5 marca Air Force Life Cycle Management Center Dowództwa Logistycznego Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych (Air Force Materiel Command, AFMC) opublikowało zapytanie o informację (RFI, Request For Information) w sprawie rodziny nowej generacji niskokosztowych bezzałogowych statków latających (bsl) wielokrotnego użytku do wsparcia misji zwiadu, rozpoznania oraz wsparcia operacji specjalnych dyrektoriatu ISR/SOF (Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance/Special Operations Forces). Dokument nosi kryptonim Next Gen Multirole UAS FoS (Next-Generation Multi-Role Unmanned Aerial System Family of Systems).

W ubiegłym roku GA-ASI zaprezentowała koncepcję bojowego bezzałogowego statku latającego Defender, uzbrojonego w pociski rakietowe klasy powietrze-powietrze do obrony kluczowych, załogowych statków powietrznych / Grafika: General Atomics Aeronautical Systems

W ubiegłym roku GA-ASI zaprezentowała koncepcję bojowego bezzałogowego statku latającego Defender, uzbrojonego w pociski rakietowe klasy powietrze-powietrze do obrony kluczowych, załogowych statków powietrznych / Grafika: General Atomics Aeronautical Systems

W dokumencie RFI uwzględniono trzy podstawowe obszary tematyczne jakimi jest zainteresowany zleceniodawca i jakimi musi charakteryzować się rodzina nowych bezzałogowców. Pierwszym są czujniki lub sieci czujników, które będą mogły zapewnić wczesne ostrzeganie i kontrolę jakości śledzenia lub/i identyfikacji operacji powietrznych przeciwnika w środowisku działań jego środków przeciwdziałania.

Drugim obszarem jest ustalenie, czy bezzałogowy system powietrzny może mieć jakiekolwiek zdolności do obrony innych statków latających przed pociskami przeciwlotniczymi, zwłaszcza ze strony samolotów przechwytujących dalekiego zasięgu przeciwnika oraz innymi zagrożeniami kinetycznymi i niekinetycznymi. Trzecim obszarem tematycznym wniosku RFI jest określenie stopnia przeżywalności tych bezzałogowców podczas powyższych działań bojowych oraz kwestia szybkości i kosztów naprawy lub wymiany czujników.

W anulowanym w 2012 programie MQ-X, Lockheed Martin proponował następcę dla bbsl MQ-9 Reaper, którego rozwiązania można by wykorzystać w badaniu rynku w ramach inicjatywy Next Gen Multirole UAS FoS / Grafika: Lockheed Martin

W anulowanym w 2012 programie MQ-X, Lockheed Martin proponował następcę dla bbsl MQ-9 Reaper, którego rozwiązania można by wykorzystać w badaniu rynku w ramach inicjatywy Next Gen Multirole UAS FoS / Grafika: Lockheed Martin

Ponadto, Next Gen Multirole UAS FoS miałyby charakteryzować się zwiększonym zasięgiem oraz resursem technicznym, a opcjonalną cechą może być możliwość przenoszenia mniejszych, jednorazowych bezzałogowców do wsparcia realizacji powyższych zadań.

Co ciekawe, we wniosku wspomniano o badaniu rynku, uruchomionym 4 czerwca 2020 w programie następcy bojowych bsl MQ-9 Reaper o kryptonimie MQ-Next, który miałby wejść do służby ok. 2030 roku. Wynika z tego, że uzyskane w tym badaniu informacje zostaną także wykorzystane w Next Gen Multirole UAS FoS. Udział w badaniu rynku MQ-Next zadeklarowały General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) z bojowo-rozpoznawczm bsl o obniżonej sygnaturze radarowej, w układzie bezogonowym, tzw. skrzydła rozmytego (blended wing body), Northrop Grumman z bsl SG-2, bazującym na doświadczeniach z X-47B oraz Lockheed Martin z jeszcze nie ujawnioną propozycją (Koncepcja nowego bojowego bezzałogowca od GA-ASI, 2020-09-15).

Analiza
Jeśli chodzi o drugi obszar tematyczny to jest to w zasadzie ochrona kluczowych statków powietrznych (High Value Airborne Assets, HVAA) takich jak m.in. tankowce, samoloty wczesnego ostrzegania i dowodzenia (AWACS) czy samoloty rozpoznawcze dalekiego zasięgu. Warto wspomnieć, że spółka GA-ASI zaprezentowała 27 lutego 2020 podczas konferencji Air Warfare Symposium w Rosen Shingle Creek na Florydzie swoją wizję bezzałogowca do tego rodzaju ochrony. Bezzałogowiec nazwano Defender i wydaje się być rozwinięciem propozycji GA-ASI w programie pokładowych tankowców US Navy o kryptonimie MQ-25A Stingray (General Atomics Defender, 2020-03-04).

Jednakże powyższa propozycja bsl ma opierać się o napęd odrzutowy, co może kłócić się z wymogiem cechy niskokosztowej systemu. Dlatego z inną propozycją może wyjść naprzeciw spółka Lockheed Martin, która już wcześniej proponowała trudnowykrywalnego bsl nowej generacji o napędzie turbośmigłowym w anulowanym w lutym 2012 programie następcy Reaperów o kryptonimie MQ-X (kontrpopozycja GA-ASI obejmowała odrzutowy bsl Avenger/Predator C) (Certyfikacja GA-ASI Avenger ER, 2021-03-07).

Ciekawa jest też opcjonalna cecha dotycząca możliwości przenoszenia mniejszych bsl, zwłaszcza, że 25 września 2020 GA-ASI informowała o rozpoczęciu prób z demonstratorem technologii takiego urządzenia. Sparrowhawk klasy sUAS (small Unmanned Aircraft System) ma być przenoszony pod skrzydłem dużego uderzeniowego bezzałogowca, takiego jak obecnie użytkowane MQ-9 Reaper czy MQ-1C Gray Eagle (lub systemu bezzałogowe nowej generacji – przyp. red.). Co ciekawe, wczesna koncepcja Sparrowhawk zakładała zastosowanie dwóch wentylatorów zamiast napędu odrzutowego, który byłby ekonomiczniejszy i oferujący mniejszą sygnaturę akustyczną (General Atomics Sparrowhawk ujawniony, 2020-09-28).