21 kwietnia Air Force Life Cycle Management Center (AFLCMC) Dowództwa Logistycznego Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych (Air Force Materiel Command, AFMC) podpisało umowę o wartości 272,3 mln USD (1,03 mld zł) ze spółką General Atomics Aeronautical Systems Inc (GA-ASI) na modernizację bojowych bezzałogowych statków latających (bbsl) typu MQ-9A Reaper (MQ-9B dla Australii).

Amerykańskie wojska lotnicze zleciły spółce General Atomics Aeronautical Systems modernizację bojowych bezzałogowych statków latających MQ-9A Reaper / Zdjęcie: GA-ASI

Prace odbywają się w ramach szerszego programu MQ-9 Multi-Domain Operation (M2DO), który ma pozwolić na wydłużenie eksploatacji tych samolotów do 2035, kiedy to stopniowo będzie wprowadzany ich następca o kryptonimie MQ-Next, począwszy od ok. 2030 (USAF szukają wielozadaniowych bezzałogowców).

Zawarta umowa obejmuje modernizację pierwszych 19 egzemplarzy MQ-9A Reaper. Szczegółowy zakres prac nie został ujawniony, ale wiadomo, że obejmą one nowe systemy łączności odporne na przeciwdziałanie radioelektroniczne, nową głowicę optoelektroniczną pracującą w podczerwieni, terminale łącza wymiany danych Link-16 czy nową awionikę i systemy pokładowe o otwartej architekturze elektronicznej.

Prace mają też pozwolić na dostosowanie samolotów do przenoszenia szerszej gamy uzbrojenia i wyposażenia specjalnego na sześciu podwieszeniach (udźwig maksymalny MQ-9A to 1360 kg). Warto przypomnieć, że USAF wspólnie z GA-ASI (jak i też producent samodzielnie) testowały w ostatnim czasie szereg nowych rozwiązań, które zwiększają możliwości bezzałogowców MQ-9.

Należy tu wskazać pasywny zasobnik walki radioelektronicznej RDESS (Reaper Defense Electronic Support System), zasobnik CAB (Centerline Avionics Bay) do przenoszenia dodatkowego wyposażenia awioniki, zasobnik do samoobrony SPP (Self-Protection Pod), możliwość przenoszenia sonobooi AN/SSQ-53G DIFAR, AN/SSQ-62E DICASS oraz AN/SSQ-36B BT-AN Bathythermograph, zasobnik celowniczy Agile Condor wyposażony w algorytmy sztucznej inteligencji czy w końcu pociski rakietowe klasy powietrze-powietrze krótkiego zasięgu AIM-9X Sidewinder (w planach jest także integracja z pociskami średniego zasięgu AIM-120 AMRAAM oraz przeciwradiolokacyjnymi AGM-88 HARM) (MQ-9 z nowym zasobnikiem awioniki, MQ-9 z systemem samoobrony SPP, MQ-9 ze zdolnościami ZOP, Agile Condor z algorytmami sztucznej inteligencji, MQ-9 w walce powietrznej).

Obecna konfiguracja MQ-9A pozwala na wykorzystywanie tych aparatów w misjach zwiadu i rozpoznania (ISR) oraz bojowych – zwalczania organizacji terrorystycznych i ekstremistycznych (C-VEOs). Są one jednak realizowane w sytuacji, gdy USAF sprawuje pełną kontrolę nad przestrzenią powietrzną i posiada wywalczoną przewagę powietrzną nad przeciwnikiem oraz gdy ten, prowadząc działania partyzanckie lub hybrydowe i asymetryczne, nie jest uzbrojony w zaawansowane systemy obrony powietrznej (Katastrofa dwóch MQ-9 nad Syrią).

Sytuacja geopolityczna i militarna jednak dynamicznie zmienia się i dla amerykańskich sił zbrojnych głównymi przeciwnikami będą równorzędne mocarstwa o wysokim zaawansowaniu technologicznym, takie jak Chiny czy Rosja, a nie organizacje terrorystyczne i ekstremistyczne. MQ-9A, zanim zostaną wycofane ze służby, będą musiały zostać włączone do wielodomenowych operacji wojskowych, stąd konieczność modernizacji M2DO. Tylko w ostatnich miesiącach, Reapery zostały rozmieszczone w Polsce i Rumunii (i brały udział w ćwiczeniach na Ukrainie), co sygnalizuje stopniową zmianę koncepcji ich wykorzystywania (Reapery z Mirosławca w Rumunii, Pełna gotowość MQ-9 w Polsce).