31 marca Komenda Główna Policji (KGP) opublikowała informację o wyborze ofert w prowadzonym od 28 grudnia 2020 postępowaniu przetargowym na dostawę 3 225 800 sztuk amunicji .223 Remington/5,56 mm x 45 NATO z nabojem pełnopłaszczowym FMJ (Full Metal Jacket) typu SS109 (Wielkie zakupy Policji).

Komenda Główna Policji wybrała ofertę warszawskiej spółki Mildat w postępowaniu na dostawę 3,2 mln sztuk 5,56-mm amunicji pośredniej z nabojem pełnopłaszczowym FMJ typu SS109 / Zdjęcie: Policja

Postępowanie było realizowane procedurą otwartą i zostało podzielone na dwie części. Pierwsza dotyczyła rzeczonej amunicji z nabojem FMJ typu SS109 za maksymalnie 5 999 988 zł brutto, natomiast druga 87 000 sztuk amunicji treningowej 5,56 mm x 45 NATO z nabojem barwiącym FX za maksymalnie 314 940 zł brutto. Kryteriami wyboru ofert były cena (60%) i gwarancja (40%), a termin realizacji zamówień minie 1 czerwca 2021.

Otwarcie ofert w obu częściach nastąpiło 1 lutego br. W pierwszej części na amunicję bojową, oferty złożyły Mildat z Warszawy (4 284 000 zł), UMO z Zielonki (4 387 088 zł), Cenzin z Warszawy (4 562 894,10 zł), Mesko ze Skarżysko-Kamiennej (5 645 150 zł) i M.K. SZUSTER Juliusz Krzysztof Szuster z Warszawy (6 784 825,14 zł). Jeśli chodzi o amunicję treningową oferty złożyły dwa podmioty: Cenzin (323 170,20 zł) oraz Works 11 z Katowic (287 100 zł) (Oferty na amunicję kalibru 5,56 mm i kolimatory dla Policji).

31 marca została opublikowana informacja o wyborze oferty w pierwszej części, natomiast brak informacji co do wyboru bądź unieważnienia części drugiej. Oferta spółki Mildat na dostawę amunicji bojowej otrzymała jako jedyna 100 pkt, w tym 60 pkt za cenę i 40 pkt za gwarancję.

W sierpniu ub. r. warszawska spółka Mildat wygrała postępowanie prowadzone przez KGP na dostawę 1870 masek przeciwgazowych pełnotwarzowych w zestawie wraz z trzema filtropochłaniaczami, oferując model Mestel Safety SGE 400/3 (Maski przeciwgazowe dla Policji).