-Naprawczych (UKWO-N). Kontrakt nie obejmuje podwozi bazowych.

Inspektorat Uzbrojenia podpisał umowę na dostawy UKWO-N bez podwozi bazowych. Warsztat przeznaczony jest dla pododdziałów remontowych do weryfikacji i naprawy podzespołów, zespołów oraz urządzeń w oparciu o specjalistyczne wyposażenie i aparaturę kontrolno-pomiarową / Zdjęcie: ARMPOL Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe

Inspektorat Uzbrojenia podpisał umowę na dostawy UKWO-N bez podwozi bazowych. Warsztat przeznaczony jest dla pododdziałów remontowych do weryfikacji i naprawy podzespołów, zespołów oraz urządzeń w oparciu o specjalistyczne wyposażenie i aparaturę kontrolno-pomiarową / Zdjęcie: ARMPOL Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe

Zamówienie podstawowe obejmuje 15 zestawów o wartości 23 200 060 zł brutto i do 50 w ramach opcji. Zamówienie podstawowe ma zostać wykonane do 29 października 2021, a opcji do 2022. Dostawy rozpoczną się w 2019. Umowa obejmuje również pakiet logistyczny (dostawa przenośnych zestawów diagnostycznych, zestawów obsługowych i zapas części zamiennych) i szkoleniowy (szkolenie specjalistów technicznych, wyposażenie wojskowej bazy szkoleniowej i pakiet dodatkowy do zabezpieczenia szkoleń).

Postępowanie rozpoczęto 3 kwietnia 2018 i była to druga próba zakupu UKWO-N. Pierwszy przetarg unieważniono, bowiem jedyna oferta przekroczyła zakładany budżet (Kolejne postępowanie na UKWO-N, 2018-04-03). Otwarcie ofert w drugim postępowaniu nastąpiło 10 grudnia 2018. Zgłosiło się czterech oferentów.

Kryteriami wyboru były w 70% cena, w 20% gwarancja i w 10% powierzchnia przedziału roboczego po wysunięciu modułów bocznych. Inspektorat Uzbrojenia ocenił trzy oferty i 15 marca 2019 wybrał dostawcę (Dostawca UKWO-N wybrany, 2019-03-26). Sama umowa została podpisana 14 maja.

Opis
UKWO-N składa się z kontenera 20-stopowego 1C (wg normy ISO 668:2013), rozsuwanego, podzielonego ściankami działowymi na trzy przedziały: techniczny, roboczy i socjalny. Ma zawierać wyposażenie warsztatowe, aparaturę kontrolno-pomiarową oraz środki łączności. Dodatkowymi wymogami zamawiającego były hydrauliczne podpory z automatycznym systemem poziomującym oraz urządzenia filtrowentylacyjne i system uszczelnień.

UKWO-N charakteryzuje się powierzchnią 26,10 m2 przedziału po wysunięciu modułów bocznych. Okres gwarancji na warsztat, powłoki lakiernicze i perforację elementów poszycia wynosi 48 miesięcy, na akumulatory 36 miesięcy, a na przenośne zestawy diagnostyczne, wyposażenie bazy szkoleniowej i pakiet dodatkowy do zabezpieczenia szkoleń – 24 miesiące.