15 marca Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP dostarczył 10 robotów pirotechnicznych dla Komendy Głównej Policji. Zrealizowany kontrakt dotyczył dziewięciu średnich robotów PIAP GRYF oraz jednego dużego robota pirotechnicznego IBIS. Jest to pierwszy robot IBIS, zakupiony przez Policję.

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP dostarczył 10 robotów pirotechnicznych dla Komendy Głównej Policji / Zdjęcia: PIAP

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP dostarczył 10 robotów pirotechnicznych dla Komendy Głównej Policji / Zdjęcia: PIAP

Roboty PIAP GRYF i IBIS dostarczone zostały z wyposażeniem specjalistycznym dla zespołów pirotechnicznych. Pozwala ono na użycie wyrzutnika pirotechnicznego, przystawki do prześwietlania niebezpiecznych obiektów oraz strzelby. Technik bombowy może skorzystać z akcesoriów umieszczonych w banku narzędzi na przewożonych na platformie robota takich jak wybijak do szyb, nożyce do cięcia przewodów czy przebijak do opon. W przypadku zakłóceń radiowych operator może komunikować się z robotem za pomocą łącza światłowodowego.

PIAP GRYF jest robotem wykorzystywanym do rozpoznania terenu i miejsc trudnodostępnych. Za pomocą manipulatora o 5 stopniach swobody oraz funkcji zacisku szczek chwytaka, możliwe jest podejmowanie ładunków o masie do 15 kg. Koła robota mogą być łatwo zdemontowane, co zmniejsza gabaryty robota, a tym samym ułatwia prowadzenie akcji w wąskich przestrzeniach. Dzięki zastosowanym napędom robot sprawnie pokonuje nierówności terenu i przeszkody o kącie nachylenia do 45.

IBIS jest robotem przeznaczonym do działań pirotechnicznych i prowadzenia rozpoznania. Po zamontowaniu dodatkowych urządzeń może być wykorzystywany do neutralizacji niebezpiecznych ładunków, rozpoznania chemicznego i działań ratowniczych.

/ Na podstawie informacji PIAP