W odpowiedzi na pytania Redakcji Magazynu Militarnego MILMAG, mjr Krystian Boryń, rzecznik prasowy Wydziału Działań Komunikacyjnych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych (IWsp SZ) poinformował o szczegółach zamówienia i niedawnych dostaw użytkowych samochodów ciężarowych marki Volvo (Nowe szefostwo IU MON i IWsp SZ, 2020-11-27).

W ramach pierwszego postępowania zamówiono 30 samochodów ogólnego przeznaczenia dużej ładowności Volvo FM/VTJ3R, nie wykorzystując prawa opcji na 11 kolejnych.

W ramach pierwszego postępowania zamówiono 30 samochodów ogólnego przeznaczenia dużej ładowności Volvo FM/VTJ3R, nie wykorzystując prawa opcji na 11 kolejnych.

25 października IWsp SZ poinformował w mediach społecznościowych o przekazaniu do Wielkopowierzchniowego Wielobranżowego Składu Materiałowego w Pile 1. Regionalnej Bazy Logistycznej (1. RBLog.) 30 samochodów ogólnego przeznaczenia dużej ładowności marki Volvo. Przekazanie sprzętu poprzedzone zostało wstępnym szkoleniem kierowców, które przeprowadził na terenie Składu przedstawiciel wykonawcy zamówienia, czyli spółki Loja Trucks z Siemianowic Śląskich (Jelcz 442.32 jako cysterna, 2020-10-05). 

Redakcja zapytała zatem o szczegóły zamówienia. W odpowiedzi poinformowano, że umowę zawarto w trybie przetargu nieograniczonego (prowadzonego od 11 maja br.), 2 września. Łączna jej wartość wyniosła 25 684 698, 46 zł brutto. Przedmiotem zamówienia były samochody ogólnego przeznaczenia dużej ładowności Volvo FM/VTJ3R ze skrzynią ładunkową, w ilości 41 egzemplarzy (30 w ramach zamówienia podstawowego oraz 11 w ramach prawa opcji). Zgodnie z zawartą umową przeprowadzono nieodpłatnie szkolenie w zakresie użytkowania, obsługi pojazdów i ich wyposażenia. Pojazdy trafiły na wyposażenie jednostek wojskowych znajdujących się w strukturach Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) oraz Dowództwa Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych (DG RSZ) (Negocjacje na dostawy następnych WWK-10/C, 2020-09-09). 

Z kolei 26 października w mediach społecznościowych pojawiła się informacja, że do  Wielkopowierzchniowego Wielobranżowego Składu Materiałowego w Pile przekazano kolejne pojazdy specjalne, czyli wywrotki dużej ładowności. Poszerzają one możliwości ładunkowe i transportowe pododdziałów, które będą ten sprzęt wykorzystywać (Chętni na zestawy niskopodwoziowe, 2020-07-14).

Drugie postępowanie zakończyło się dostawą 5 wywrotek dużej ładowności Volvo VTL3R/FM, w tym 3 w ramach zamówienia podstawowego i 2 w ramach prawa opcji. / Zdjęcia: IWsp SZ

Drugie postępowanie zakończyło się dostawą 5 wywrotek dużej ładowności Volvo VTL3R/FM, w tym 3 w ramach zamówienia podstawowego i 2 w ramach prawa opcji. / Zdjęcia: IWsp SZ

W odpowiedzi na pytania Redakcji poinformowano, że umowę na ich zakup zawarto 10 września w trybie przetargu nieograniczonego. Łączna jej wartość to 2 653 725 zł brutto. Przedmiotem zamówienia były wywrotki dużej ładowności Volvo VTL3R/FM w ilości 5 egzemplarzy (3 w ramach zamówienia podstawowego oraz 2 w ramach prawa opcji). W tym przypadku prawo opcji zostało w pełni wykorzystane. Zgodnie z zawartą umową przeprowadzono nieodpłatnie szkolenie w zakresie użytkowania, obsługi pojazdów i ich wyposażenia. Wywrotki trafiły na wyposażenie jednostek wojskowych znajdujących się w strukturach Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych i Dowództwa Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych. 

Ponadto, jak wynika z dodatkowych informacji na platformie zakupowej 1. RBLog., umowa na wywrotki została zawarta ze spółką Elbo z Jelcza-Laskowic, która jest partnerem spółki Volvo Polska. W ramach postępowania, rozpoczętego 11 maja br., poszukiwano dostawcy wywrotek z silnikiem wysokoprężnym Euro 6 o mocy co najmniej 340 KM (250 kW), zdolnym do zasilania paliwem lotniczym NATO F-34 oraz sprzężonym z sześciobiegową przekładnią automatyczną. Ładowność określono na 13 t.