1 lutego Komenda Główna Policji poinformowała o otwarciu ofert w postępowaniu na dostawę dużej partii amunicji pośredniej kalibru 5,56 mm oraz celowników kolimatorowych/holograficznych dla funkcjonariuszy pododdziałów kontrterrorystycznych (Oferty na miliony naboi dla Policji, 2021-01-27).

Komenda Główna Policji dokonała otwarcia ofert w postępowaniach na dostawę dużej partii amunicji pośredniej kal. 5,56 mm oraz kolimatorów / Zdjęcie: Policja

Komenda Główna Policji dokonała otwarcia ofert w postępowaniach na dostawę dużej partii amunicji pośredniej kal. 5,56 mm oraz kolimatorów / Zdjęcie: Policja

Pierwsze postępowanie, prowadzone procedurą otwartą od 28 grudnia 2020, podzielono na dwa zadania. Pierwsze dotyczyło dostawy 3 225 800 sztuk amunicji .223 Remington/5,56 mm x 45 NATO z nabojem pełnopłaszczowym FMJ (Full Metal Jacket) typu SS109, natomiast drugie 87 000 sztuk amunicji treningowej 5,56 mm x  45 NATO z nabojem barwiącym FX. Budżet zamówienia wynosił, odpowiednio, 5 999 988 zł brutto i 314 940 zł brutto (Wielkie zakupy Policji, 2020-12-28).

W przypadku naboi FMJ typu SS109, oferty złożyło pięć podmiotów: Mildat z Warszawy (4 284 000 zł), UMO z Zielonki (4 387 088 zł), Cenzin z Warszawy (4 562 894,10 zł), Mesko ze Skarżysko-Kamiennej (5 645 150 zł) i M.K. SZUSTER Juliusz Krzysztof Szuster z Warszawy (6 784 825,14 zł). Jeśli chodzi o amunicję treningową z nabojem barwiącym FX oferty złożyły dwa podmioty: Cenzin (323 170,20 zł) oraz Works 11 z Katowic (287 100 zł). Kryteriami wyboru oferty będą cena (60%) i gwarancja (40%). Wykonawcy zostaną zobowiązani do zrealizowana zamówienia z terminem do 1 czerwca 2021 (Cenzin dostarczy Policji granatniki, 2021-01-11).

Drugie postępowanie, realizowane procedurą otwartą od 29 grudnia 2020, dotyczyło dostawy 470 celowników kolimatorowych/holograficznych z opcją na 40 kolejnych, na co zamawiający chciał przeznaczyć 1 667 700 zł.

Oferty złożyło sześć podmiotów: Mildat z Warszawy (1 368 840 zł), UMO z Zielonki (1 478 490 zł), Griffin Group Defence z Warszawy (1 375 976,28 zł), Cenzin z Warszawy (865 674 zł), Siltec z Pruszkowa (1 976 622,30 zł) i Mex Technologies z Warszawy (1 380 060 zł). Wszyscy oferenci zadeklarowali udzielenie, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ), gwarancji na okres 14 lat. Kryteriami wyboru oferty będą cena (60%) i gwarancja (40%). Zamawiający oczekuje realizacji dostaw pomiędzy 4 maja a 1 lipca br.

Jak dowiedział się Magazyn MILMAG, spółka Mildat zaoferowała celowniki Holosun HS515GM-P, UMO – Micro T-2, Griffin Group Defence – EOTech HWS 552, Cenzin – MAKdot S 1z20i, Siltec – Optix MK-6 S I, natomiast Mex Technologies – Vortex AMG UH-1 Gen II.