10 kwietnia Śląski Urząd Wojewódzki rozpoczął postępowanie mające wyłonić dostawę wyposażenia pirotechnicznego na potrzeby oddziału Straży Granicznej (SG).

Śląski Urząd Wojewódzki chce zamówić dla Straży Granicznej m.in. pojazd specjalny do transportu zespołu pirotechnicznego z robotami / Zdjęcie: Straż Graniczna

Śląski Urząd Wojewódzki chce zamówić dla Straży Granicznej m.in. pojazd specjalny do transportu zespołu pirotechnicznego z robotami / Zdjęcie: Straż Graniczna

Przetarg obejmuje dostawę pojazdu specjalnego do przewozu robotów pirotechnicznych, taktycznego robota mobilnego, tarczy pirotechnicznej, urządzeń do kontroli autentyczności dokumentów oraz zestawów narzędzi kontrolerskich. Termin składania wniosków o udział w postępowaniu minie 13 maja o godz. 10.00. Zamówienie ma zostać zrealizowane do 31 lipca 2020.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), pojazd specjalny ma służyć do rozpoznania i neutralizacji, przewozu zespołu pirotechnicznego SG. Ma to być samochód o dopuszczalnej masie całkowitej od 8 do 18 t, mocy silnika co najmniej 150 kW i pojemności 4,4 l. Ma mieć zabudowę kontenerową o wymiarach wewnętrznych co najmniej 5,8 m długości, 2,5 m szerokości i 1,95 m wysokości. W środku ma znaleźć się miejsce dla dwóch stanowisk operatorskich z konsolą, umożliwiających sterowanie kamerą umieszczoną na maszcie, na zewnątrz pojazdu oraz robota pirotechnicznego. Wnętrze ma pozwolić na m.in. transport robota pirotechnicznego  o masie 200 kg (klasy PIAP Expert) i 300 kg (klasy PIAP IBIS), kombinezonów EOD, skrzyni RTG i TM i tarczy pirotechnicznej.

Poszukiwany jest także dostawca taktycznego robota mobilnego. Wymogi zamawiającego spełnia np. produkowany w Polsce Taktyczny Robot Miotany TRM / Zdjęcie: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - PIAP

Poszukiwany jest także dostawca taktycznego robota mobilnego. Wymogi zamawiającego spełnia np. produkowany w Polsce Taktyczny Robot Miotany TRM / Zdjęcie: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – PIAP

Częścią zamówienia jest także dostawa taktycznego robota mobilnego do bojowych działań pirotechnicznych i szkolenia w tym zakresie. Ma służyć do prowadzenia zdalnego rozpoznania i inspekcji obiektów, terenów i środków transportu przed przystąpieniem zespołu minersko-pirotechnicznego do akcji. Urządzenie zrobotyzowane musi mieć możliwość poruszania się i działania w terenie otwartym o różnym podłożu oraz zurbanizowanym, w samolotach i w innych środkach komunikacji.

Masa robota ma nie przekraczać 2 kg, a wymiary 220 mm długości, 220 mm szerokości i 180 mm wysokości. Musi pokonywać wzniesieniu o nachyleniu do 25 stopni, a wysokość do zrzucania (miotania) to minimum 8 m. Robot musi być odporny na trudne warunki atmosferyczne i zagrożenia CBRN (chemiczne, biologiczne, radiacyjne i nuklearne). Robot musi poruszać się z prędkością co najmniej 3 km/h, w zasięgu do 80 m (w budynku) lub 300 m (na otwartej przestrzeni). Musi być wyposażony w kamerę, mikrofon i oświetlacz. Czas pracy to 2 godziny, a ładownia 4 godziny (TRM dla włoskich Karabinierów, 2020-03-13).

Zamawiający poszukuje także dostawcy tarczy pirotechnicznej o klasie odłamkoodporności O2 wg PN-V-87000:2011. Wymiary to co najmniej 1700 x 700 mm, a masa 15 kg. Ma być wykonana z włókna szklanego i ceramiki, co pozwoli chronić funkcjonariuszy Zespołu Interwencji Specjalnych przed zagrożeniem skutkami detonacji. Ma być wyposażona w wizjer o wymiarach 75 x 240 mm.

Pozostałe części zamówienia to urządzenie do kontroli autentyczności dokumentów, niezbędnego do realizacji szybkiej kontroli i odprawy. Ma pozwolić na badanie dokumentów o wymiarach maksymalnych formatu A4 w świetle białym, ukośnym, przechodzącym, UV i retrorefleksyjnym 3M za pomocą fal ultrafioletowych. Z kolei zestawy narzędzi kontrolerskich mają być transportowane w 4 skrzyniach. Lista narzędzi obejmuje m.in. młotki, klucze nasadowe i płaskie, imbusowe, torx, szczypce, nożyce, taśmy hydrauliczne, kombinerki, śrubokręty, próbniki napięcia, łomy, wkrętarki, wiertarko-wkrętarki, szlifierki kątowe, wybijaki do szyb i siekiery.