Wchodząca w skład Grupy WB, spółka PolCam Systems, dostarczy Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego (GITD) autostradowy system poboru opłat oparty o automatyczną identyfikację numerów rejestracyjnych pojazdów. Przetarg został ogłoszony pod koniec 2019, a złożona oferta o wartości 29,9 mln zł była najtańsza (budżet zamówienia wynosił 46,5 mln zł).

Krystian Kaczyński, prezes zarządu spółki Polcam Systems, poinformował że prace nad zaoferowanym rozwiązaniem były realizowane od półtora roku. Dodał, że realizacja elektronicznego systemu poboru opłat będzie realizowana przez spółkę ze stuprocentowo polskim kapitałem, co pozwoli państwu zachować nad nim kontrolę / Zdjęcie: Grupa WB

Krystian Kaczyński, prezes zarządu spółki Polcam Systems, poinformował że prace nad zaoferowanym rozwiązaniem były realizowane od półtora roku. Dodał, że realizacja elektronicznego systemu poboru opłat będzie realizowana przez spółkę ze stuprocentowo polskim kapitałem, co pozwoli państwu zachować nad nim kontrolę / Zdjęcie: Grupa WB

Ogłoszone postępowanie dotyczyło zaprojektowania, wykonania, implementacji, obsługi oraz utrzymania systemu poboru opłat za przejazd pojazdów lekkich (o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 t) metodą elektroniczną na płatnych państwowych odcinkach autostrad A2 Konin-Stryków i A4 Bielany Wrocławskie-Sośnica.

Rozwiązanie opracowane przez PolCam Systems we współpracy z innymi spółkami Grupy WB (MindMade i WB Electronics) ma wykorzystywać systemy automatycznego rozpoznawania i identyfikacji numerów rejestracyjnych pojazdów do naliczanie opłat na odcinkach płatnych autostrad (tzw. Videotolling), co znacząco przyśpieszy przepustowość ruchu samochodów w miejscach poboru opłat. 

Videotolling ma być dominującą metodą uiszczania opłaty za przejazd. Będzie wykorzystywana obok manualnych systemów poboru opłaty za przejazd, które funkcjonują na państwowych autostradach płatnych.

Według danych GITD średnio miesięcznie przez punkty poboru opłat 162,4-kilometrowego odcinka autostrady płatnej A4 Bielany Wrocławskie-Sośnica przejeżdża 2,46 mln pojazdów, z czego 63% (1,55 mln) to samochody o masie do 3,5 t. W przypadku 99-kilometrowego odcinka autostrady płatnej A2 Konin-Stryków miesięcznie punkty poboru opłat obsługują średnio ponad milion wozów, z czego 68% (0,71 mln) stanowią pojazdy lekkie.

PolCam Systems dostarczy, zainstaluje i skonfiguruje sprzęt, urządzenia i oprogramowanie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu Videotolling, dostarczy aplikację kliencką i będzie realizowała prace rozwojowe nad systemem. Opcjonalnie na zlecenie GITD zintegruje dostarczone rozwiązanie z Nowym Krajowym Systemem Poboru Opłat.

Zamówienie złożobe przez Skarb Państwa jest kolejnym ważnym kontraktem spółki PolCam Systems. W czerwcu 2019 dostarczyła ona Ministerstwu Spraw Wewnętrznych Chorwacji 32 fotoradary SmartEye ST-1, a we wrześniu tego samego roku – kolejnych 18 fotoradarów, które są użytkowane przez Policję Podstawową (Temeljna policija) (Radary GRUPY WB w Chorwacji , 2019-07-06).

PolCam Systems z Warszawy została zakupiona przez, należącą do Grupy WB, spółkę MindMade, 25 czerwca 2018. Jest ona liderem rynku producentów zaawansowanych systemów wideorejestratorów, systemów radarowych do pomiaru prędkości i automatycznego mandatowania. W 2001, jako pierwsza w Polsce, rozpoczęła produkcję wideorejestratorów dla służb mundurowych (Nowa spółka w Grupie WB, 2018-06-29).