28 listopada Departament Obrony Australii zmienił decyzję poprzedniego kierownictwa i wybrał bojowe, bezzałogowe statki latające General Atomics MQ-9B SkyGuardian, zamiast starszych  MQ-9A Reaper Block 5, które pierwotnie wskazano 16 listopada 2018 (MQ-9 dla Australii, 2018-11-19).
 Australia dołączy do Wielkiej Brytanii i Belgii, jako trzeci użytkownik MQ-9B SkyGuardian. GA-ASI zaproponował wariant morski, SeaGuardian, Indiom pod koniec listopada 2018 / Zdjęcie: General Atomics Aeronautical Systems

Australia dołączy do Wielkiej Brytanii i Belgii, jako trzeci użytkownik MQ-9B SkyGuardian. GA-ASI zaproponował wariant morski, SeaGuardian, Indiom pod koniec listopada 2018 / Zdjęcie: General Atomics Aeronautical Systems

Australijskie siły zbrojne (Australian Defence Force, ADF) w ramach programu AIR 7003 Phase 1 o szacowanej obecnie wartości 1,3 mld AUD (3,45 mld zł). Ostateczna decyzja w sprawie zakupu przewidywana jest na lata 2021-2022, a dostawcą będzie amerykańska spółka General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI).

Plan zakupu pierwszych bojowych bsl klasy MALE (Medium Altitude Long Endurance, średniego pułapu o dużej długotrwałości lotu) został ogłoszony w Białej Księdze Obronności i Zintegrowanym Planie Inwestycyjnym (Defence White Paper and Integrated Investment Program IIP) w 2016. Dwa lata później ówczesny sekretarz obrony Christopher Pyne informował o planach zakupu 12-16 statków. Decyzję zmieniła urzędująca od 29 maja 2019 nowa sekretarz obrony Linda Reynolds. Głównym argumentem jest fakt, że MQ-9B w przeciwieństwie do MQ-9A jest certyfikowany do lotów w cywilnej przestrzeni powietrznej (Australia kupiła MQ-4C Triton, 2018-06-27).

Analiza
Uzbrojony wariant MQ-9B SkyGuardian został wybrany przez Wielką Brytanię, gdzie otrzymał oznaczenie Protector RG Mk.1. Od 2021 szesnaście bbsl (z opcją dziesięć kolejnych) będzie stacjonować w bazie lotniczej RAF Weddington, gdzie obecnie rozlokowane są 13. i 39. Eskadra RAF, wyposażone od 2007 w bojowe bsl MQ-9A Reaper (Pierwszy transatlantycki lot bsl, 2018-07-15). Z kolei na wariant nieuzbrojony w wersji rozpoznawczej, ze względów politycznych, zdecydowała się Belgia. Zgodę na zakup czterech statków za maksymalnie maksymalnie 600 mln USD (2,28 mld zł), rząd w Brukseli otrzymał 26 marca 2019 (SkyGuardian dla Belgii, 2019-03-27).

SkyGuardian (wcześniej znany jako Certifiable Predator B) jest zaprezentowanym w lutym 2016 zmodyfikowanym do standardów NATO wariantem MQ-9A Reaper, który otrzymał skrzydła o większej rozpiętości z wingletami. Pozwoliło to na wydłużenie długotrwałości lotów z 27 do 40 godzin na pułapie do 15 000 m. Charakteryzuje się zmodernizowaną mobilną stacją kontroli, a sam płatowiec wykonany według normy STANAG 4671 został wyposażony w układ przeciwoblodzeniowy, a dzięki zastosowaniu materiałów kompozytowych jest odporny na uderzenia piorunów.