25sierpnia amerykańska spółka Dynetics, wchodząca w skład Leidos, poinformowała o kontynuacji prób niskokosztowego bezzałogowego statku latającego (bsl) wielokrotnego użytku, X-61A Gremlins Air Vehicle (GAV). Podczas oblotu drugiego prototypu (o nr seryjnym GDS-02) dokonano wstępnych prób autonomicznego systemu dokowania GADS (Gremlins Autonomous Docking System) zintegrowanego z samolotem transportowym C-130A Hercules (nr rej. N120TG, nr ser. 3095), wynajętym do testów od spółki International Air Response (IAR).

Zespół konstrukcyjny programu Gremlins składa się ze spółek Dynetics, Kratos Unmanned Aerial Systems (płatowiec), Williams International (napęd), Applied Systems Engineering, Kutta Technologies, Moog, Sierra Nevada Corporation, Systima Technologies i Airborne Systems. Dodatkowe wsparcie dla prób w locie obejmowało współpracę z Dugway Rapid Integration and Acceptance Center (RIAC), International Air Response (IAR) i High-G Technologies. / Zdjęcie: Leidos

Zespół konstrukcyjny programu Gremlins składa się ze spółek Dynetics, Kratos Unmanned Aerial Systems (płatowiec), Williams International (napęd), Applied Systems Engineering, Kutta Technologies, Moog, Sierra Nevada Corporation, Systima Technologies i Airborne Systems. Dodatkowe wsparcie dla prób w locie obejmowało współpracę z Dugway Rapid Integration and Acceptance Center (RIAC), International Air Response (IAR) i High-G Technologies. / Zdjęcie: Leidos

Testy zrealizowano w ubiegłym miesiącu na poligonie Dugway Proving Ground w pobliżu Salt Lake City w Utah. Koncentrowały się na weryfikacji wydajności bsl i jego poszczególnych podsystemów w ramach przygotowań do testu odłowienia w powietrzu przez system GADS, który zaplanowano na koniec tego roku. Próby przeprowadzono na zlecenie Agencji Zaawansowanych Projektów Badawczych w Obszarze Obronności DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency). 

Swobodny lot drugiego prototypu był pierwotnie planowany na wiosnę br., ale został opóźniony z powodu wprowadzonego reżimu sanitarnego, wywołanego przez pandemię COVID-19. Seria testów obejmowała wszystkie segmenty systemu demonstracyjnego Gremlins, w tym statku powietrznego, system zimnego startu z belki podskrzydłowej C-130A, powietrznej stacji kontrolnej oraz systemu dowodzenia, kontroli i łączności. X-61A po raz pierwszy leciał w ścisłym szyku w minimalnej odległości 38 m (125 stóp) z samolotem C-130A. Wykonano też kilka przyłączeń i lotów na uwięzi w systemie dokowania GADS, ale jeszcze bez odławiania. Łączny czas lotu wyniósł 2 godz. 12 min. Następnie prototyp wylądował za pomocą spadochronu. 

Tim Keeter, dyrektor programu Gremilns w spółce Dynetics powiedział, że w przeciwieństwie do testu pierwszego prototypu, drugi lot zakończył się pełnym sukcesem, a zebrane dane telemetryczne dostarczyły niezbędnych informacji do ostatecznego dostrojenia i skonfigurowania systemu GADS. Należy przypomnieć, że pierwszy prototyp (o nr seryjnym GDS-01) rozbił się po próbie lądowania za pomocą spadochronu podczas lotu w listopadzie 2019, trwającego 1 godz. 41 min. Później zbudowano cztery kolejne prototypy (Gremlins oblatany, 2020-01-18).

Brandon Hiller, główny inżynier X-61A dodał, że chociaż już wcześniej przetestowano działanie bezzałogowca jak i systemu dokującego, zespół zdecydował się przerwać odławianie, aby następnie zweryfikować modele symulacji dokowania. Marvin Hill, główny inżynier systemu GADS, wyjaśnił, że składa się on ze stacji dokowania z wciągarką i liną, na końcu której umieszczono tzw. pocisk (Bullet), służący do przyłączania się do kadłuba bsl. Następnie mechaniczne ramię po zadokowaniu Gremlins wciąga stację dokującą do ładowni samolotu, gdzie bsl jest zabezpieczany. 

Spółka Dynetics była jednym z czterech podmiotów, które w 2016 otrzymały pierwsze środki na rozwój systemu w ramach pierwszej fazy programu Gremlins. Druga faza została rozpoczęta w marcu 2017 (drugim podmiotem, który otrzymał kolejne środki był General Atomics Aeronautical Systems). W kwietniu 2018 rozpoczętą trzeci etap, powierzając kontynuację prac jedynie spółce Dynetics, która rozpoczęła współpracę z innymi podmiotami jako główny wykonawca (Roje bsl Gremlins w 2019, 2018-05-17). 

Program Gremlins ma na celu realizację koncepcji roju bezzałogowców wielokrotnego użytku, które będą przenosić ładunek użyteczny o masie 68 kg (150 funtów). Każdy ze statków będzie mógł zostać użyty około dwudziestokrotnie. Zgodnie z prezentacjami Dynetics, bsl będą przenoszone na belkach podskrzydłowych (lub podkadłubowych) nie tylko przez C-130, ale także F-16 czy B-1B Lancer. Niemniej odławianie bsl w powietrzu będzie odbywać się tylko za pomocą samolotów transportowych z uwagi na konieczność posiadania tylnej rampy (USAF testuje Gray Wolf, 2020-07-24).