Przejdź do serwisu tematycznego

Indra Sistemas dostarczy systemy radarowej kontroli rejonu lotniska Drawa

Agencja Uzbrojenia wybrała ofertę hiszpańskiej spółki Indra Sistemas na zakup 15 systemów radarowej kontroli rejonu lotniska (RKRL) Drawa.

W piątek, 5 czerwca 2024, Agencja Uzbrojenia opublikowała informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na zakup 15 systemów radarowej kontroli rejonu lotniska (RKRL) Drawa. Przetarg był prowadzony procedurą ograniczoną od 26 lipca 2023 i wygrała go hiszpańska spółka Indra Sistemas.

Avia-W / Zdjęcie: 3. Wrocławska Brygada Radiotechniczna

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 15 systemów radarowej kontroli rejonu lotniska, w tym 8 w ramach zamówienia podstawowego i 7 w ramach zamówienia opcjonalnego oraz wykonanie infrastruktury (w tym robót budowlanych) niezbędnej do posadowienia i funkcjonowania systemów, przeprowadzenie szkoleń, dostawę dokumentacji technicznej i pakietów logistycznych.

Infrastruktura towarzysząca ma obejmować przyłącza zasilania energetycznego, elementy posadowienia przeznaczone do zainstalowania demontowalnej wieży antenowej (w tym jej uziemienia i systemu odgromowego), kontenera radaru i zespołu prądotwórczego, instalacji teleinformatycznej pomiędzy radarem a budynkiem wojskowego portu lotniczego, systemu kontroli dostępu, sygnalizacji antywłamaniowej i przeciwpożarowej, dróg dojazdowych i innych.

Zamawiający poszukiwał systemu zdolnego do prowadzenia ciągłego rozpoznania radiolokacyjnego nad lotniskami oraz zapewniającego informację radiolokacyjną o sytuacji powietrznej w strefach i rejonach odpowiedzialności wojskowej organów kontroli lotniska (TWR) oraz kontroli zbliżania (APP).

Termin składania wniosków o udział w postępowaniu minął 5 września 2023 o godz. 10.00. Kryteriami wyboru oferty były cena (55%), okres gwarancji (20%), wymagania fakultatywne (5%) i wymaganie premiowe (20%).

Oferty złożyły spółki:

  • Indras Sistemas, która uzyskała 100 pkt (cena 55 pkt, okres gwarancji 20 pkt, wymagania fakultatywne 5 pkt i wymaganie premiowe 20 pkt);
  • Hensoldt Sensors, która uzyskała 78,38 pkt (cena 33,38 pkt, okres gwarancji 20 pkt, wymagania fakultatywne 5 pkt i wymaganie premiowe 20 pkt).

Termin realizacji zamówienia podstawowego minie 31 października 2028, natomiast zamówienia opcjonalnego 31 października 2031.

Szczegółowe wymagania zostały przekazane wykonawcy umowy, zgodnie z początkowymi wymaganiami z 2016, program RKRL Drawa dotyczy pozyskania trójwspółrzędnego radaru pracującego w paśmie S, zdolnego do transportu lawetami niskopodwoziowymi. System antenowy miał być posadowiony na przewoźnej, demontowalnej wieży (maszcie) o wysokości co najmniej 25 m nad poziomem gruntu. Miał być wyposażony w system identyfikacji swój-obcy IFF (radar wtórny) standardu Mark XIIA z modem S (w tym ADS-B) oraz wojskowy odbiornik GSM z modułem SAASM. Miał też legitymować się standardem wymiany informacji z systemami zewnętrznymi ASTERIX i AWCIES oraz pracą w środowisku sieciocentrycznym. Radar miał być wyposażony w system zasilania niezależnego (w przypadku awarii sieci przemysłowej) z zasilaczem bezprzerwowym UPS oraz powinien być akredytowany do klauzuli TAJNE oraz NATO SECRET.

Fazę analityczno-koncepcyjną programu RKRL Drawa rozpoczęła analiza rynku (1 lipca 2016). Pierwsze postępowanie przetargowe ogłoszono 23 marca 2023, z terminami realizacji dla takich samej liczby radarów, jak w obecnym, 30 września 2028 dla zamówienia podstawowego i do 30 września 2035 dla opcjonalnego. Budżet zamówienia wynosił 826 829 268,29 zł. Zostało jednak unieważnione 23 maja 2023, gdyż jedyna oferta która wpłynęła została odrzucona z powodu niespełniania warunków zamówienia.

RKRL Drawa mają zastąpić 7-8 stacjonarnych radarów 2D Avia-W pracujących w paśmie L, użytkowanych przez 3. Wrocławską Brygadę Radiotechniczną i zamontowanych na wieżach na terenie większości polskich baz lotniczych. Zostały one dostarczone w latach 1985-1991. Avia-W umożliwia wykrywanie obiektów powietrznych z odległości do 112 km, na pułapie do 20 000 m, określanie ich współrzędnych, a także identyfikację w systemie Mark XII. Stacja dostarcza informację o sytuacji powietrznej w rejonie lotniska do systemów zbioru i opracowywania informacji radiolokacyjnej (TU-20L, WSA-10-3).

Sprawdź podobne tematy, które mogą Cię zainteresować

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.

Dodaj komentarz

X