Przejdź do serwisu tematycznego

Konkurs na prezesa i członków zarządu FB Łucznik-Radom

Rada Nadzorcza Fabryki Broni Łucznik-Radom ogłosiła dwa konkursy na stanowiska prezesa zarządu i dwóch członków zarządu spółki, wchodzącej w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

W poniedziałek, 8 lipca 2024, Rada Nadzorcza Fabryki Broni Łucznik-Radom, na podstawie § 19 ust. 3 pkt 1) w zw. z § 16 ust. 1 Umowy Spółki, ogłosiła dwa konkursy na stanowiska prezesa zarządu i dwóch członków zarządu spółki, wchodzącej w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ). Poprzedni prezes zarządu, dr Wojciech Arndt, został odwołany ze stanowiska 10 czerwca br., a p.o. prezesa został Seweryn Figurski.

Zdjęcie: Jakub-Link Lenczowski, MILMAG

>>>Postępowanie kwalifikacyjne na prezesa zarządu<<<

Kandydaci muszą posiadać obywatelstwo polskie, wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznawane w Polsce, co najmniej 5-letni okres zatrudnienia, co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych, nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowisk, korzystać z pełni praw publicznych i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

Kandydatem nie może być osoba, która pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego, wchodzi w skład organu partii politycznej lub jest tam zatrudniona, jest związkowcem spółki GK PGZ, wykonuje aktywności rodzące konflikt interesów wobec działalności FB Łucznik-Radom, toczy się przeciwko niej postępowanie karne/skarbowe lub została skazana prawomocnym lub nieprawomocnym wyrokiem sądu.

Dodatkowo pożądane jest, aby kandydat  posiadał doświadczenie zawodowe w sektorze obronnym czy posiadał dostęp do informacji niejawnych z klauzulą „tajne”.

>>>Postępowanie kwalifikacyjne na członków zarządu<<<

Wymagania wobec kandydatów na dwóch członków zarządu są analogiczne jak w przypadku kandydatów na prezesa zarządu.

Szczegóły na stronie FB Łucznik-Radom.

Na podstawie Informacji prasowej

Sprawdź podobne tematy, które mogą Cię zainteresować

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.

Dodaj komentarz

X