19 marca izraelski Dyrektoriat Rozwoju Programów Pancernych (Merkava Tank & Armored Vehicle Administration, MANTAK) zaprezentował prototyp wozu ewakuacji i ratownictwa technicznego (wzt) na bazie ciężkiego transportera piechoty Namer. Został opracowany w oparciu o doświadczenia Sił Obronnych Izraela (Cewa Hagana le-Jisra’el) podczas ostatnich konfliktów zbrojnych. Według planów, do 2022 pojazdy ma otrzymać 601. Zmechanizowany Batalion Inżynieryjny 401. Brygady Pancernej.

Wóz ewakuacji i ratownictwa technicznego Namer wyposażono w żuraw, aktywny system ochrony i uzbrojenie małokalibrowe

Wóz ewakuacji i ratownictwa technicznego Namer wyposażono w żuraw, aktywny system ochrony i uzbrojenie małokalibrowe

Załoga wzt składa się z siedmiu żołnierzy, w porównaniu do pięciu w transporterze. Sterowanie żurawiem odbywa się za pomocą manipulatora i ekranów dotykowych. Operator ma do dyspozycji obraz z kamer umieszczonych na zewnątrz pojazdu. Załoga została doposażona w niezbędne narzędzia, części zamienne, zestawy palników i wyposażenie oświetleniowe, które są przewożone w specjalnych skrzynkach wewnątrz pojazdu (IDF zamawia KTO Eitan, 2018-03-13).

Nowe wzt uzupełnią warianty specjalistyczne rodziny pojazdów Namer, wprowadzone do linii trzy lata wcześniej: trał przeciwminowy, most szturmowy oraz pojazd ewakuacji / Zdjęcia: Ministerstwo Obrony Izraela

Nowe wzt uzupełnią warianty specjalistyczne rodziny pojazdów Namer, wprowadzone do linii trzy lata wcześniej: trał przeciwminowy, most szturmowy oraz pojazd ewakuacji / Zdjęcia: Ministerstwo Obrony Izraela

Według deklaracji MANTAK żuraw radzi sobie z podnoszeniem zespołów napędowych i holowaniem transporterów opancerzonych i czołgów pozostających w służbie Izraelskich Sił Obronnych. Warto tu przypomnieć, że masa transportera Namer to 60 t, natomiast czołgu Merkawa Mk 4 – 65 t. Po raz pierwszy MANTAK może zaoferować silnie opancerzone pojazdy techniczne zdolne do kompleksowego zabezpieczenia wozów bojowych. Nowy wzt został wyposażony w systemy ochrony i uzbrojenie małokalibrowe (Silniki do Namerów, 2019-02-19).

Analiza
13 kwietnia 2016 zaprezentowano pierwsze warianty inżynieryjne (CEV) transportera Namer, obejmujące trał przeciwminowy dla kompanii inżynieryjnych, a także most szturmowy oraz pojazd ewakuacji dla plutonów. Dodatkowym wyposażeniem może być rakietowy system przeciwminowy Carpet, który oczyszcza pole minowe o szerokości do 100 m. Pod koniec tego samego roku pojazdy trafiły do jednostek inżynieryjnych (Chejl HaHandasa HaKrawit). Pojazdy zostały wyposażone w aktywny system ochrony hard-kill (ASOP) typu Trophy HV (ASPRO-A).  Do 2027 ma być dostarczonych łącznie 531 wozów Namer w różnych wariantach. Obecnie służy ich około 120 jako transportery opancerzone (Testy Spike na bwp Namer, 2018-12-18).

Nazwa Namer (hebr. lampart), początkowo była zarezerwowana dla wozu zabezpieczenia technicznego czołgów Merkawa. Po wprowadzeniu transportera piechoty zmieniono ją na Nemmara (hebr. lamparcica). Wzt budowano w oparciu o podwozia czołgów w wersjach Mk 3 lub Mk 4. Są zdolne do holowania i ewakuacji czołgów z pola walki, a także wymiany jednostki napędowej w ciągu 90 minut. Wyróżnia się dwa warianty wzt Nemmara. Cięższy został wyposażony w żuraw o udźwigu 42 t i wciągarkę o obciążeniu 35 t.