20 lutego oficer Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej (DWOT) płk Marek Pietrzak potwierdził wprowadzenie do Sił Zbrojnych RP amunicji krążącej Warmate 1 oraz podsumował eksploatację bezzałogowych statków latających (bsl) klasy mini FlyEye 3.0 w 2020.

Inteligentny System Kierowany do Rażenia Celów Warmate 1, został wprowadzony do Sił Zbrojnych RP Rozkazem Nr 10/DWOT Szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 13 stycznia 2021 r

Inteligentny System Kierowany do Rażenia Celów Warmate 1, został wprowadzony do Sił Zbrojnych RP Rozkazem Nr 10/DWOT Szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 13 stycznia 2021 r

 

ISKdRC Warmate 1
Zgodnie z przesłaną do redakcji Magazynu MILMAG informacją, system amunicji krążącej Warmate 1, a w zasadzie Inteligentny System Kierowany do Rażenia Celów Warmate 1 (ISKdRC Warmate 1), został wprowadzony do Sił Zbrojnych RP Rozkazem Nr 10/DWOT Szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 13 stycznia 2021 r.

Inteligentny System Kierowany do Rażenia Celów Warmate 1ma masę własną 4 kg, długość kadłuba 1,1 m, rozpiętość skrzydeł 1,4 m. Napędzany jest silnikiem elektrycznym zasilanym z baterii, który pozwala na 1,5-godzinny lot. Jego uzbrojeniem jest ważąca 1,2 kg głowica bojowa opracowana przez Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia (WITU) w dwóch odmianach, w tym odłamkowo-burzącej GO-1 oraz kumulacyjnej GK-1 z potwierdzoną przebijalnością 240 mm pancerza. Warmate 1 używa nawigacji satelitarnej i zliczeniowej (GPS/INS) i wykonuje loty z wykorzystaniem autopilota wspomaganego systemem automatycznego śledzenia celu (videotracker) / Zdjęcie: Grupa WB Inteligentny System Kierowany do Rażenia Celów Warmate 1ma masę własną 4 kg, długość kadłuba 1,1 m, rozpiętość skrzydeł 1,4 m. Napędzany jest silnikiem elektrycznym zasilanym z baterii, który pozwala na 1,5-godzinny lot. Jego uzbrojeniem jest ważąca 1,2 kg głowica bojowa opracowana przez Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia (WITU) w dwóch odmianach, w tym odłamkowo-burzącej GO-1 oraz kumulacyjnej GK-1 z potwierdzoną przebijalnością 240 mm pancerza. Warmate 1 używa nawigacji satelitarnej i zliczeniowej (GPS/INS) i wykonuje loty z wykorzystaniem autopilota wspomaganego systemem automatycznego śledzenia celu (videotracker) / Zdjęcie: Grupa WB

 

Kontrakt o wartości ponad 100 mln zł na dostawy zestawów ISKdRC Warmate 1 dla Wojska Polskiego został podpisany 20 listopada 2017. Objął on 100 zestawów po 10 bezzałogowców, czyli łącznie 1000 ISKdRC Warmate 1, przeznaczonych dla żołnierzy Wojsk Specjalnych, Wojsk Obrony Terytorialnej i Wojsk Lądowych (MON kupuje Warmate, 2017-11-21). Pierwsze zestawy zostały odebrane przez gestora 19 grudnia 2017. Trafiły do Jednostki Wojskowej Nil (JWN), gdzie rozpoczęto szkolenie i opracowywanie taktyki wykorzystania nowego uzbrojenia (Pierwsze Warmate przekazane do wojska, 2017-12-21).

Następnie, 25-26 kwietnia 2018 dziewięciu pierwszych żołnierzy Wojska Polskiego zostało certyfikowanych jako operatorzy ISKdRC Warmate 1. Pięciu z nich to słuzący w ranach Terytorialnej Służby Wojskowej (TSW) (Pierwsi operatorzy Warmate w WOT, 2018-04-28). Według informacji uzyskanych przez Redakcję Magazynu MILMAG, jak dotąd Grupa WB dostarczyła zamawiającemu 10 zestawów ISKdRC Warmate 1, liczących 100 bezzałogowców.

FlyEye 3.0
Zgodnie z informacją zespołu prasowego DWOT, w 2020 roku operatorzy bezzałogowych statków latających FlyEye 3.0 zrealizowali prawie 1000 godzin nalotu w ramach treningu i wsparcia przeciwkryzysowego, zarówno w dzień, jak i w nocy. Dwanaście zestawów, liczących 48 bsl zostało wdrożonych do dziewięciu Brygad Obrony Terytorialnej. Zostały zamówione 3 grudnia 2018 za równowartość 10 282 137,40 zł brutto, a później rozszerzonej o aneks z 18 lipca 2019. Pierwsze samodzielne loty zrealizowali żołnierze 1. Podlaskiej BOT (Podlaskie WOT z FlyEye , 2020-02-10).

Bezzałogowy statek latający klasy mini FlyEye ma 3,9 m rozpiętości skrzydeł i masę startową 11 kg, dzięki konstrukcji kompozytowej. Napędzany pojedynczym silnikiem elektrycznym rozpędza się do 170 km/h, na pułapie do 6 tys. m i ma zasięg do 300 km, przy przemieszczeniu stacji kontroli i kierowania. Bezpilotowiec może znajdować się w powietrzu przez maksymalnie 3 godziny. Zestaw składa się z czterech bsl, stacji nadawczo-odbiorczej, stacji kontroli i kierowania oraz plecaków i skrzyń transportowych / Zdjęcia: WOTBezzałogowy statek latający klasy mini FlyEye ma 3,6 m rozpiętości skrzydeł, 1,8 m długości i masę startową 12 kg, dzięki konstrukcji kompozytowej. Napędzany pojedynczym silnikiem elektrycznym rozpędza się do 60-120 km/h, na pułapie do 3,5 tys. m i ma zasięg do 50 km przy łączu radiowym i do 300 km, przy przemieszczeniu stacji kontroli i kierowania. Bezpilotowiec może znajdować się w powietrzu przez maksymalnie ponad 2,5 godziny. Zestaw składa się z czterech bsl, stacji nadawczo-odbiorczej, stacji kontroli i kierowania oraz plecaków i skrzyń transportowych / Zdjęcia: WOT

 

Jeśli chodzi o działania przeciwkryzysowe, operatorzy WOT z bsl FlyEye wsparli oddziały Straży Granicznej (SG) w ramach operacji Odporna Wiosna, w zakresie monitorowania granic państwowych z Ukrainą, Białorusią i Litwą, w ramach działań związanych z ochroną granicy państwowej z Ukrainą oraz zapobieganiem przestępczości zorganizowanej. W kwietniu 2020 brali udział akcjach przeciwpożarowych (w kwietniu 2020 w rejonie Biebrzańskiego Parku Narodowego) i przeciwpowodziowych (w czerwcu 2020 w województwie małopolskim), a także monitorowaniu zagrożeń pożarowych w Biebrzańskim, Narwiańskim i Białowieskim Parku Narodowym (maj – lipiec 2020) (FlyEye nad Polską i Ukrainą, 2020-04-23).

W 2020 żołnierze WOT wyposażeni w bsl FlyEye wspierali działania wojsk operacyjnych podczas realizacji międzynarodowych ćwiczeń z wojskami sojuszniczymi pk. Bull Run-20, Masurian Lightning oraz ćwiczeń taktycznych Lampart-20. Podczas realizacji ćwiczeń Fire View realizowali zadania wspólnie z Wojskową Strażą Pożarną (WOT ćwiczą z Amerykanami i Brytyjczykami, 2020-09-14).

W 2020 zorganizowano zintegrowane szkolenia Komponentu Lotniczego Fly View 2.0. i Fly View 3.0. dla pododdziałów WOT wyposażonych w bsl FlyEye. Celem szkolenia było uzyskanie kompetencji do wykonywania samodzielnych lotów oraz doskonalenie umiejętności i utrzymania nawyków przez operatorów bsl. Szkolenie przebiegało w trzech etapach. Pierwszy etap, to szkolenie producenta, podczas którego szkoleni żołnierze otrzymywali uprawnienia cywilne do wykonywania lotów szkolnych. Drugi etap, to szkolenie teoretyczne. Podczas wielogodzinnego przygotowania teoretycznego, żołnierze zaznajamiali się z budową bsl FlyEye, podstawami metrologii, historią lotów bezzałogowych, obsługą oraz sterowaniem platformą. W trakcie etapu trzeciego, tj. szkolenia praktycznego, szkoleni żołnierze zapoznali się z instrukcją oraz obsługą Stacji Kierowania i Kontroli SKiK wraz z dołączonym do zestawu kontrolerem oraz realizowali loty pod okiem instruktorów z innych rodzajów wojsk Sił Zbrojnych RP (głównie WL i WS).

Do tej pory już kilkudziesięciu żołnierzy WOT otrzymało uprawnienia operatorów do wykonywania lotów szkolnych, w tym kilkunastu operatorów posiada Świadectwa Kwalifikacji Operatora BSP FlyEye. Personel lotniczy brał udział w licznych kursach i szkoleniach niezbędnych do rozpoczęcia praktycznego szkolenia w powietrzu. Były to dwie edycje doskonalącego szkolenia podstawowego BSP o masie startowej do 150 kg, szkolenie obsług BSP o masie startowej nie większej niż 150 kg oraz trzy edycje doskonalącego szkolenia przygotowującego do uzyskania kwalifikacji operatora samolotu bezzałogowego o masie startowej do 25 kg. Szkolenia realizowane były w Lotniczej Akademii Wojskowej (LAW) w Dęblinie.

Ponadto, żołnierze WOT uczestniczyli w sześciu edycjach kursu dla operatorów BSP zorganizowanego przez gliwicką spółkę Flytronic (wchodzącą w skład Grupy WB) oraz w szkoleniach z zasad eksploatacji SI SAMANTA. SAMANTA BSP jest to System Informatycznego Wsparcia Eksploatacji statków powietrznych, do którego włączono moduł dla zestawów bsl.