3 marca amerykańska spółka General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) poinformowała, że prototyp odrzutowego bezzałogowego statku latającego (bsl) Avenger ER (Predator C) o wydłużonej długotrwałości lotu otrzymał certyfikat EC (Experimental Certificate) od Federalnej Administracji Lotnictwa FAA (Federal Aviation Administration) (MQ-9 z nowym zasobnikiem awioniki, 2021-02-28).

Spółka General Atomics Aeronautical Systems poinformowała o certyfikacji odrzutowego bezzałogowca Avenger ER o wydłużonej długotrwałości lotu / Zdjęcie: GA-ASI

Spółka General Atomics Aeronautical Systems poinformowała o certyfikacji odrzutowego bezzałogowca Avenger ER o wydłużonej długotrwałości lotu / Zdjęcie: GA-ASI

Certyfikacja zezwala na prowadzenie przez należący do spółki egzemplarz bezzałogowca rozszerzonych operacji lotniczych w amerykańskiej przestrzeni powietrznej. Pierwszy prototyp Avengera został certyfikowany w 2016, a w ostatnim czasie został zintegrowany z uniwersalnym zasobnikiem Lockheed Martin Legion, przeznaczonym do działań sieciocentrycznych w zakresie autonomicznego wykrywania celów powietrznych. (Bezzałogowy Avenger z zasobnikiem Legion, 2021-01-17).

Pete Latta, dyrektor w dziale Quick Action Programs w GA-ASI, powiedział: Od 2005 roku spółka ściśle współpracuje z FAA w celu potwierdzenia specjalnego certyfikatu zdatności do lotu dla systemów bezzałogowych w Krajowym Systemie Przestrzeni Powietrznej. Certyfikacja Avenger ER pozwoli na przetestowanie najnowszej konfiguracji do testów nowych ładunków użytecznych od zamawiającego, jak i zaawansowanych technologii sterowania, finansowanych ze środków własnych GA-ASI.

Bsl Avenger zostały dotąd dostarczone amerykańskim wojskom lotniczym (US Air Force, USAF) w jednym egzemplarzu oraz nieujawnionym odbiorcom rządowym w liczbie siedmiu egzemplarzy. Wersja standardowa ma rozpiętość skrzydeł 20 m, natomiast wariant ER otrzymał nowe skrzydła o rozpiętości 23 m. Pozwoliło to na zwiększenie długotrwałości lotu z 18 do ponad 20 godzin.

Według GA-ASI, Avenger ER może zostać wyposażony w szeroką gamę czujników i typów uzbrojenia, w tym wielomodowy radar Lynx z syntetyczną aperturą (SAR, Synthetic Aperture Radar), czujnik elektrooptyczny pracujący w podczerwieni (EO/IR), system wyszukiwania i śledzenia w podczerwieni (IRST) i bomby ogólnego przeznaczenia Mark 84 o masie 907 kg (2000 funtów) z zestawami precyzyjnego naprowadzania JDAM (Joint Direct Attack Munition).

W lutym ogłoszono, że flota Avenger należąca do GA-ASI, a więc dwa egzemplarze, przekroczyła łączny nalot wynoszący 30 tys. godzin. Z kolei, 6 stycznia GA-ASI informowała, że Air Force Life Cycle Management Center zleciło jej zmodyfikowanie dwóch Avengerów na potrzeby programu Skyborg Vanguard. Wcześniej, w październiku 2020 w ramach tej samej inicjatywy, przetestowano na bsl tego typu układ sterowania z algorytmami opartymi na sztucznej inteligencji o nazwie CODE (Collaborative Operations in Denied Environment) (General Atomics Avenger ze sztuczną inteligencją, 2020-12-05).