14 grudnia na terenie wchodzących w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ), Zakładów Metalowych (ZM) Dezamet w Nowej Dębie odbyła się uroczystość otwarcia nowego budynku produkcyjno-magazynowego. Projekt jest częścią planu rozwoju potencjału produkcyjnego przedsiębiorstwa, m.in. w ramach realizacji programów 155-mm samobieżnych armatohaubic Krab i Kryl, 120-mm samobieżnych moździerzy M120K Rak oraz Zaawansowanego Indywidualnego Systemu Walki (ZISW) Tytan.

Zakres zrealizowanych prac obejmował m.in. remont istniejących budynków polegający na przystosowaniu ich do obowiązujących wymagań oraz budowę potężnych, żelbetonowych obwałowań i innych elementów systemu bezpieczeństwa / Zdjęcie: PGZ

Zakres zrealizowanych prac obejmował m.in. remont istniejących budynków polegający na przystosowaniu ich do obowiązujących wymagań oraz budowę potężnych, żelbetonowych obwałowań i innych elementów systemu bezpieczeństwa / Zdjęcie: PGZ

 
Zakres zrealizowanych prac obejmował m.in. remont istniejących budynków polegający na przystosowaniu ich do obowiązujących wymagań oraz budowę potężnych, żelbetonowych obwałowań i innych elementów systemu bezpieczeństwa. Efektem jest uzyskanie przez ZM Dezamet 1000 m2 powierzchni magazynowej, w której składowane będą pociski artyleryjskie oraz inne wyroby schodzące z linii produkcyjnych.

Hubert Stępniewicz, członek zarządu Grupy PGZ powiedział, że wieloletnie zamówienia na moduły ogniowe Regina (których częścią są ahs Krab – przyp. red.) oraz Rak przekładają się nie tylko na wzrost konkurencyjności zakładów odpowiadających za te rozwiązania. System osiąga pełną skuteczność jedynie wtedy, kiedy posiada odpowiednią amunicję. Plan rozwoju ZM Dezamet zakłada rozszerzenie możliwości produkcyjnych na dostarczanie amunicji nie tylko na potrzeby krajowych sił zbrojnych, ale także dla potencjalnych klientów zagranicznych.

W nowym budynku produkcyjno-magazynowym zastosowano m.in. zdalne zarządzanie budynkami przez system z poziomu komputera. Pracownicy odpowiadający za bezpieczeństwo oraz utrzymanie ruchu zostaną automatycznie powiadomione za pomocą SMS lub lub/i e-maila o warunkach panujących na hali, w tym o każdej anomalii systemu czy awarii, jak np. przekroczenie zadanej temperatury czy dopuszczalnego poziomu wilgoci.

Tomasz Wawrzkowicz, prezes zarządu ZM Dezamet dodał, że w związku ze zwiększaniem się wolumenu zamówień na amunicję artyleryjską ze strony Sił Zbrojnych RP, musieliśmy uzyskać naturalnie dodatkową przestrzeń. Nowa hala pozwoli na „uwolnienie” miejsca w pozostałych budynkach, co otwiera przed nami możliwość dalszej rozbudowy mocy produkcyjnych pocisków artyleryjskich, ale także pocisków moździerzowych dla Raków.

Do budowy hali zużyto ok. 1600 m3 betonu i 400 t stali, a w tzw. gabiony (specjalne kosze o szerokości 0,5 m, mające za zadanie zabezpieczyć cały kompleks przed efektem fali uderzeniowej) nasypano ok. 2500m3 piasku.

ZM Dezamet realizują obecnie zamówienie z 9 grudnia 2019 o wartości 18 tys. sztuk amunicji artyleryjskiej z nabojem odłamkowo-burzącym OFd MKM o zasięgu ponad 30 000 m oraz 6 tys. sztuk amunicji specjalistycznej z nabojem odłamkowo-burzącym OFd MKM z gazogeneratorem o zasięgu 40 300 m. Wartość umowy to ponad 420 mln zł brutto, a zakończenie dostaw zaplanowano na ostatni kwartał 2022. Jest to największy w historii zakup amunicji artyleryjskiej natowskiego kalibru 155 mm dla Wojska Polskiego. 26 listopada br. informowano o 6 tys. sztuk amunicji bez gazogeneratora (ZM Dezamet dostarczyły amunicję do Krabów, 2020-11-26).

Nieco później, 18 grudnia 2019 Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej (IU MON) zamówił w Nowej Dębie za ponad 364 mln zł brutto 40 tysięcy 73-mm rakietowych naboi przeciwpancernych PG-15W do gładkolufowej, niskociśnieniowej armaty 2A28 Grom, będącej głównym uzbrojeniem BWP-1 (Amunicja do Rosomaków i BWP-1, 2019-12-19Amunicja do Rosomaków i BWP-1, 2019-12-19).

Z kolei 5 czerwca br. poinformowano o pozytywnym zakończeniu badań kwalifikacyjnych 120-mm naboi moździerzowych odłamkowo-burzących HE (High-Explosive) elaborowanych trotylem do moździerzy Rak (Amunicja HE do Raków po badaniach, 2020-06-05).